Uusimmat uutiset

Nuorisovaltuuston kokoonpano vahvistettiin kaudeksi 2024-2025

27.2.2024

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 26.2.2024 ja vahvisti nuorisovaltuuston jäsenet kaudeksi 2024-2025. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää ja kehittää nuorten asemaa kaupungissa ilman puoluepoliittisia tai uskonnallisia sidonnaisuuksia. Valtuusto toimii myös nuorten äänenä toimielimissä ja muissa julkisissa yhteyksissä sekä tuo nuorten näkökulmaa päätöksentekoon.

Nuorisovaltuusto koostuu laitilalaisista 7.lk-20 -vuotiaista nuorista. Ilmoittautuminen ehdokkaaksi oli avoinna 15.1.-4.2.2024. Ehdokkaita ilmoittautui 16, joista yksi perui ilmoittautumisensa. Nuorisovaltuuston vaalit oli määrä järjestää 16.2., mutta ehdokasmäärän vastatessa jäsenpaikkojen määrää, ei vaaleja järjestetty. Nuorisovaltuuston jäsenet ovat:

 • Alissa Helkkula
 • Aino Hiekka
 • Jenna Hiltunen
 • Juho Lassila
 • Odessa Laivoranta
 • Aino Marttila
 • Taisto Moilanen
 • Ronja Mäkelä
 • Werner Nieminen
 • Oliver Raittinen
 •  Saku Uusikartano
 • Sandra Sonija
 • Joona Suominen
 • Maija Tiihonen
 • Cira Viita

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Kesätyötuki yrityksille ja maatalousyrittäjille

20.2.2024


Laitilan kaupunki tukee laitilalaisia yrityksiä ja maatalousyrittäjiä, jotka tarjoavat nuorille kesätyöpaikkoja Laitilassa seuraavasti:

 1. Yritystuen hakuaika on 31.5.2024 saakka.
 2. Palkattava nuori on syntynyt 1.1.2005-31.12.2009 välisenä aikana ja nuoren kotikunta on Laitila (tai tilapäisen suojelun piirissä oleva ukrainalainen nuori, jonka asuinpaikka Laitila). 
 3. Työllistettävä nuori ei saa olla oma tai puolison lapsi.
 4. Tukea ei myönnetä nuoresta, joka vuonna 2024 on toisessa kaupungin tukemassa yritystukipaikassa tai Laitilan kaupungin palveluksessa.
 5. Yritystukikelpoisen yrityksen tulee sijaita Laitilassa.
 6.  Tuettavan kesätyön on sijoituttava 1.6.-31.8.2024 väliselle ajalle.
 7. Nuorelle on maksettava vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.
 8. Kaupunki maksaa yritykselle tukea vähintään neljän viikon työjaksosta, jonka työaika on vähintään 80 h. Neljän viikon työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
 9. Tuen määrä yritykselle on 300 €/nuori.
 10. Yritys voi saada tukea useammasta kesätyöntekijästä. Tuet myönnetään hakujärjestyksessä enintään 50 nuorelle vuonna 2024.
 11. Yritystukisopimus laaditaan sähköisenä lomakkeena
 12. Yritykselle, joka täyttää yritystuesta annetut ehdot ja palkkaa tuen ehdot täyttävän nuoren, maksetaan jälkikäteen yritystuki. Mikäli annetut ehdot eivät täyty, ilmoitetaan siitä erikseen yritykselle/nuorelle.
 13. Kaupungille on lähetettävä selvitys (esim. palkkatodistus) toteutuneesta työsuhteesta. Myös mahdollisista nuoren sairauspoissaoloista tulee olla luotettava selvitys. Selvitys toimitetaan Laitilan kaupungille hallintosihteeri Jaana Suomiselle työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Selvityksen palautus ja lisätiedot: hallintosihteeri Jaana Suominen, puh. 040 662 0922, sähköposti jaana.suominen@laitila.fi

Nuorten kesätyöpaikat 2024

20.2.2024


Laitilan kaupunki julistaa haettavaksi kesän 2024 NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 

Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2005-2008 syntyneille laitilalaisille nuorille. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät viime vuonna olleet mukana arvonnassa tai eivät saaneet työpaikkaa. Työntekijän työsuhde kestää neljä viikkoa yhtäjaksoisena (työaika 30 h/viikko) ja palkka tältä ajalta on 900 € lomarahoineen ja -korvauksineen. Työpaikkoja on haettavana seuraavissa kaupungin toimipisteissä: 

HALLINTOTOIMIALA JA ELINVOIMAN ERILLISYKSIKKÖ

 • Apilaniityn päiväkoti, keittiö: (Noora Oksanen, puh. 040-1495238) 3 paikkaa 
 • Palke 5: (Annikki Mäkinen, puh. 040-1882915) - metalli- ja kokoonpano-osasto 4 paikkaa
 • Kierrätyskeskus: (Annikki Mäkinen, puh. 040-1882915) 1 paikka 
TEKNINEN TOIMIALA 

