Siirry sisältöön

Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

Palveluseteli

Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan varhaiskasvatusoikeuden piirissä oleville lapsille. Palveluseteli on kunnan myöntämä tuki, kun perhe valitsee varhaiskasvatuspaikaksi yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut..

Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen / hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakasmaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. (lisätietoja asiakasmaksukohdassa).

Näin haet palveluseteliä

 1. Hakeminen
  Laitilan kaupungin sivuilla on lista palvelusetelituottajista. Ota ensin yhteyttä toivomaasi varhaiskasvatuspaikkaan ja tiedustele heidän mahdollisuuttaan tarjota lapsellesi paikkaa.
  Paikkaa hakiessasi kerro päiväkotiin/perhepäiväkotiin, minkälaisen kuukausittaisen tuntimäärän varhaiskasvatusta lapsellesi tarvitset. Hakuvaiheessa on hyvä ottaa puheeksi myös kaikki
  mieltä askarruttavat asiat, sekä muut mahdolliset lapsen varhaiskasvatukseen liittyvät erityistä
  huomiota vaativat asiat. Tutustu myös palvelusetelisääntökirjaan.
 2. Palvelusopimuksen laatiminen päiväkodin/ perhepäivähoitajan kanssa
  Kun olet saanut lapsellesi paikan palvelusetelipäiväkodista/perhepäiväkodista, niin tee yksikön kanssa palvelusopimus. Palvelusopimuksessa määritellään muun muassa varhaiskasvatuksen aloituspäivämäärä ja viikoittain käytettävä tuntimäärä.
 3. Palvelusetelin hakeminen
  Kun palvelusopimus on yksikön kanssa tehty, hae linkistä palveluseteliä. Hakemukset-> varhaiskasvatuksen palvelut-> palvelusetelihakemus. Päätös palvelusetelistä tehdään ennen varhaiskasvatuksen alkamista. Päätöstä ei kuitenkaan tehdä takautuvasti.
 4. Tulotietojen toimittaminen
  kts. kohta varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.
 5. Päätös palvelusetelistä
  Päätös palvelusetelin arvosta toimitetaan tiedoksi perheelle ja palveluntuottajalle sähköisesti eDaisyn kautta (kts. sähköinen asiointi). Myönteisen palvelusetelipäätöksen saatuasi lapsesi voi aloittaa varhaiskasvatuspaikassa. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen eli varhaiskasvatuksen tuntimäärän perusteella. Päätöksessä kerrotaan omavastuuosuuden suuruus ja palvelusetelin arvo palvelusetelipaikkaan. Mikäli Kela on maksanut lapsesta kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea, tulee huoltajan ilmoittaa Kelalle varhaiskasvatusmuodon muutoksesta tuen maksamisen lopettamiseksi.
 6. Palvelusetelin asiakasmaksu
  Varhaiskasvatuksen palvelusetelin asikasmaksu on perheelle sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ellei palveluntuottaja muuta ole ilmoittanut.

Yksityiset palvelusetelituottajat

Perhepäivähoitajat Laitila:

Heli Niskanen puh. 0405666311

Tuulikki Huhtanen puh. 0414706430

Tiina Rautoma puh. 0400791941

Ryhmäperhepäivähoitokodit:

Yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Pikkupanda ay
Tuomolantie 9
26820 Rauma
pikkupanda@pikkupanda.net
https://www.pikkupanda.net/(siirryt toiseen palveluun)

Päiväkodit:

Touhula Rauma
Tammistonkatu 6A
26200 Rauma
https://touhula.fi/paivakoti/rauma-touhula-rauma/(siirryt toiseen palveluun)