Uusimmat uutiset

Yrittäjä - Astu uudistumispolulle

19.2.2020


Vuoden 2020 kestävä uudistumispolku Kaarinan, Raision, Paraisten, Someron ja Laitilan alueen pk-yrityksille. 

Tarttis tehdä jotain?

Yrittäjä, toimitko Kaarinan, Raision, Paraisten, Someron tai Laitilan alueella? Haluatko uudistaa ja kehittää liiketoimintaasi, löytää uusia yhteistyökumppaneita, kokeilla uusia kehittämisen työvälineitä? Haluatko oppia lisää markkinoinnista, myynnistä, yrityksen talouden seurannasta, tuotekehityksestä, liiketoiminnan digitalisoimisesta?

Ilmoittaudu mukaan uudistumaan ja löydä vuoden 2020 aikana tapahtumistamme asiantuntijoiden opastamana juuri sinulle sopivat työkalut ja väylä yrityksesi uudistamisen tueksi.

Kuka?

Varsinais-Suomen Yrittäjät kumppaneineen yhdistää vuoden 2020 aikana yrittäjiä eri alueilta, taustoilta ja toimialueilta.

Miten?

Järjestämme vuoden 2020 aikana yhdessä kumppaniemme kanssa teemakohtaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tilaisuuksissa kokeillaan, kehitetään ja uudistutaan. Olet tervetullut yhteen, useampaan tai vaikka kaikkiin matalan kynnyksen tapahtumiin viiden kunnan alueella. Kaikki tilaisuutemme ovat osallistujille maksuttomia.

Mitä saat?

Lupaamme ainakin vertaistukea, uusia kontakteja liiketoimintaan sekä konkreettista tukea liiketoimintasi uudistamiseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN https://www.lyyti.fi/reg/uudistumispolku2020


Laitilassa tapahtuu: helmikuun tapahtumakalenteri

14.2.2020


HELMIKUUN TAPAHTUMAKALENTERI


Laitilan kuvaajien vuosinäyttely 2020 on esillä kirjastossa 5.2.-31.3.2020.


To 20.2. klo 13-15 +65-tapahtuma: Tieto-torstai opistotalolla (Urheilutie 5): edunvalvonta-asiaa ja aivojumppaa

To 20.2. klo 17.30 Suomen Aavemetsästäjät -kirjaa esittelee rajatiedontutkija Mika Nikkilä kirjasto (Kauppakatu 5)


Pe 21.2. klo 9.30 Satutuokio kirjaston satutilassa (Kauppakatu 5)
Pe 21.2. Nuorisotoimen hiihtisretki Fazerille, Jumboon ja Rush-trampoliinipuistoon, lisätietoja
Pe 21.2. klo 17-18 Kaikille avoin kirjastokävely. Tule tutustumaan Laitilan kirjaston tiloihin (Kauppakatu 5) ja aineistoihin! Kyseessä ei ole kuntokävely vaan opastettu tutustumiskierros kirjaston tiloihin, aineistoihin ja palveluihin.
Pe 21.2. klo 18 Romeo ja Julia (säv. Charles Gounod) (tallenne Salzburgin Musiikkijuhlilta), Laitilan Kino (Vihtorinkatu 8)


Su 23.2. Laskiaistapahtuma KasiTorilla (Untamontie 51). Tule nauttimaan perinteistä laskiaisrokkaa, makkaraa ja suussa sulavia vasta paistettuja lettuja. Sään salliessa lasketaan tietenkin mäkeä! Laskiaisprasun äärellä on hyvä lämmitellä säällä kuin säällä. 


Ke 26.2. klo 18.30 Kepeästi K-Supermarketissa -konsertti K-Supermarket Laitilassa (Kauppakatu 3), järj. Vakka-Suomen musiikkiopisto. 

Pe 28.2. klo 17.30 Kirjaesittely kirjastossa: Vienan kulkuri, Jari Helmisaari (Kauppakatu 5)


Sivistysvaliokunnan kokous 13.2.2020

14.2.2020

Nuorisotoimen kohdeavustusta voi hakea esimerkiksi nuorille suunnattujen tapahtumien toteutukseen. 

