Siirry sisältöön

Haja-asutuksen jätevedet

Haja-asutusalueella syntyvät jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Lisätietoa asiasta löytää täältä:

https://www.vesi.fi/vesitieto/haja-asutuksen-jatevesimaaraykset-keita-ne-koskevat/(siirryt toiseen palveluun)

Jokaisella kiinteistöllä pitää olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Selvitys sisältää tiedot siitä, missä jätevesiä muodostuu, miten ja missä jätevedet käsitellään ja mihin käsitellyt jätevedet puretaan. Selvityksessä esitetään myös perusteltu arvio käsittelyvaatimusten täyttymisestä ja ympäristöön joutuvasta kuormituksesta.

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamista voi hakea tekemällä hakemuksen.