Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelutyöstä Laitilan kaupungissa vastaa elinvoimajaosto kaupunginhallituksen alaisuudessa. 

Yhteyshenkilöt kaavoitusasioissa 

Kaupunkisuunnittelija
Satu Sarkoranta
puh. 040 759 2352
sähköposti satu.sarkoranta@laitila.fi

Tekninen johta Mika Raula
puh. 0500 596 127
sähköposti mika.raula@laitila.fi

Palvelusihteeri Tiina Vuoti
puh. 040 632 4602
sähköposti tiina.vuoti@laitila.fi