Siirry sisältöön

Laitilan kaupungin nuorisotoimen ammatillinen nuorisotyö on tavoitteellista hyvinvointi- ja kasvatustyötä. Kasvatus nuorisotyössä on nuoria sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä kasvattavaa. Ammatillinen nuorisotyö on monitahoista, kasvun ammattilaisten toteuttamaa, nuorten parissa tehtävää työtä, jossa jokainen nähdään kokonaisena yksilönä. Ammatillisen nuorisotyön merkitys on keskeinen, muiden kasvun ammattilaisten toteuttaman työn rinnalla nuorten kasvuprosessissa. Ammatillinen nuorisotyö Laitilassa tarjoaa neutraalin maaperän kasvaa, kehittyä ja kokoontua turvallisesti aikuisen ohjauksessa vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuen.
 
Nuorten kohtaaminen paikallisen nuorisotyön eri toimintaympäristöissä, kuten nuorisotilalla ja kouluissa, on ainutlaatuinen mahdollisuus tunnistaa heillä olevia voimavaroja, mutta myös riskitekijöitä, sekä pyrkiä vaikuttamaan niihin. Nuorisotyön ammattilaiset pystyvät leimaamottomasti täydentämään laitilalaisten nuorten aikuistukiverkostoa.
 
Nuorisotoimen hyvinvointi- ja kasvatustyötä järjestetään erilaisin nuorisotyöllisin keinoin, kuten avoin nuorisotilatoiminta, teemaillat, harrastustoiminnat, retket ja tapahtumat. Pääasialliset kohderyhmät eri toimintoihin ja palveluihin ovat 10-28 –vuotiaat nuoret. Tarkempia lisätietoja toiminnoista eri kohderyhmille löydät näiltä verkkosivuilta.
 
Nuorisotoimelle voit myös ehdottaa erilaisia toiveita ja ideoita toiminnan järjestämiseksi. Haluamme tarjota toimintaa, joille on kysyntää. Jos kaipaat esimerkiksi retkeä tiettyyn kohteeseen, vinkkaa siitä meille!