Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Ennen 09/2020 tehdyt pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset(siirryt toiseen palveluun)

Muutoksenhaku päätöksiin

Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnallisvalitus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Sidonnaisuusrekisteri


Toimielimet

Kaupunginvaltuusto

hallinto@laitila.fi

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, maanantaisin klo 18.00 kaupunginviraston valtuustosalissa (Keskuskatu 30). Kokoukset ovat kuntalain mukaisesti julkisia.
Tietoja kaupunginvaltuuston päätöksistä saa hallintojohtajalta, joka toimii kaupunginvaltuuston sihteerinä.
Kokous televisioidaan Laitila TV:n välityksellä suorana lähetyksenä. Laitilan Television lähetyksiä voi katsella kaapeliverkossa Laitilassa kanavalla 80. Kokousta voi seurata myös internetin välityksellä http://www.laitilantelevisio.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Sihteeri hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588

Kaupunginvaltuuston kokoonpano yhteystietoineen

 • Pj. Saarela Riikka  KESK
  040 662 5120
  riikka.saarela.lh@laitila.fi
 • I vpj. Lehtola Seppo  SDP
  040 546 0076
  seppo.lehtola.lh@laitila.fi
 • II vpj. Alkio Jukka  KESK
  050 517 3115
  jukka.alkio.lh@laitila.fi
 • Aho Virve KOK
  050 303 1593
  virve.aho.lh@laitila.fi
 • Aitakari Henri  LPYL
  045 672 0025
  henri.aitakari.lh@laitila.fi
 • Aittakari Jouko PS
  044 786 5890
  jouko.aittakari.lh@laitila.fi
 • Arokoivu Nina  LPYL
  040 744 8335
  nina.arokoivu.lh@laitila.fi
 • Haijanen Pauliina  KOK
  0400 723 952
  pauliina.haijanen.lh@laitila.fi
 • Kerttula Pertti KESK
  0400 326 180
  pertti.kerttula.lh@laitila.fi
 • Ketoniemi Ari KESK
  0500 533 737
  ari.ketoniemi.lh@laitila.fi
 • Kinnala Mika  KESK
  0400 849 601
  mika.kinnala.lh@laitila.fi
 • Kiveinen Jari  SDP
  050 521 3529
  jari.kiveinen.lh@laitila.fi
 • Kiviö Juha KESK
  0400 538 540
  juha.kivio.lh@laitila.fi
 • Kuisma Eero  KESK
  040 585 5661
  eero.kuisma.lh@laitila.fi
 • Kuusisto Janne  LPYL
  040 509 3424
  janne.kuusisto.lh@laitila.fi
 • Kuusisto Pekka  KESK
  040 744 3663
  pekka.kuusisto.lh@laitila.fi
 • Kylä-Heiko Tapio  KESK
  044 536 1281
  tapio.kyla-heiko.lh@laitila.fi
 • Laaksonen Santeri KESK
  050 545 7543
  santeri.laaksonen.lh@laitila.fi
 • Lahtonen Hanna  SDP
  044 786 5825
  hanna.lahtonen.lh@laitila.fi
 • Männistö Jarkko
  0400 595 485
  jarkko.mannisto.lh@laitila.fi
 • Peltola Heikki  KOK
  0500 533 836
  heikki.peltola.lh@laitila.fi
 • Pilppula Oskari KESK
  050 541 4455
  oskari.pilppula.lh@laitila.fi
 • Pokki Pertti  SDP
  050 552 2151
  pertti.pokki.lh@laitila.fi
 • Raittinen Juha LPYL
  044 586 8662
  juha.raittinen.lh@laitila.fi
 • Rantanen Timo PS
  0400 720 257
  timo.rantanen.lh@laitila.fi
 • Rinne Seppo  PVSYL
  0400 435 255
  seppo.rinne.lh@laitila.fi
 • Saari Susanna  KESK
  050 324 3006
  susanna.saari.lh@laitila.fi
 • Saari Tiina  KD
  044 788 3459
  tiina.saari.lh@laitila.fi
 • Viljanen Matti  KESK
  050 552 2136
  matti.viljanen.lh@laitila.fi
 • Vuorela Ilmari KESK
  044 317 6304
  ilmari.vuorela.lh@laitila.fi
 • Vuorio Tuomas  KESK
  040 701 1622
  tuomas.vuorio.lh@laitila.fi

Kaupunginhallitus

hallinto@laitila.fi

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17.30 kaupunginvirastossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Kaupunginhallituksen päätöksistä tiedottaa hallintojohtaja.

Esittelijä kaupunginjohtaja Lauri Kattelus, puh. 040 7433 619

Sihteeri hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh.  050 518 0588

Kaupunginhallituksen kokoonpano yhteystietoineen

 • Kuusisto Pekka, pj.  KESK
  040 744 3663
  pekka.kuusisto.lh@laitila.fi
 • Aho Virve, vpj.  KOK
  050 303 1593
  virve.aho.lh@laitila.fi
 • Haijanen Pauliina KOK
  0400 723 952
  pauliina.haijanen.lh@laitila.fi
 • Kinnala Mika  KESK
  0400 849 601
  mika.kinnala.lh@laitila.fi
 • Kuusisto Janne  LPYL
  040 509 3424
  janne.kuusisto.lh@laitila.fi
 • Pokki Pertti  SDP
  050 552 2151
  pertti.pokki.lh@laitila.fi
 • Saari Susanna  KESK
  050 324 3006
  susanna.saari.lh@laitila.fi
 • Saari Tiina  KD
  044 788 3459
  tiina.saari.lh@laitila.fi
 • Vuorio Tuomas  KESK
  040 701 1622
  tuomas.vuorio.lh@laitila.fi