 

VALIOKUNTA PÄÄTTI NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERIAATTEISTA

Nuorisotoimintaa tuetaan perus- ja kohdeavustuksilla

Sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 13.2. ja pöydällään sillä oli nuorisotoimen vuoden 2020 avustusten hakua ja jakoa koskeva asia. Esityksen mukaisesti valiokunta päätti, että perusavustusten hakuaika on huhtikuu ja kohdeavustusten jatkuvana hakuna toteutettu hakuaika on 1.3.-22.11. Perusavustusta, jota on kaikkiaan varattu 10 000 euroa, myönnetään nuorisotoiminnan piirissä toimivan rekisteröidyn seuran tai yhdistyksen perustoiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta taas suunnataan ensisijaisesti Laitilassa järjestettävään nuorille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin tai laitilalaisten nuorten hyvinvointia tukeviin hankintoihin. Kohdeavustuksiin on varattu 5000 euroa sillä periaatteella, että yhdelle toimijalle myönnetään enimmillään 1000 euroa avustusta. Kohdeavustuksen saaneella on neljän kuukauden toteuttamis- ja raportoimisvelvollisuus. Nuorisotoimi kannustaa eri tahoja ja toimijoita hakemaan rohkeasti avustusta. Nuorille suunnatuille tapahtumille ja toimille on Laitilassa olemassa tilausta, johon näiden avustustenkin muodossa pyritään vastaamaan, kiteyttää sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen.

Kyläkoulujen hallinnollinen yhdistäminen parantaa resurssien yhteiskäyttöä

Sivistysvaliokunnan käsittelyssä oli myös asia Laitilan haja-asutusalueilla toimivien koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2020 alkaen, johon valiokunta antoi hyväksyntänsä. Yhdistäminen koskee siis Itäkulman, Suontaan, Soukaisten, Untamalan ja Kodjalan kouluja. Yhdistämisen myötä niin toiminnallisten, pedagogisten kuin taloudellistenkin resurssien yhteiskäyttöä voidaan entisestään tehostaa. Esimerkiksi oppikirja- ja koulutarviketilauksia tehdessä on kaupungille taloudellisesti edullisempaa tehdä hankinta yhdistettynä yksikkönä kuin jokaisen koulun erikseen. Yhdistämisessä syntynyt koulukokonaisuus tulee kevään aikana saamaan myös oman nimensä. Yhdistetyn koulun toimipisteistä tullaan kuitenkin jatkossakin käyttämään kunkin koulutalon mukaista tuttua nimeä. Mahdollinen yksittäisen koulutalon lakkauttaminen käsitellään edelleen palvelusuunnitelmaan kirjatuin periaattein.

Suomi toisena kielenä -opettajan virkasuhdetta esitetään kaupunginhallitukselle

Laitilassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia varhaiskasvatuksessa lähes 17 % ja perusopetuksessa noin 8 %. Lapsia ja nuoria, joilla äidinkieli on jokin muu kuin suomi, on yhteensä noin 130. Kaupungissa on siis olemassa tarve suomi toisena kielenä -opetukseen, jonka myötä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan pedagogisesti kestävällä tavalla. Näiden taustatietojen valossa sivistysvaliokunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle suomi toisena kielenä –opettajan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen perustamista ja täyttöluvan myöntämistä 1.8.2020 alkaen. Opettajan viranhoitoa tultaisi kohdentamaan niin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseenkin. Kohdentaminen tapahtuisi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla lukuvuosittain.

Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatuskokeilu saa jatkoa

Laitila on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun lukuvuonna 2019-2020, jossa 5-vuotiaille on mahdollistettu maksuton 20 viikkotunnin varhaiskasvatus. Ministeriö on päättänyt laajentaa kokeilua vuosina 2020-2021 vuonna 2015 syntyneille lapsille ja kaupungilla on kokeiluun osallistuessaan mahdollisuus hakea ministeriöltä erityisavustusta. Laitilassa on tällä hetkellä 5-vuotiaita, vuonna 2014 syntyneitä lapsia 99, joista varhaiskasvatuksen kokeilun on osallistunut n. 95 % koko ikäluokasta. Kokeilu on tavoitteen mukaisesti lisännyt huomattavasti lasten osallistumisastetta.

