Uusimmat uutiset

Kaupunginhallituksen kokous 24.2.2020

25.2.2020

Sivistystoimen riveihin tulee uusia tekijöitä hallituksen päättämien täyttölupien myötä.


HALLITUS AVASI VIRKOJA TÄYTETTÄVÄKSI

Päätettävänä oli täyttölupien lisäksi nimikemuutoksia

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 24.2.2020. Päätettävänä hallituksella oli sivistystoimen täyttölupia, jotka päätöksenteossa hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Avoimeksi tulee suomi toisena kielenä -päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde, jonka sijoittuminen jakaantuu varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen lukuvuosittain tehtävän tarvekartoituksen mukaisesti. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on viime vuosina kasvanut Laitilassa, ja tarve suomi toisena kielenä -opetukselle on ilmeinen tasavertaisen oppimisen takaamiseksi kaikille. Täyttölupa myönnettiin myös erityisluokanopettajan virkaan, jonka sijoituspaikkana on Varppeen koulun luokkamuotoisen erityisen tuen pienryhmät. Viran entinen haltija on irtisanoutunut tehtävästään ja pienryhmän oppilasmäärän pysyessä tulevinakin lukuvuosina vähintäänkin samalla tasolla, on viran uudelleen täyttäminen aiheellista. Molemmat opettajavirat täytetään 1.8.2020 alkaen.                     

Samaan aikaan täytettäväksi tulee myös kulttuuripäällikön virka. Kulttuurisihteerin virassa pitkäaikaisesti toiminut ja kotiseutuneuvosarvonimen saanut Jukka Vehmas on jäämässä eläkkeelle. Perehdytysaikaa on varattu kuukauden verran entisen viranhaltijan jäädessä vuosilomalla syyskuun alussa ja eläkkeelle 1.10. Uudessa virassa jo toteutuukin hallituksen myös kokouksessaan päättämä nimikemuutos. Kulttuurisihteerin nimike päätettiin muuttaa kulttuuripäälliköksi, liikuntasihteeri vapaa-aikapäälliköksi ja (tehtäväalueesta vastaava) nuoriso-ohjaaja nuorisopäälliköksi. Nimikkeet päätettiin muuttaa tehtäväalueita paremmin vastaaviksi ja ajanmukaisiksi. Nimikemuutoksilla ei ole palkkavaikutuksia. 

Lahjoitusprofessuuri seudun elinvoimaa vahvistamaan

Uudenkaupungin kauppakamariosasto on lähestynyt Laitilaa ja muita Vakka-Suomen kuntia Diplomi-insinöörikoulutuksen lahjoitusprofessuurin saamiseksi. Kauppakamariosaston hallitus on päättänyt panostaa varoja seuraavan viiden vuoden aikana 60 000 euroa vuodessa Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan lahjoitusprofessuuriin. Panostus on merkittävä seudun elinkeinoelämän ja elinvoiman kehittämisen kannalta. Päätöksen edellytyksenä on ollut, että vastaava summa löytyy Vakka-Suomen alueen yrityksiltä, kunnilta tai muilta lahjoittajilta.                                                       

Lahjoitusprofessuurin myötä on mahdollisuus tiivistää yhteistyötä alueen elinkeinon ja DI-koulutuksen välille ja siten kehittää työelämäyhteistyötä sekä innovaatioiden tutkimista ja kehittämistä työelämäyhteistyössä. Lahjoitusprofessuurin kärjeksi on suunniteltu termodynamiikka, joka on perustana energian käytössä, kierrossa ja varastoinnissa sekä monilla ympäristötekniikan alueilla.

Laitilan kaupunginhallitus päätti, että Laitila osallistuu lahjoitusprofessuurin rahoittamiseen 5000 eurolla vuodessa viiden vuoden ajan. Seurattavaksi jää, saadaanko alueelta kokonaisuutena 60 000 euroa vuodessa kasaan. Jos kokonaisuutena tähän tavoitteeseen ei päästä, ei Laitilakaan luonnollisesti ole mukana. Alueen päätökset ovat kauppakamariosaston tiedossa 10.3. mennessä.