Lauta- ja valiokunnat sekä jaostot

JAOSTOT

Kaupunginhallituksen alaiset jaostot:

Elinvoimajaosto:

 • Jukka Alkio, pj.
  050 517 3115
  jukka.alkio.lh@laitila.fi
 • Santeri Laaksonen
  050 545 7543
  santeri.laaksonen.lh@laitila.fi
 • Sari Lukkala
  sari.lukkala.lh@laitila.fi
 • Riikka Saarela
  040 662 5120
  riikka.saarela.lh@laitila.fi
 • Pertti Pokki
  050 552 2151
  pertti.pokki.lh@laitila.fi
 • Virve Aho, vpj.
  050 303 1593
  virve.aho.lh@laitila.fi
 • Juha Raittinen
  044 586 8662
  juha.raittinen.lh@laitila.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto:

 • Markku Lähteenmäki
  markku.lahteenmaki.lh@laitila.fi
 • Juha Kiviö
  0400 538 540
  juha.kivio.lh@laitila.fi
 • Pauliina Uusikartano
  pauliina.uusikartano.lh@laitila.fi
 • Susanna Saari
  050 324 3006
  susanna.saari.lh@laitila.fi
 • Hanna Lahtonen, pj.
  044 786 5825
  hanna.lahtonen.lh@laitila.fi
 • Ilpo Haalisto
  ilpo.haalisto.lh@laitila.fi
 • Nina Arokoivu, vpj.
  040 744 8335
  nina.arokoivu.lh@laitila.fi

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

tekninen.toimi@laitila.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu yleensä joka kuukauden toinen keskiviikko.

Esittelijät
– rakennuslupa-asioissa rakennustarkastaja Petri Kuusela,  p. 0500 5671 270, petri.kuusela@laitila.fi
– ympäristöasioissa ympäristöpäällikkö Lea Törmä, p. 050 3428 745, lea.torma@laitila.fi

Kokoonpano

 • Juha Raittinen, pj.
  044 586 8662
  juha.raittinen.lh@laitila.fi
 • Veera Kiveinen, vpj.
  050 525 2489
  veera.kiveinen.lh@laitila.fi
 • Paula Elo
  044 085 1076
  paula.elo.lh@laitila.fi
 • Jorma Oivo
  040 066 7058
  jorma.oivo.lh@laitila.fi
 • Elina Sukari
  050 532 3371
  elina.sukari.lh@laitila.fi
 • Aki Vainio
  040 544 7855
  aki.vainio.lh@laitila.fi
 • Ville Varjo
  040 078 6033
  ville.varjo.lh@laitila.fi

SIVISTYSVALIOKUNTA

sivistystoimi@laitila.fi

Lautakunnan päätöksistä tiedottaa sivistysjohtaja.

Esittelijä-sihteeri sivistysjohtaja Susanne Laaksonen, p.  040 759 2108

Kokoonpano:

 • Kylä-Heiko Tapio, pj.
  044 536 1281
  tapio.kyla-heiko.lh@laitila.fi
 • Aitakari Henri, vpj.
  045 672 0025
  henri.aitakari.lh@laitila.fi
 • Frangén Milla
  045 111 5773
  milla.frangen.lh@laitila.fi
 • Haijanen Pauliina
  0400 723 952
  pauliina.haijanen.lh@laitila.fi
 • Hemmilä Terhi
  040 090 2463
  terhi.hemmila.lh@laitila.fi
 • Kiviö Juha
  0400 538540
  juha.kivio.lh@laitila.fi
 • Lilja Henna
  044 302 6220
  henna.lilja.lh@laitila.fi
 • Rantanen Timo
  0400 720257
  timo.rantanen.lh@laitila.fi
 • Vuorela Ilmari
  044 3176304
  ilmari.vuorela.lh@laitila.fi

TARKASTUSLAUTAKUNTA

hallinto@laitila.fi

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sihteeri tietopalvelupäällikkö Tarja Saarela, p, 050 518 0601

Kokoonpano

 • Ari Ketoniemi, pj.
 • Seppo Lehtola, vpj.
 • Tuire Kinnala-Helo, jäsen
 • Joonas Rinne, jäsen
 • Marketta Vuorinen, jäsen

TEKNINEN VALIOKUNTA

tekninen.toimi@laitila.fi

Tekninen valiokunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden kolmas keskiviikko  klo 17.00 alkaen kaupungintalon 1. kerroksen kokoushuoneessa nro 101. Teknisen valiokunnan kokoukset eivät ole julkisia.

Valiokunnan päätöksistä tiedottavat tekninen johtaja ja toimistosihteeri.

Esittelijä tekninen johtaja Mika Raula, p.  0500 596 127
Sihteeri toimistosihteeri Satu Lähteenmäki, p. 040 653 7512

Kokoonpano

 • Viljanen Matti, pj.
  050 552 2136
  matti.viljanen.lh@laitila.fi
 • Männistö Jarkko, vpj
  0400 595 485
  jarkko.mannisto.lh@laitila.fi
 • Aittakari Jouko
  044 786 5890
  jouko.aittakari.lh@laitila.fi
 • Jalonen Jesse
  044 277 4268
  jesse.jalonen.lh@laitila.fi
 • Jalonen Katri
  040 727 9634
  katri.jalonen.lh@laitila.fi
 • Kerttula Pertti
  0400 326 180
  pertti.kerttula.lh@laitila.fi
 • Kiveinen Jari
  050 521 3529
  jari.kiveinen.lh@laitila.fi
 • Pilppula Oskari
  050 541 4455
  oskari.pilppula.lh@laitila.fi
 • Viherjälaakso Katri
  040 776 7700
  katri.viherjalaakso.lh@laitila.fi

Vaikuttamistoimielimet on kuvattu omalla sivullaan(siirryt toiseen palveluun).