Siirry sisältöön

Kaavoitus

Kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista siten, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Ajantasa-asemakaavaan voi tutustua Laitilan kaupungin Internet-karttapalvelussa(siirryt toiseen palveluun).
(Karttapalvelu aukeaa uuteen ikkunaan. Valitse ikkunan vasemmasta reunasta aineistot, joihin haluat tutustua.)

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan laatima katsaus tärkeimmistä kunnassa ja maakunnan liitossa tekeillä olevista ja lähiaikoina tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tuoda kaavoitusta lähemmäs kuntalaisia. Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa.

Kaavat valmistellaan yhteistyössä asukkaiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yleis- ja asemakaavojen laadintaa ohjaavat sekä elinvoimajaosto että kaupunginhallitus. Laitilassa kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa kaavoitustoimi.

Laitilan kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 kaavoituskatsauksen kokouksessaan 18.3.2024 § 16.

Kaavoituksen ja paikkatiedon taksat

Laitilan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6.2023 § 149 kaavoitustoimen ja paikkatiedon taksan.

Kuntalaisen osallistuminen kaavoitukseen

Osallistun kaavoitukseen -oppaassa kerrotaan kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksista kaavoitukseen.