Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

DaisyFamily

DaisyFamily on varhaiskasvatuksen päivittäinen asiointikanava huoltajille. DaisyFamilyyn kirjaudutaan ensimmäisellä kerralla vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen sovellukseen on mahdollista luoda oma salasana kirjautumisen nopeuttamiseksi. Käyttäjätunnus muodostuu etu- ja sukunimestä.

DaisyFamily on sovellus, jonka kautta varhaiskasvatuksen päivittäinen asiointi on helppoa ja sujuvaa. DaisyFamilyn kautta huoltajat varaavat lapsen hoitoajat sekä pystyvät seuraamaan sekä varattuja hoitoaikoja sekä toteutuneita tuntimääriä. DaisyFamilystä huoltajat näkevät myös varhaiskasvatuksen viestit ja tiedotteet. Päivittäinen viestintä kodin ja varhaiskasvatuksen välillä on helppoa.

DaisyFamilyn avulla voi:

Tarkistaa ja päivittää perhetietoja
Pitää yhteystiedot ajan tasalla
Varata hoitoaikoja
Ilmoittaa poissaoloista
Vastata kyselyihin
Lukea tiedotteita
Saada ja lähettää viestejä
Lukea ja kirjoittaa lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan

eDaisy

Sähköisen eDaisy-asioinnin kautta hoidetaan kaikki varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset ja päätökset. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi -palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnus tai mobiilivarmenne).

With EDaisy you can:

Varhaiskasvatushakemus
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Tulotietoilmoitus
Irtisanomis- ja muutosilmoitus
Palvelusetelihakemus
Varhaiskasvatusta koskevat päätökset

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan. Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatusyksikössä selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (Varhaiskasvatuslaki 54§) päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.

Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille. (varhaiskasvatuslaki 54§)

Muistutuksen tekeminen kunnallisen tai palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen toiminnasta
1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen lomakkeelle, jonka linkki löytyy sivun alareunasta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
2. Muistutukseen kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
3. Muistutus LÄHETETÄÄN sivistystoimi@laitila.fi?
4. Jos huoltaja ei käytä sähköistä lomaketta muistutuksen tekemiseen, niin lomake palautetaan osoitteeseen sivistystoimi@laitila.fi tai postitse Laitilan varhaiskasvatus, Keskuskatu 30, 23800 Laitila. Mikäli muistutukseen sisältyy arkaluonteisia asioita (esim. terveys tai tukitoimet) emme suosittele sähköpostin käyttöä.
5. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle. Muistutukseen annetaan vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannalla asiasta aluehallintovirastolle.