Siirry sisältöön
Uutinen

Sivistysvaliokunta ehdottaa Itäkulman koulutalon sulkemista

Tiedote sivistysvaliokunnan kokouksesta 11.4.2024

Sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 11.4.2024 ja käsitteli perusopetuksen kokonaisselvitystä, jota on valmisteltu syksystä 2023 lähtien. Perusopetuksen oppilasmäärät tulevat laskemaan tilastojen valossa lähivuosina merkittävästi. Lisäksi kaupungin taloutta haastavat mm. valtionosuuksien lasku, verotulojen leikkaus, yleinen kustannusten nousu sekä väestökehitys. Selvitystyössä on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja kattavasti ja prosessin aikana osallistettu eri sidosryhmiä valmisteluun mukaan. Valmistelun pohjalta työryhmä on tehnyt pohjaehdotuksen kouluverkon tiivistämisestä, joka on esitelty kaupunginvaltuustolle, kuntalaisille, henkilöstölle ja oppilaille.

Samaan pohjaehdotukseen perustuen sivistysvaliokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että perusopetuksen kouluverkkoa tiivistetään ja Laitilan kyläkoulun Itäkulman koulutalo suljetaan 1.8.2024. Perusteena ehdotukselle on koulun oppilasmäärän putoaminen yhden opettajan kouluksi. Muiden koulutalojen sulkemisen osalta ei tehdä sitovia päätöksiä, vaan kouluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena kaikki koulut ja koulutalot huomioiden vuosittain osana normaalia talousarviokäsittelyä.


Lisätiedot: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi