Siirry sisältöön

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja sen nojalla annetun ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan tietyt toiminnot ovat ympäristölupavelvollisia. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa, jota haetaan toiminnan laajuudesta riippuen joko kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta tai valtion ympäristölupaviranomaiselta. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, jätteen ammattimainen käsittely ja eläinsuojat.

Muita mahdollisia menettelytapoja vähemmän ympäristövaikutuksia aiheuttaville toiminnoille ovat yleinen ilmoitusmenettely ja rekisteröinti.

Ympäristöluvassa tai ilmoituksesta tehtävässä päätöksessä annetaan määräyksiä toiminnan aiheuttamista päästöistä ja niiden rajoittamisesta, jätteistä ja niiden synnyn vähentämisestä, toimista häiriötilanteista sekä muista toimista, joilla ehkäistään pilaantumisen vaaraa.

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ymparistolupa(siirryt toiseen palveluun)