Siirry sisältöön

Vaikuttamistoimielimet

Laitilan kaupungissa on monikulttuurisuusneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen sekä valiokuntiin edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta suljetussa kokouksessa tai käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita. Kaupunginhallituksen edustajalla, kaupunginjohtajalla, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja toimialajohtajilla on läsnäolo-ja puheoikeus kokouksissa.

Monikulttuurisuusneuvosto

Sihteeri työllisyys- ja maahanmuuttopäällikkö Eila Pappila, puh. 0405159352

Kokoonpano

 • Helen Täll, Vakka-Suomen Viro-seura
 • Viktoria Hulenko, Laitilan ukrainalaiset ry
 • Liinu-Stina Kunnaala-Voicu, Laitilan seurakunta
 • Johanna Franska, MLL Laitila ja MLL Varsinais-Suomen piiri
 • Saija Kuusisto, WinNova
 • Iryna Tsabanova
 • Jaana Nyholm, SPR Laitilan osasto
 • Tetyana Martynyuk, Munax Oy
 • Tiina Hilden, Munax Oy
 • kaupunginhallituksen edustajina Tiina Saari ja Virve Aho

Nuorisovaltuusto

nuorisovaltuusto@laitila.fi

Esittelijä-sihteeri nuorispäällikkö Tero Vinterbäck, puh. 0407177817
Nuvan kummi Pekka Kuusisto

Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita Laitilassa. NuVa koostuu 13-18 -vuotiaista laitilalaisista nuorista. Vuodesta 2021 alkaen jäsenet valitaan vuosittaisilla vaaleilla kaksivuotiseksi kaudeksi.

Jäsenet kaudella 2023:

 • Aino Hiekka
 • Aino Paavilainen
 • Anni Saloniemi
 • Fanny Norrgård
 • Iida Viherjälaakso
 • Jenna Hiltunen 
 • Maija Tiihonen 
 • Niklas Soini 
 • Odessa Laivoranta
 • Ronja Mäkelä 
 • Sandra Sonija
 • Saku Uusikartano 
 • Werner Nieminen

Vammaisneuvosto

Toimikaudella 2021-2023 Laitilan vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Pertti Pokki (pertti.pokki.lh@laitila.fi) ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch (anna.dauksch@laitila.fi/040 6537 075).

Muut jäsenet:

 • Pauliina Uusikartano, kaupungin edustaja  
 • Sari Väätäjä, Laitilan kuulonhuoltoyhdistys
 • Maarit Huuhka, Laitilan mielenterveysyhdistys  
 • Sirpa Lahtinen, Neuroyhdistys  
 • Atro Tannermaa, kaupungin edustaja  
 • Jaakko-Olavi Romppanen, Vakka-Suomen invalidit  

Vanhusneuvosto

Laitilan vanhusneuvosto on Laitilan kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä. Laitilan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti seuraavat tahot nimeävät jäsenen vanhusneuvostoon:

 •      Laitilan sotaveteraanit ry
 •      Laitilan Vanhaintuki ry
 •      Eläkeliiton Laitilan yhdistys
 •      Laitilan Seudun Seniorit
 •      Laitilan kaupunginhallitus
 •      Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta

Vanhusneuvoston tehtävänä on:      

 •  edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa
 •  seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa heille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien  järjestämiseksi
 •  antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa  

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Heikki Peltola. Sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch puh. 040 6537 075.

Neuvoston pöytäkirjat: