Vaalit

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Silloin on mahdollisuus valita, kuka kunnan asukkaita edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.  Lisätietoja: www.vaalit.fi

Ohjeet äänestäjille äänestyspaikkojen koronaturvallisuudesta: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille


Voimassa olevan äänestysaluejaotuksen mukaiset vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

  • äänestysalue nro 001 Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
  • äänestysalue nro 002 Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11

Äänestysaika: klo 09:00-20:00. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.


Ennen äänestyspaikalle menoa:

1. Ota mukaasi äänestyspaikalle ehdottomasti henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

2. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi eli siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty Sinulle saapuneeseen äänioikeusilmoitukseen. Itse äänioikeusilmoitusta ei tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi jos haluat. Mikäli et jostain syystä ole saanut ilmoitusta, voit tiedustella sitä ja/tai sen tietosisältöä Digi- ja väestötietovirastosta. Omaa äänestyspaikkaasi voit kysyä myös vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770. Voit myös etsiä vaalipäivän äänestyspaikkaasi äänestyspaikkapalvelusta.

3. Jos haluat selvittää jo etukäteen ehdokkaasi ehdokasnumeron, löydät sen oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta

Ehdokasnumerot ovat myös nähtävissä ehdokkaiden omissa vaalimainoksissa sekä tiedotusvälineissä.

4. Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos Sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivanaVaalien ulkomainonta

Laitilan kaupunginhallitus päätti 24.4.2021 Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti, että vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla sallitaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 19.5.2021 alkaen.

Laitilan kaupungissa järjestetyt vaalimainospaikat ja –kehikot ovat aina olleet maksuttomia.

Aiemmin vaalimainoskehikot on sijoitettu kaupungin toimesta keskustan osayleiskaava-alueelle kolmeen seuraavaan paikkaan:

-  kaupungin torialueen läheisyydessä,
-  Vihtorinkadun varrella, lähellä katsastusasemaa ja
-  Välimetsän alueella, lähellä entistä Elon kauppaa.

Kuntavaalit 2021

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen, p. 040 662 0922

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Markku Mäki, pj.
markku.maki.lh@laitila.fi

Martti Sjölund, vpj.
martti@pulmaton.fi

Raisa Bergman
laku.bergman@gmail.com

Martti Ruoho
martti.ruoho@lailanet.fi

Elisa Kivi-Jalonen
elisa.kivi-jalonen.lh@laitila.fi