 

 

Lisätietoja                                                                                                                                                                                   sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi

elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä, puh. 050 518 0595, juha-matti.paivola@laitila.fi


Kaupungin kesätyöpaikat haettavissa

25.2.2020


Laitilan kaupunki julistaa haettavaksi kesän 2020 

NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT 

Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 2001-2004 syntyneille laitilalaisille nuorille. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät viime vuonna olleet mukana arvonnassa tai eivät saaneet työpaikkaa. Työntekijän työsuhde kestää neljä viikkoa (työaika 30 h/viikko) ja palkka tältä ajalta on 900 € lomarahoineen ja -korvauksineen. Työpaikkaa haetaan Webropol-lomakkeellahttps://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3e0210e8-7b49-4963-b972-e232a42d32b4?displayId=Fin1943021.

Työpaikkoja on haettavana seuraavissa kaupungin toimipisteissä: 

HALLINTOTOIMIALA 

 • Hallinto: mainiompi kesäsomettaja, mm. tapahtumissa mukana (Tuulia Kujanpää, puh. 050-5180593), 2 paikkaa 
 • Kaukolankoti, keittiö: (Marjut Marttila, puh. 040-5521311), 2 paikkaa 
 • Palke 5, keittiö: (Noora Oksanen, puh. 040-1495238), 2 paikkaa 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA 

 • Terveyskeskus, lähetti: (Tyyne Okkonen, puh. 040-6588423), 1 paikka 
 • Kaukolankoti, osastot: (Sari Koski, puh. 050-3414182), 8 paikkaa 
 • Kaukolankoti, päivätoiminta Pirtti: (Ritva Miesmaa, puh. 050-5180591), 1 paikka 
 • Kotihoito: (Sari Koski, puh. 050-3414182), 4 paikkaa 
 • Koivukoto: (Sari Koski, puh. 050-3414182), 2 paikkaa 
 • Palke 5: (Anitta Keskitalo, puh. 050-3102995) 
 • -  metalli- ja kokoonpano-osasto, 4 paikkaa 
 • Palke 7: (Anitta Keskitalo, puh. 050-3102995) 
 • -  käsityöosasto, 1 paikka 
 • -  kokoonpano-osasto, 1 paikka 
 • -  monitoimiosasto, 1 paikka 
 • -  päivätoiminta, 1 paikka 

TEKNINEN TOIMIALA 

 • Kunnossapito: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072), 2 paikkaa 
 • Puistot: (Markus Hautala, puh. 050-3428753), 4 paikkaa 
 • Siivoustoimi: (Marja Hurme, puh. 050-5180604), 2 paikkaa 
 • Talonmiestoimi: (Teppo Paavola, puh. 050-5182072), 4 paikkaa 
 • Tekninen toimi/toimisto: (Teppo Paavola, puh 050-5182072), 1 paikka 

SIVISTYSTOIMIALA  

 • Päivähoito: (Taija Jalonen, puh. 044-5856806) 
 • -  Pähkinäpensaan päiväkoti, 3 paikkaa 
 • -  Apilaniityn päiväkoti, 1 paikka 
 • Kesäurheilukoulu: (puh. 050-5180589), 2 paikkaa 
 • Ulkoliikunta-alueet: (Sami Vaskelainen, sami.vaskelainen@laitila.fi), 1 paikka 
 • Kirjasto: (Marja-Liisa Mutka, puh. 050-5902613), 2 paikkaa 
 • Nuorisotoimi: kesän leiritoimintaan (Noora Mantere, noora.mantere@laitila.fi, puh. 040-7177817), 2 paikkaa 
 • Kulttuuritoimi: näyttelyvalvontaa ym. (Jukka Vehmas, puh. 050-5930470), 1 paikka 

Edellä mainittujen kesätyöpaikkojen tehtävistä saa lisätietoja suluissa mainitulta henkilöltä. Kesäsomettajilta edellytetään pyörällä tai omalla autolla liikkumista Laitilan alueella. Kesäurheilukoulun ohjaajilta edellytetään kokemusta lasten/nuorten liikunnan ohjaamisesta. Puistoihin, talonmiestoimeen ja ulkoliikuntapaikoille tulevilla tulee olla traktorikortti. Hakemuksessa tulee antaa selvitys vaadittavasta pätevyydestä ja kyseiset edellytykset täyttävät ovat arvonnassa etusijalla. 

Hakemuksessa ilmoitetaan enintään kaksi toimipistettä, joista kesätyöpaikkaa haetaan.  Kesätyöpaikkojen Webropol-muotoiset hakemukset on palautettava viimeistään torstaina 12.3.2020. 

