Siirry sisältöön

Mittauspalvelut

Laitilan kaupungin mittaustoimi tekee maastomittaukset pääosin omana työnä.

Mittaustoimi suorittaa rakennuslupapäätökseen liittyvät mittaukset (rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus), rajannäytöt, kaavan pohjakartan ajantasaistamisen keskustaajaman osalta sekä huolehtii kunnan osoitejärjestelmästä.

Mittaukset suoritetaan GPS-mittauslaitteella ja takymetrilla. Mittauksissa käytetään yleiseurooppalaisen standardin mukaista tasokoordinaattijärjestelmää (ETRS-GK22) ja korkeusjärjestelmää (N2000).