Siirry sisältöön

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajat toimivat varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti, pienen lapsen yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnot huomioiden. Perhepäivähoitoryhmässä voi olla samanaikaisesti hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta. Laitilassa toimii tällä hetkellä 9 perhepäivähoitajaa eripuolilla Laitilaa.

Perhepäivähoitajan työaika määräytyy huoltajien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika sijoittuu 6-17 välille ja on keskimäärin 40 tuntia viikossa.
Hoitajan ollessa poissa lapselle järjestetään varahoito. Varahoito tapahtuu ryhmäperhepäivähoidossa, päiväkodissa tai toisen hoitajan ryhmässä.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoitokodit ovat 8-12 paikkaisia. Lapsiryhmässä voi olla hoitajaa kohden neljä 1-5-vuotiasta lasta. Ryhmässä työskentelee kaksi perhepäivähoitajaa ja mikäli ryhmäperhepäiväkoti on 12-paikkainen, kolmantena työskentelee varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.
Laitilassa on yksi kunnallinen ryhmäperhepäivähoitokoti, joka toimii Itäkulman koulun yhteydessä.

Ryhmäperhepäivähoitokodit:

Itäkulman Ryhmäperhepäivähoitokoti
Itäkulman koulu
Kaivolantie 1058
puh. 050 590 2615

Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien esimiehenä toimii varhaiskasvatuspäällikkö. Saat häneltä lisätietoja perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäivähoidosta ja hoitopaikoista.

Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma
Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma (pdf)
Lataa tiedosto