Vaalit

Presidentinvaali banneri

VUODEN 2024 PRESIDENTINVAALI LAITILAN KAUPUNGISSA 

Toisen vaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 klo 9–20.

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • äänestysalue nro 001 Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
  • äänestysalue nro 002 Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.  Äänestykseen on hyvä ottaa mukaan ilmoitus äänioikeudesta, mutta kortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä. 


Vuoden 2024 presidentinvaalissa Laitilan kaupungin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Laitilan kaupunginvirasto (Keskuskatu 30).

Toisen vaalin ennakkoäänestys tapahtuu seuraavasti:

  • 31.1.-2.2.2024 klo 11.00-17.00,
  • 3.-4.2.2024 klo 12.00-16.00 ja
  • 5.-6.2.2024 klo 11.00-20.00
Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.


Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt: Terveyskeskus (hoito-osasto), Koivukoto, Kaukolankoti, Laitilan Terveyskoti, Attendo Hoivalinna, Attendo Joenrinne ja Pajukujan asumisyksikkö. Ennakkoäänestys tapahtuu laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.


KOTIÄÄNESTYS

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 (voi ilmoittautua samalla kertaa sekä ensimmäiseen että toiseen vaaliin). Ilmoittautuminen toisen vaalin kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.00. Em. määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on: vaalit@laitila.fi. Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestyksestä tehdään hallintosihteeri Jaana Suomiselle, puh. 040-6620922.


ÄÄNIOIKEUTTA KOSKEVAT ASIAT


Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Digi- ja väestötietovirasto.


Keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen, p. 040 662 0922

Keskusvaalilautakunnan osoite: Keskuskatu 30, PL 25, 23801 Laitila. Keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kaupunginvirastossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (II kerros).

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Eero Kuisma, pj.
eero.kuisma.lh@laitila.fi

Juho Laihonen, vpj.

Raisa Bergman
laku.bergman@gmail.com

Marja-Liisa Mutka

Martti Vähätalo