 • Kiinteistöjen kunnossapito: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072) 2 paikkaa 
 • Puistot: (Pekka Mäki-Tasku, puh. 050-3428753) 4 paikkaa 
 • Siivoustoimi: (Marja Hurme, puh. 050-5180604) 2 paikkaa 
 • Talonmiestoimi: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072) 4 paikkaa 
SIVISTYSTOIMIALA 

 • Päivähoito: (Taija Jalonen, puh. 044-5856806) - Pähkinäpensaan päiväkoti 2 paikkaa
 • Apilaniityn päiväkoti 2 paikkaa 
 • Kesäurheilukoulu: (Emilia Andersson, puh. 050-5180589) 2 paikkaa 
 • Ulkoliikunta-alueet: (Sami Vaskelainen, sami.vaskelainen@laitila.fi) 2 paikkaa 
 • Kirjasto: (Päivi Salminen, puh. 050-5648677) 2 paikkaa 
 • Kulttuuritoimi: (Piia Allén, puh.050-5930470) - Kauppilan umpipiha ja Lukutuvan kesänäyttely 3 paikkaa 
Edellä mainittujen kesätyöpaikkojen tehtävistä saa lisätietoja suluissa mainitulta henkilöltä. Puistoihin, talonmiestoimeen ja ulkoliikuntapaikoille tulevilla tulee olla traktorikortti. Kesäurheilukoulun ohjaajilta edellytetään kokemusta lasten/nuorten liikunnan ohjaamisesta. Kulttuuritoimen työ voidaan tehdä lyhyemmissä jaksoissa ja se on osittain iltatyötä. Hakemuksessa tulee antaa selvitys vaadittavasta pätevyydestä ja kyseiset edellytykset täyttävät ovat arvonnassa etusijalla. 

Hakemuksessa ilmoitetaan enintään kaksi toimipistettä, joista kesätyöpaikkaa haetaan. 

Kesätyöpaikkojen Webropol-muotoiset hakemukset on palautettava viimeistään sunnuntaina 10.3.2024. 

Työntekijöiden valinta suoritetaan aikaisemman käytännön mukaisesti hakuajan päätyttyä arpomalla. Arvonnan jälkeen kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti työpaikasta.

>>> TÄYTÄ WEBROPOL-HAKEMUS TÄSTÄ


Laitilan Ikiliikkuja-viikko 11.-15.3.

19.2.2024

Laitila on mukana Ikiliikkuja-viikossa 11.-15.3.!

Ikäinstituutin Ikiliikkuja-viikko muistuttaa ikäihmisiä (ja miksei muitakin!) liikunnan tärkeydestä jokapäiväisessä elämässä. Jo arjen pienillä valinnoilla saadaan nostettua elämänlaatua ja ylläpidettyä toimintakykyä. 

Ohjelmassa:

 • Maanantaina 11.3. Omatoiminen kävely Finnlamex-hallilla (Tuunantie 2) klo 10-11
 • Tiistaina 12.3. Varttuneen Väen Iloinen Iltapäivä opistotalolla (Urheilutie 5) klo 13 alkaen. Lähdethän liikkeelle, yksin tai yhdessä!
 • Torstaina 14.3. Tuolijumppaa Emilian tahtiin klo 9.15-10 Finnlamex-hallilla (Tuunantie 2) sekä +65-tapahtuma kaupungintalolla Laitila -salissa (Keskuskatu 30) klo 13-15. Tapahtuman yhteydessä jaetaan osallistujille jumppakuminauhat sekä ohjeet onnistuneeseen jumppatuokioon.
 • Perjantaina 15.3. Ikiliikkuja-viikon kruunaa Urheilutalolla (Urheilutie 9) järjestettävät päivätanssit klo 12-14! Tanssittamassa Rami Rafael.

Tervetuloa osallistumaan ja hei, vinkkaathan kaverille kanssa!

Ikiliikkuja


Ysiluokkalaisille laitilalaisille mahdollisuus hygieniapassin maksuttomaan suorittamiseen

19.2.2024


Sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 15.2.2024 ja päätti, että 1.8.2024 alkaen halukkaille yhdeksännen vuosiluokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassiin valmistava kurssi sekä tutkinto maksutta. Hygieniapassin suorittaminen on perusopetuksen ulkopuolista toimintaa, joka on mahdollista suorittaa vapaaehtoisena lisänä. Päätöksen taustalla on Laitilan Puolesta ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien syyskuussa 2023 tekemä valtuustoaloite. Sillä halutaan tukea nuorten mahdollisuutta työllistyä esimerkiksi kausitöihin, joissa elintarvikehygienian osaaminen on välttämätöntä. Arvioidut vuosikustannukset ovat yhden ikäluokan osalta n. 10 000 euroa vuodessa.