Kokeiluun osallistuminen kuitenkin vähentää ikäluokan maksukertymää, jolloin vuoden 2020 osalta tulokertymän väheneminen kaupungille olisi n. 12 000€. Kaupungin taloudentasapainottamisohjelmaan vedoten, sivistystoimenjohtaja esitti valiokunnalle, ettei kaupunki hae uuteen kokeilujaksoon mukaan. Valiokunta äänesti asiasta, ja äänestyksen jälkeen päätettiin osallistua kokeiluun. Väestörekisterin mukaan vuonna 2015 syntyneitä lapsia on Laitilassa 87.

 

 

 Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi


Kaupunginhallituksen kokous 10.2.2020

11.2.2020


KAUPUNGINHALLITUS LÄHETTI NELJÄ ALOITETTA LÄHETEKESKUSTELUUN

 

Valtuustoryhmät osoittivat aloiteaktiivisuutta

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 10.2. ja esityslistalla olivat muun muassa neljä valtuustoaloitetta. SDP:n valtuustoryhmä esitti suolistosyövän seulonnan aloittamista 60-74 -vuotiaille kaupunkilaisille säästöaloitteena. Esitystä perustellaan sillä, että seulontatestauksen kustannus on melko pieni siihen nähden, mitä suolistosyövän hoito maksaa. Suomen Syöpärekisterin tietojen mukaan EU suosittaa suolistosyövän seulontaa ja vuoden 2020 aikana seulontaa järjestää 11 kuntaa, joiden joukossa on Vakka-Suomesta Kustavin kunta.

Keskustan valtuustoryhmä taas oli tehnyt aloitteen panttikuittilokeroiden käyttöönotosta. Ajatuksena aloitteessa on sijoittaa eri yhdistyksiä edustavia lokeroita päivittäistavarakauppojen pullonpalautusautomaattien läheisyyteen ja mahdollistaa näin asukkaille matalan kynnyksen periaatteella pienten lahjoitusten tekemisen paikallisille yhdistyksille.

Näiden aloitteiden lisäksi Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä oli laatinut kaksi aloitetta. Toinen koski kaupungin palveluasumisratkaisuja ja toisessa esitettiin kaupungin omistuksessa olevista asunnoista tarkan selvityksen toimittamista kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus lähetti kaikki neljä aloitettu kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun.


Voimaa yrittäjille hankkeen kautta

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin osallistumisen Varsinais-Suomen yrittäjien Varsinaisvoimaa -hankkeeseen 4000 euron kokonaiskustannuksella hankeajaksi eli yhden vuoden ajaksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten innovaatio- ja uudistumiskykyä sekä madaltaa kynnystä liiketoiminnan kehittämistoimenpiteiden, tuotekehityksen ja innovaatioprosessien käynnistämiseksi.


Opetustoimeen vahvistusta sijaispoolin kautta

Kaupungilla on sijaispoolikäytäntö ollut käytössä muun muassa hoitajien ja koulunkäynninohjaajien osalta. Kaupunginhallitus päätti nyt perustaa erityisopetuksen opettajan viran sijoituspaikkanaan sijaispooli. Alakoulujen osalta on jo yksi luokanopettaja sijaispoolissa ja nyt rekrytoitava opettaja sijoittuu pääasiassa yläkouluun. Erityisopetuksen opettajalla katsotaan olevan parhaimmat mahdollisuudet vastata eri oppiaineiden opetustarpeisiin.

Uuden viran ajatuksena on, että ensisijaisen työskentelypaikkansa Varppeen koulun lisäksi kyseinen opettaja siirtyisi tarvittaessa muuhun perusopetuksen kouluun tai Laitilan lukioon opettamaan. Tarkoituksena on vastata sijaistarpeeseen, jota kohdataan tasaisesti eri kouluissa lukuvuoden aikana. Sijaispoolissa oleva opettaja sujuvoittaisi opetusarjessa eteen tulevia yhtäkkisiäkin tilanteita vähentäen tarvetta rekrytoida lyhytaikaisia sijaisia. Tällä tavoin myös turvataan oppilaiden kouluarkea.

 

Lisätietoja:

Elinvoimapäällikkö Juha-Matti Päivölä, puh. 050 518 0595, juha-matti.paivola@laitila.fi

Sivistystoimenjohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 518 0588, heli.kiertokari@laitila.fi


Kaupunginvaltuuston kokous 3.2.2020

4.2.2020

Kaupunginvaltuuston kokouksia voi seurata livenä Youtuben Laitila tv -kanavassa. Kuvakaappaus 28.1.2020 Youtube.