Työntekijöiden valinta suoritetaan aikaisemman käytännön mukaisesti arpomalla julkisessa tilaisuudessa, joka pidetään tiistaina 17.3.2020 klo 15.00 alkaen Laitilan kaupunginviraston valtuustosalissa. Em. tilaisuuteen voivat kaikki halutessaan osallistua. 

 

Laitilassa 25.2.2020 

Kaupunginhallitus 


Laitilassa tapahtuu: helmikuun tapahtumakalenteri

24.2.2020


HELMIKUUN TAPAHTUMAKALENTERI


Laitilan kuvaajien vuosinäyttely 2020 on esillä kirjastossa 5.2.-31.3.2020.


Ke 26.2. klo 18.30 Kepeästi K-Supermarketissa -konsertti K-Supermarket Laitilassa (Kauppakatu 3), järj. Vakka-Suomen musiikkiopisto. 


Pe 28.2. klo 17.30 Kirjaesittely kirjastossa: Vienan kulkuri, Jari Helmisaari (Kauppakatu 5)


Laitilassa tapahtuu: maaliskuun tapahtumakalenteri

24.2.2020Pe 6.3. klo 9.30 Satutuokio kirjaston satutilassa (Kauppakatu 5)

Pe 6.3. klo 18.30 Iltamusiikki Kustaa Hiekan lukutuvalla (Keskuskatu 8A). Järj. Vakka-Suomen musiikkiopisto

To 12.3. klo 17.30 Novellikoukku kirjastossa (Kauppakatu 5)

Pe 13.3. klo 14-15 Kaikille avoin kirjastokävely kirjastossa (Kauppakatu 5). Tule tutustumaan Laitilan kirjaston palveluihin ja aineistoihin!

Pe 13.3. klo 17.30 Pianistien soittajaiset Kustaa Hiekan lukutuvalla (Keskuskatu 8A). Järj. Vakka-Suomen musiikkiopisto

To 19.3. klo 12-15 +65-tapahtuma: Testi-torstai Poukanvillen alakerrassa (Keskuskatu 4): tasapaino, ravitsemus, uni.

Pe 20.3. klo 9.30 Satutuokio kirjaston satutilassa (Kauppakatu 5)

Pe 27.3. klo 18 Oopperaa Kinossa: Trubaduuri (säv. Giuseppe Verdi), Arena di Veronan tallenne.

Pe 27.3. klo 18.30 Iltamusiikki Kustaa Hiekan lukutuvalla (Keskuskatu 8A). Järj. Vakka-Suomen musiikkiopisto

Su 29.3. klo 16 Kevättä kohden -  yhteislaulutilaisuus opistotalolla (Urheilutie 5). Järjestäjä Laitilan senioriopettajat.

31.3.-5.4. Kevätpöhinäviikko 

31.3.-5.4. Elokuvaviikko


Laitilassa tapahtuu: Kirjailijavieraana Jari Helmisaari 28.2.2020

24.2.2020


Jari Helmisaari saapuu Kalevalan päivänä 28.2.2020 Laitilan kirjastoon (Kauppakatu 5) kertomaan esikoiskirjastaan Vienan kulkuri sekä samannimisestä musiikkilevystä.

Tilaisuus alkaa klo 17.30 Ohjelmassa on kirjan esittelyn lisäksi luku- ja lauluhetki kirjasta, musiikkia (Jari Helmisaari ja Ville Mäkimattila), kuvia Kalevasta sekä kahvitarjoilu.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kirjan ja levyn voi ostaa tapahtuman yhteydessä yhteishintaan 25€.

Tervetuloa!


Yrittäjä - Astu uudistumispolulle

19.2.2020


Vuoden 2020 kestävä uudistumispolku Kaarinan, Raision, Paraisten, Someron ja Laitilan alueen pk-yrityksille. 

Tarttis tehdä jotain?

Yrittäjä, toimitko Kaarinan, Raision, Paraisten, Someron tai Laitilan alueella? Haluatko uudistaa ja kehittää liiketoimintaasi, löytää uusia yhteistyökumppaneita, kokeilla uusia kehittämisen työvälineitä? Haluatko oppia lisää markkinoinnista, myynnistä, yrityksen talouden seurannasta, tuotekehityksestä, liiketoiminnan digitalisoimisesta?

Ilmoittaudu mukaan uudistumaan ja löydä vuoden 2020 aikana tapahtumistamme asiantuntijoiden opastamana juuri sinulle sopivat työkalut ja väylä yrityksesi uudistamisen tueksi.

Kuka?