 

Lisätiedot: sivistysjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi

Kuva: canva.com


Varppeen koulun tiloja koskeva kuntalaisaloite otettiin vastaan

13.2.2024


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 12.2.2024 ja merkitsi Varppeen koulua koskevan kuntalaisaloitteen saapuneeksi sekä lähetti sen valmisteltavaksi sivistys- ja tekniselle johtajille. Aloitteessa esitetään väistötilojen saamista välittömästi Varppeen koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä vaaditaan uuden koulurakennuksen rakentamista nykyisen tilalle. Aloitteen yhdeksän alullepanijan lisäksi aloitteen on allekirjoittanut 386 kuntalaista sekä 24 rakennuksen käyttäjää. Yhteensä aloitteen on allekirjoittanut 419 henkilöä.

Varppeen koulun tiloja on lähihistoriassa saneerattu ja syyslukukautena 2023 kaupunki on vastaanottanut sisäilmailmoituksia, joiden perusteella on viimeksi tehty tiloissa tutkimuksia. Korjaustoimiin on syksyllä ryhdytty välittömästi, ja silloin kaupunki totesi, ettei välitöntä tarvetta väistötilojen laajamittaiseen käyttöönottoon ole.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Kaupunki osti tilan: mahdollisuus uudelle liikerakennukselle

6.2.2024

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 5.2.2024 ja hyväksyi myyntitarjouksen Notko-nimisestä tilasta. Tilan pinta-ala on noin 6 300 m² ja se rajoittuu Meijerin asemakaava-alueella Erik Sorolaisen- ja Uudenkaupunginteiden kulmaan. Suurin osa tilasta sijoittuu alueelle, jossa on kaavamerkintä KL, liikerakennusten korttelialue. Laitilan kaupunki omistaa ennestään loppuosan asemakaavan mukaisesta tontista, jolle myytäväksi tarjottu alue sijoittuu. Tilan kauppahinta on 15 750 €. Kaupan myötä kaupunki sai itselleen liikerakennuksen rakentamisen sallivan tontin, jonka pinta-ala on noin 8 340 m² ja rakennusoikeutta noin 4 170 m².

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Helmikuun tapahtumakalenteri

5.2.2024


Kirjaston näyttely: T-huone taiteilijakollektiivi: Näin unta kesästä.

 

To 8.2. klo 17.30 Novellikoukku Laitilan kirjastossa.

Pe 9.2. klo 9.30 Satutuokio Laitilan kirjastossa.

Su 11.2. klo 10-14 Koko perheen liikuntamaa Laitilan FinnLamex-hallilla. Mukana Super Sam Show ja paljon muuta. Tapahtuman järjestävät Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodin vanhempainyhdistykset.

Ke 14.2. klo 17-19 Ystävänpäivän teehetki Laitilan Kirkkokodilla, Laitilan Martta yhdistys ry.

To 15.2. klo 19 Iltamusiikki-konsertti. Esiintymässä pianisteja. Laitilan kaupungintalo.

Pe 16.2. klo 18.30 Iltamusiikki. Esiintymässä A-puhallinyhtye. Laitilan kaupungintalo

Pe 23.2. klo 9.30 Satutuokio Laitilan kirjastossa.

To 29.2. klo 17 Laitilan kuukauden kieli: tagalog. Tilaisuudessa tutustutaan kieleen ja luetaan satu. Laitilan kirjasto.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston toiminta-avustus haussa 1.2.-1.4.

30.1.2024


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston myöntämä avustus rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen on haettavana 1.2.-1.4.2024.

 Toiminnan tulee kohdistua laitilalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Avustusta myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Avustus myönnetään kerran vuodessa ja se on käytettävä myöntämisvuoden aikana. 

Lisätiedot ja sähköisesti täytettävä hakemus


Kuva: canva.com


Laitila vastasi lausuntopyyntöön Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaavan päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle

30.1.2024


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 29.1.2024 ja antoi lausunnon Turun hallinto-oikeudelle liittyen kaupunginvaltuuston hyväksymään Kolsa-Juvansuon tuulivoimaosayleiskaavaan. Kaava hyväksyttiin 23.10.2023, ja sen nojalla neljän tuulivoimalan rakentaminen Laitilan alueelle on mahdollista. Ryhmä yksityishenkilöitä valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle. Ryhmä vaatii osayleiskaavan kumoamista muun muassa sen vuoksi, että se on maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain vastainen.

Kaupunki toi lausunnossaan seikkaperäisesti esiin osayleiskaavan valmisteluun liittyvien selvitysten osalta, että niissä on tarkasteltu laajasti ja kokonaisvaltaisesti hankkeen toteuttamisen vaikutuksia ihmisiin, luontoon, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Esitetyt väitteet päätöksen lainvastaisuudesta eivät kaupungin mukaan pidä paikkaansa.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi

Kuva: canva.com