Siirry sisältöön

Esiopetus

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen ja tutkien vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Esiopetus on lakisääteinen ja tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli neljä tuntia päivässä klo 8.30-12.30.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä varhaiskasvatushakemuksella. Varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä, jossa lapsi käy esiopetusta. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatusmaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Huoltajan vastuulla on, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta voi antaa myös kotona. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi.