Siirry sisältöön

Tarkastustoiminta

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta toteutuu ulkoisen tarkastuksen sekä sisäinen valvonnan avulla. 

Ulkoinen tarkastus ja arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta. Kuntalain perusteella siitä vastaa tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Tilintarkastus

Laitilan kaupungin tilintarkastusyhteisönä toimii Oy BDO Audiator Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on Sari Isaksson.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kuntalain mukaan asettaa valtuusto. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien mukaan. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa hallinnon ja talouden toteutumista. Tarkastuslautakunnan tulee antaa vuosittain arviointikertomus valtuustolle.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Toimielin ja sen alainen johtava virkamies vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta.