Siirry sisältöön

Lomakkeet

Asuntohakemus

Teknisen toimen lomakkeet

Rakennustarkastus

Tonttien myynti

Vesihuoltolaitos

Yhdyskuntatekniikka

Ympäristönsuojelu

Kompostointi

Jätelain 41 a § mukaan Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta käsittelyn päättymisestä ilmoittamisen jälkeen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lomakkeen palautus:
Laitilan kaupunki, tekninen valiokunta, Keskuskatu 30, 23800 Laitila
tekninen.toimi@laitila.fi