Varsinais-Suomen Yrittäjät kumppaneineen yhdistää vuoden 2020 aikana yrittäjiä eri alueilta, taustoilta ja toimialueilta.

Miten?

Järjestämme vuoden 2020 aikana yhdessä kumppaniemme kanssa teemakohtaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tilaisuuksissa kokeillaan, kehitetään ja uudistutaan. Olet tervetullut yhteen, useampaan tai vaikka kaikkiin matalan kynnyksen tapahtumiin viiden kunnan alueella. Kaikki tilaisuutemme ovat osallistujille maksuttomia.

Mitä saat?

Lupaamme ainakin vertaistukea, uusia kontakteja liiketoimintaan sekä konkreettista tukea liiketoimintasi uudistamiseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN https://www.lyyti.fi/reg/uudistumispolku2020


Sivistysvaliokunnan kokous 13.2.2020

14.2.2020

Nuorisotoimen kohdeavustusta voi hakea esimerkiksi nuorille suunnattujen tapahtumien toteutukseen. 

 

VALIOKUNTA PÄÄTTI NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERIAATTEISTA

Nuorisotoimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla

Sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 13.2. ja pöydällään sillä oli nuorisotoimen vuoden 2020 avustusten hakua ja jakoa koskeva asia. Esityksen mukaisesti valiokunta päätti, että perusavustusten hakuaika on huhtikuu ja kohdeavustusten jatkuvana hakuna toteutettu hakuaika on 1.3.-22.11. Perusavustusta, jota on kaikkiaan varattu 10 000 euroa, myönnetään nuorisotoiminnan piirissä toimivan rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta taas suunnataan ensisijaisesti Laitilassa järjestettävään nuorille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin tai laitilalaisten nuorten hyvinvointia tukeviin hankintoihin. Kohdeavustuksiin on varattu 5000 euroa sillä periaatteella, että yhdelle toimijalle myönnetään enimmillään 1000 euroa avustusta. Kohdeavustuksen saaneella on neljän kuukauden toteuttamis- ja raportoimisvelvollisuus. Nuorisotoimi kannustaa eri tahoja ja toimijoita hakemaan rohkeasti avustusta. Nuorille suunnatuille tapahtumille ja toimille on Laitilassa olemassa tilausta, johon näiden avustustenkin muodossa pyritään vastaamaan, kiteyttää sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen parantaa resurssien yhteiskäyttöä

Sivistysvaliokunnan käsittelyssä oli myös asia Laitilan haja-asutusalueilla toimivien koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2020 alkaen, johon valiokunta antoi hyväksyntänsä. Yhdistäminen koskee siis Itäkulman, Suontaan, Soukaisten, Untamalan ja Kodjalan kouluja. Yhdistämisen myötä niin toiminnallisten, pedagogisten kuin taloudellistenkin resurssien yhteiskäyttöä voidaan entisestään tehostaa. Esimerkiksi oppikirja- ja koulutarviketilauksia tehdessä on kaupungille taloudellisesti edullisempaa tehdä hankinta yhdistettynä yksikkönä kuin jokaisen koulun erikseen. Yhdistämisessä syntynyt koulukokonaisuus tulee kevään aikana saamaan myös oman nimensä. Yhdistetyn koulun toimipisteistä tullaan kuitenkin jatkossakin käyttämään kunkin koulutalon mukaista tuttua nimeä. Mahdollinen yksittäisen koulutalon lakkauttaminen käsitellään edelleen palvelusuunnitelmaan kirjatuin periaattein.

Suomi toisena kielenä -opettajan virkasuhdetta esitetään kaupunginhallitukselle

Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa lähes 17 % ja perusopetuksessa noin 8 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on yhteensä noin 130. Kaupungissa on siis olemassa tarve suomi toisena kielenä -opetukseen, jonka myötä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan pedagogisesti kestävällä tavalla. Näiden taustatietojen valossa sivistysvaliokunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle suomi toisena kielenä –opettajan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen perustamista ja täyttöluvan myöntämistä 1.8.2020 alkaen. Opettajan viranhoitoa tultaisi kohdentamaan niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin. Kohdentaminen tapahtuisi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla lukuvuosittain.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu saa jatkoa

Laitila on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun lukuvuonna 2019-2020, jossa 5-vuotiaille on mahdollistettu maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus. Ministeriö on päättänyt laajentaa kokeilua vuosina 2020-2021 vuonna 2015 syntyneille lapsille ja kaupungilla on kokeiluun osallistuessaan mahdollisuus hakea ministeriöltä erityisavustusta. Laitilassa on tällä hetkellä 5-vuotiaita, vuonna 2014 syntyneitä lapsia 99, joista varhaiskasvatuksen kokeilun on osallistunut n. 95 % koko ikäluokasta. Kokeilu on tavoitteen mukaisesti lisännyt huomattavasti lasten osallistumisastetta.

