Vaalit

Aluevaalit

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Vaalien muita tärkeitä ajankohtia ovat:

 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

  Lisätietoja aluevaaleista: www.vaalit.fi


Vuoden 2022 aluevaaleissa Laitilan kaupungin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Laitilan kaupunginvirasto (Keskuskatu 30).

Ennakkoäänestys tapahtuu kaupunginvirastossa seuraavasti:

 • 12.-14.1.2022 klo 11.00-17.00,
 • 15.-16.1.2022 klo 12.00-16.00 ja
 • 17.-18.1.2022 klo 11.00-20.00

Tarvittaessa on mahdollista äänestää ulkotiloissa ja tähän annetaan tarkemmat ohjeet äänestyspaikan ulkopuolella.

Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

Ennakkoäänestys laitoksissa:

Ennakkoäänestys tapahtuu  Terveyskeskuksessa, Koivukodossa, Kaukolankodissa, Laitilan Terveyskodissa, Attendo Hoivalinnassa, Attendo Joenrinteessä, Attendo Mamma Miassa ja Pajukujan asumisyksikössä näissä laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.

Kotiäänestys:

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Em. määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on: vaalit@laitila.fi. Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestyksestä tehdään hallintosihteeri Jaana Suomiselle, puh. 040-6620922.

Voimassa olevan äänestysaluejaotuksen mukaiset vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

 • äänestysalue nro 001 Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
 • äänestysalue nro 002 Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11

Vaalien ulkomainonta

Laitilan kaupunginhallitus päätti 8.11.2021 Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti, että vuoden 2022 aluevaalien ulkomainonta kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla sallitaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 5.1.2022 alkaen.

Mainoskehikot ovat kaksipuoleisia ja niissä on taustalevyt valmiina paikoillaan. Kehikkojen sijainnit selviävät oheisesta kartasta:

Vaalikehikkojen paikat

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen, p. 040 662 0922

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Markku Mäki, pj.
markku.maki49@gmail.com

Juho Laihonen, vpj.

Raisa Bergman
laku.bergman@gmail.com

Tarja Kuusisto

Martti Vähätalo