ALOITE MAKSUTTOMASTA SYNNYTYKSESTÄ LÄHETEKESKUSTELUSSA

Valtuutettu Kylä-Heikon aloite tuli lähetekeskusteluun

Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäisen kerran maanantaina 3.2. Valtuutettu Tapio Kylä-Heikon joulukuun valtuustossa esittämä aloite maksuttomasta synnytyksestä oli edennyt lähetekeskusteluun ja valtuustosta asia menee nyt sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattilan valmisteltavaksi. Aloitteessa esitettiin, että kaupunki korvaisi synnyttäville äideille synnytykseen liittyvän vuodeosastohoidon omavastuuosuuden 48,60 €/vrk. Maksuttomuus kattaisi kaikki synnytyksen jälkeen osastolla vietettävät vuorokaudet ja maksuttomuus koskisi tänä aikana koko perhettä (korvaisi siis perhehuoneen kustannukset). Valtuutettu Kylä-Heiko perusteli aloitetta syntyvyyden laskulla taloudellisen epävarmuuden näytellessä siinä tärkeää roolia. Myös muiden kuntien, kuten Turun, Raision ja Ruskon, esimerkki on ollut aloitteen innoittajana.

 

Eero Honkosen rahastoon puhallettiin eloa

Vuonna 1986 Laitilan kaupunki otti hoitaakseen maakuntaneuvos Eero Honkisen rahaston. Rahaston tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan edistää Laitilan kehittämistä kulttuurin, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä elinkeino- ja talouselämän aloilla tavoitteena henkisesti ja aineellisesti korkeatasoisen yhdyskunnan luominen sekä asukkaiden viihtyisyyden ja toimeentulon parantaminen. Sääntöjen mukaan tunnustuspalkinnon voi jakaa vuosittain itsenäisyyspäivänä 1-2 henkilölle tai yhteisölle, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet rahaston tavoitteiden saavuttamisessa.

Rahaston hoidosta vastaavaksi hoitokunnaksi säännöissä määriteltiin kulttuurilautakunnan ja elinkeinolautakunnan puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan. Kyseisiä lautakuntia ei enää ole, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kokoonpanon hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäten hallituksen esitykseen kuitenkin vielä Honkosen jälkeläisten nimeämän jäsenen. Muut hoitokunnan jäsenet ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja, joka myös toimii rahastossa asiamiehenä. 

Rahastosta ei ole vuosiin myönnetty tunnustuksia, joten seurattavaksi jääkin, ojennetaanko tämän vuoden itsenäisyyspäivänä huomionosoituksia entisen kunnanjohtajan nimeä kantavasta rahastosta.

 

Heinikkalan navetan ja Kaukolankodin seuraavat vaiheet saivat sinettinsä

Kaupunginhallitus hyväksyi Heinikkalan navetasta tulleen sopimusehdotuksen tammikuussa ja valtuusto antoi sopimukselle nyt sinettinsä. Hyväksytyssä sopimuksessa kohteen kauppahinnaksi tuli 6001 euroa ja kaupunki sitoutui ehtoon, jossa sen on sijoitettava kulttuurihistoriallisesti merkittävän navetan kunnostukseen 55 000 euroa. Kunnostuskustannusten saavuttaessa tämä raja, tehdään kohteesta varsinaiset kauppakirjat. Ostaja on tahollaan sitoutunut kunnostamaan vuosien saatossa huonokuntoiseksi päässeen rakennuksen.

Valtuusto hyväksyi myös hallitukselta tulleen uutta ikäihmisten asumisyksikköä koskevan esityksen. Kaukolankodin ja Koivukodon korvaavan asumisyksikön suunnittelu etenee siten kilpailutukseen. Siinä on tarkoitus arvioida, onko nykyisestä Kaukolankodista hyödynnettävissä keittiö ja onko mahdollista remontoida Kaukolankotiin 30-40 palveluasumisen paikkaa. Loput noin 30 paikkaa tulisivat samalla suunniteltavaan uudisrakennukseen. Valtuusto myönsi 50 000 euron lisämäärärahan tilaratkaisun suunnitteluun vuodelle 2020.

