Siirry sisältöön

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta opastaa rakentajaa suunnittelussa ja luvan hakemisessa ja pyrkii omalta osaltaan pitämään huolen siitä, että rakennettu ympäristö toteutuu turvallisena, terveellisenä ja viihtyisänä.

Rakentamisen viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumisesta.

Rakennusvalvonnan tilat sijaitsevat kaupungintalon 1-kerroksessa sen oikeanpuoleisessa siivessä. Kaupungintalo on avoinna klo 9-15. Rakennustarkastajan tapaaminen on syytä sopia etukäteen, koska osan työajasta vievät katselmukset ja rakennetun ympäristön tarkastuskäynnit, eikä rakennustarkastaja siis ole aina työpöytänsä ääressä.

Rakennusvalvontaan liittyvät yhteystiedot