Kokeiluun osallistuminen kuitenkin vähentää ikäluokan maksukertymää, jolloin vuoden 2020 osalta tulokertymän väheneminen kaupungille olisi n. 12 000€. Kaupungin taloudentasapainottamisohjelmaan vedoten, sivistystoimenjohtaja esitti valiokunnalle, ettei kaupunki hae uuteen kokeilujaksoon mukaan. Valiokunta äänesti asiasta, ja äänestyksen jälkeen päätettiin osallistua kokeiluun. Väestörekisterin mukaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia on Laitilassa 87.

 

 

 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi


Kaupunginhallituksen kokous 10.2.2020

11.2.2020


KAUPUNGINHALLITUS LÄHETTI NELJÄ ALOITETTA LÄHETEKESKUSTELUUN

 

Valtuustoryhmät osoittivat aloiteaktiivisuutta

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 10.2. ja esityslistalla olivat muun muassa neljä valtuustoaloitetta. SDP:n valtuustoryhmä esitti suolistosyövän seulonnan aloittamista 60-74 -vuotiaille kaupunkilaisille säästöaloitteena. Esitystä perustellaan sillä, että seulontatestauksen kustannus on melko pieni siihen nähden, mitä suolistosyövän hoito maksaa. Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan EU suosittaa suolistosyövän seulontaa ja vuoden 2020 aikana seulontaa järjestää 11 kuntaa, joiden joukossa on Vakka-Suomesta Kustavin kunta.

Keskustan valtuustoryhmä taas oli tehnyt aloitteen panttikuittilokeroiden käyttöönotosta. Ajatuksena aloitteessa on sijoittaa eri yhdistyksiä edustavia lokeroita päivittäistavarakauppojen pullonpalautusautomaattien läheisyyteen ja mahdollistaa näin asukkaille matalan kynnyksen periaatteella pienten lahjoitusten tekemisen paikallisille yhdistyksille.

Näiden aloitteiden lisäksi Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä oli laatinut kaksi aloitetta. Toinen koski kaupungin palveluasumisratkaisuja ja toisessa esitettiin kaupungin omistuksessa olevista asunnoista tarkan selvityksen toimittamista kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus lähetti kaikki neljä aloitettu kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun.


Voimaa yrittäjille hankkeen kautta

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin osallistumisen Varsinais-Suomen yrittäjien Varsinaisvoimaa -hankkeeseen 4000 euron kokonaiskustannuksella hankeajaksi eli yhden vuoden ajaksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten innovaatio- ja uudistumiskykyä sekä madaltaa kynnystä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden, tuotekehityksen ja innovaatioprosessien käynnistämiseksi.


Opetustoimeen vahvistusta sijaispoolin kautta

Kaupungilla on sijaispoolikäytäntö ollut käytössä muun muassa hoitajien ja koulunkäynninohjaajien osalta. Kaupunginhallitus päätti nyt perustaa erityisopetuksen opettajan viran sijoituspaikkanaan sijaispooli. Alakoulujen osalta on jo yksi luokanopettaja sijaispoolissa ja nyt rekrytoitava opettaja sijoittuu pääasiassa yläkouluun. Erityisopetuksen opettajalla katsotaan olevan parhaimmat mahdollisuudet vastata eri oppiaineiden opetustarpeisiin.

Uuden viran ajatuksena on, että ensisijaisen työskentelypaikkansa Varppeen koulun lisäksi kyseinen opettaja siirtyisi tarvittaessa muuhun perusopetuksen kouluun tai Laitilan lukioon opettamaan. Tarkoituksena on vastata sijaistarpeeseen, jota kohdataan tasaisesti eri kouluissa lukuvuoden aikana. Sijaispoolissa oleva opettaja sujuvoittaisi opetusarjessa eteen tulevia yhtäkkisiäkin tilanteita vähentäen tarvetta rekrytoida lyhytaikaisia sijaisia. Tällä tavoin myös turvataan oppilaiden kouluarkea.

 

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä, puh. 050 518 0595, juha-matti.paivola@laitila.fi

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi