Siirry sisältöön

Kulttuurikasvatus

Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on, että jokainen lapsi saa kokemuksia, elämyksiä ja pääsee mukaan osallistavaan toimintaan monipuolisesti kouluaikanaan.

Kuva sirkusta ja musiikkia yhdistävästä osallistavasta esityksestä alakoululla.

Suunnitelman avulla takaamme lapsille laadukkaan ja yhdenvertaisen kulttuurikasvatuksen

Kulttuurikasvatussuunnitelma on keino tukea lasten ja nuorten oikeutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen Laitilassa. Suunnitelman avulla kulttuurikasvatus on saavuttavaa, yhdenvertaista, systemaattista ja monipuolista. Kouluissa järjestetty, ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta edistää lasten ja nuorten luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja oppimisen edellytyksiä. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa tietoa paikkakunnan historiasta, perinteestä ja ihmisistä. Kulttuuri- ja taidekasvatus antaa mahdollisuuden avartaa maailmankatsomusta ja käyttää luovuutta.

Laitilan kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Suunnitelman kautta oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseen kulttuuriin, museoihin sekä eri taiteenlajeihin. Kulttuurikasvatussuunnitelma tuo yhteen kunnan eri toimijoita laadukkaan lastenkulttuurin äärelle.

Kuva VIUH, PAM, KLONK, HOPS! -SIRKUSKONSERTISTA syksyltä 2023. Lasten Kulttuuriosuuskunta Uulu vieraili silloin Kappelimäen koululla osana Laitilan kulttuurikasvatusta. Esiintyjät: Simon Llewelly (Sorin Sirkus) ja Kari Lounela (Uulu)