Siirry sisältöön

Kodjalan alueen asemakaava

Asemakaava täydentää erillispientalojen tonttitarjontaa taajama-alueen ulkopuolella, maaseutumaisemassa.

Kaavatyö on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 17.12.2018 § 312 ja kuulutettu vireille vuoden 2023 kaavoituskatsauksen yhteydessä. Alueelta on laadittu luonto- ja meluselvitykset sekä maaperän rakennettavuusselvitys.