Vaalit

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Silloin on mahdollisuus valita, kuka kunnan asukkaita edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.  

Lisätietoja: www.vaalit.fi

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja täsmentävät ohjeita vaalijärjestelyistä tarpeen mukaan. Äänioikeutetut saavat maaliskuussa äänioikeusilmoituksen yhteydessä ohjeet turvalliseen äänestämiseen. (Lisää tietoa: oikeusministeriön sivut)

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuoden 2021 kuntavaaleissa Laitilan kaupungin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Laitilan kaupunginvirasto.

Ennakkoäänestys tapahtuu kaupunginvirastossa seuraavasti:

  • 26.-28.5.2021 klo 11.00-17.00,
  • 29.-30.5.2021 klo 12.00-16.00,
  • 31.5.-4.6.2021 klo 11.00-17.00,
  • 5.-6.6.2021 klo 12.00-16.00 ja 
  • 7.-8.6.2021 klo 11.00-20.00

Vaalilain 9 §:n perusteella ennakkoäänestyspaikkoina toimivat ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt: Terveyskeskus, Koivukoto, Kaukolankoti, Laitilan Terveyskoti, Attendo Hoivalinna, Attendo Joenrinne ja Attendo Mamma Mia.

Em. toimintayksiköissä tapahtuvasta vaalitoimituksesta vastaa kaupunginhallituksen nimeämä vaalitoimikunta.

Voimassa olevan äänestysaluejaotuksen mukaiset vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • äänestysalue nro 001 Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
  • äänestysalue nro 002 Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11


Vaalien ulkomainonta

Laitilan kaupunginhallitus päätti 24.4.2021 Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti, että vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla sallitaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021 alkaen.

Laitilan kaupungissa järjestetyt vaalimainospaikat ja –kehikot ovat aina olleet maksuttomia.

Aiemmin vaalimainoskehikot on sijoitettu kaupungin toimesta keskustan osayleiskaava-alueelle kolmeen seuraavaan paikkaan:

-  kaupungin torialueen läheisyydessä,
-  Vihtorinkadun varrella, lähellä katsastusasemaa ja
-  Välimetsän alueella, lähellä entistä Elon kauppaa.

Kuntavaalit 2021

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen, p. 040 662 0922

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Markku Mäki, pj.
markku.maki.lh@laitila.fi

Martti Sjölund, vpj.
martti@pulmaton.fi

Raisa Bergman
laku.bergman@gmail.com

Martti Ruoho
martti.ruoho@lailanet.fi

Elisa Kivi-Jalonen
elisa.kivi-jalonen.lh@laitila.fi