Siirry sisältöön

Rakennuspaikan merkitseminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 149b §:n mukaan ennen rakentamisen aloittamista kunnan asianomaisen viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti.

Kun rakennuslupa on myönnetty ja rakennuspaikka raivattu, asiakas tai vastaava työnjohtaja tilaa rakennuksen sijainnin merkitsemisen.

Merkintämittausten toimitusaika on noin 1-2 viikkoa tilauksesta ja ne sisältyvät rakennuslupamaksuun.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan. Rakennuksen merkintä suoritetaan hyväksytyn asemapiirroksen mitoituksen mukaisesti neljällä nurkkamerkillä. Merkinnässä käytetyt mitat poikkeavat yleensä perustusten mitoituksista (rakentaja on vastuussa rakennuksen sisäisestä mitoituksesta).

Ennen rakennuksen merkitsemistä asiakkaan on selvitettävä, että rakennuspaikkaan liittyvät rajamerkit löytyvät maastosta. Jos rajamerkkejä ei löydy, Maanmittauslaitoksen on suoritettava kiinteistöllä rajankäynti ennen rakennuspaikan merkitsemistä.

Rakennuspaikan merkintää ei suoriteta, jos rajamerkkien sijainnissa on epäselvyyttä.

Lisätietoja