Siirry sisältöön

Julkiset hankinnat

Kaupunki toimii julkisella rahoituksella ja sillä on laissa määritelty erityinen yleisen edun mukainen tehtävä. Kaupunki on tämän vuoksi ns. julkinen hankkija, jonka on tavara- ja palveluhankinnoissa noudatettava lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Kaupunki kokonaisuutena on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö ja työntekijöiden tekemiä hankintoja tarkastellaan hankintalain näkökulmasta kokonaisuutena.

Kaupungissa hankintoja tehdään

  • puitejärjestelyjen sisällä (eli kaupungin kilpailuttamilta tai kaupungin liittymäsopimuksen perusteella käytettäviltä Hansel Oy:n tai Sarastia Oy:n kilpailuttamilta tavarantoimittajilta tai palveluntuottajilta)
  • Turun seudullisen hankintayksikön kanssa, mikä mahdollistaa osallistumisen kyseisen hankintayksikön toteuttamiin kilpailutuksiin ja puitesopimuksiin
  • erillisten kilpailutusten perusteella valituilta toimittajilta ja vain poikkeuksellisesti erityisissä, hankintalaissa säännellyssä tilanteissa, ilman kilpailutusta valituilta toimittajilta.
    Laitilan kaupungissa hankintoja tekee jokainen hallintokunta niillä hankintapäätösvaltuuksilla, jotka on määritelty kaupungin hallintosäännössä tai hankintaohjeissa. Talousjohtajan vastuulla on koko kaupungin osalta hankintojen koordinointi.

Avoimet kilpailutukset julkaistaan Hilmassa(siirryt toiseen palveluun).

Pienhankinnat julkaistaan Tarjouspalvelussa(siirryt toiseen palveluun).

Kilpailutuksessa Laitilan kaupunki käyttää Cloudia -järjestelmää.