 

 

 Lisätietoja 

talous- ja hallintojohtaja Sirpa Romppainen, puh. 050 3031789, sirpa.romppainen@laitila.fi  

sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila, puh. 050 3365269, jussi.mattila@laitila.fi

tekninen johtaja Mika Raula, puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi


Yksityistieavustukset 2020

3.2.2020

Yhteyshenkilö

Tekninen työnjohtaja
Teppo Paavola
050 518 2072
teppo.paavola@laitila.fi


Yksityistiekunnat voivat hakea avustusta kaupungilta joko tulostamalla tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen tai hakemalla lomakkeen kaupunginvirastosta. Hakemusta ei enää postiteta. Laitilan kaupunki edellyttää avustuksen saamisen ehtoina, että

  • Yksityistielle tulee olla perustettuna tiekunta. Sen voi perustaa maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse omassa perustamiskokouksessa.

  • Tiekuntien yhteystiedot tulee olla ajantasaisina maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

  • Avustettavan tien varrella tulee olla vakituista asutusta
  • Tiekunnan on kokoonnuttava vuosittain, tai vähintään joka 4. vuosi.
  • Hakemus on täytettävä asiallisesti ja allekirjoitettava (hoitokunta: puheenjohtajan ja hoitokunnan jäsenen allekirjoituksilla / ei hoitokunta; toimitsijamiehen allekirjoituksella.)
  • Hakemukseen on liitettävä jäljennös viimeisen tilikauden tilinpäätöksestä.
  • Palautus Laitilan kaupunginvirastoon viimeistään 30.4.

Kuvia Laitilasta kerätään #kukkokaupungingalleriaan

31.1.2020


Laitilan kaupunki järjestää Instagram-kuvakilpailu toivoen kartuttavansa valokuvien määrään kauniista Laitilan kaupungista. Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla julkisen kuvan tunnisteella #kukkokaupungingalleria Instagramissa (huomioithan, että Instagram-tilisi on julkinen) osallistumisaikana 1.2.–31.3.2020.

Kuvan pitää olla Laitilassa otettu ja kuvan julkaisijan itsensä ottama. Aihetunnisteen #kukkokaupungingalleria toivotaan keräävän kuvia eri puolilta Laitilaa ja kuvaavan Laitilan monipuolisuutta: eri vuodenaikoja, tapahtumia ja kohteita. Toivottavaa on, että kuvausajankohta ja tarkka kuvauspaikka ovat kerrottuna kuvan tekstissä.

Kuvalla ei saa loukata kenenkään henkilön yksityisyyttä tai tekijänoikeuksia. Kuvan julkaisijalla tulee olla suostumus julkaisuun kaikilta kuvassa esiintyviltä. Kuva voi olla otettu muunakin ajankohtana kuin kilpailuaikana, mutta sen julkaisun tulee tapahtua #kukkokaupungingalleria -aihetunnisteella kilpailuaikana. 

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole Laitilan kaupungin työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta. Instagram ja Facebook eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa eikä se liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin.

PALKINTO!

Kilpailussa palkitaan neljä eri kuvaa. Kuvien julkaisijat palkitaan lippu- ja herkkupaketilla Laitilan Kinoon (arvo n. 30 euroa), yhdessä paketissa on 2 x elokuvalippu ja 2 x herkkulippu.

Kilpailuajan päätyttyä Laitilan kaupungin työntekijöistä koostuva raati valitsee voittajakuvat ja perustelee valinnan osallistumiskriteerit täyttäneistä kuvista. Yhteensä palkitaan 4 eri kuvaa ja näiden kuvien julkaisijat. Kilpailun järjestäjä ottaa yhteyttä voittajiin Instagramin kautta ja sopii palkinnon toimittamisesta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn kilpailun toteuttamista ja palkinnon jakamista varten.

>>>> LUE KILPAILUN SÄÄNNÖT KOKONAISUUDESSAAN >>>>


Teknisen valiokunnan kokous 29.1.2020

30.1.2020

Untamalan viemäröintihanke on yksi tämän vuoden investoinneista. Kuva Untamalan raitilta. 


UNTAMALAN VIEMÄRÖINTIHANKE SAI TEKIJÄNSÄ

Laitilan tekninen valiokunta kokoontui vuoden ensimmäistä kertaa 29.1.2020. Valittavana valiokunnalla oli Untamalan viemäröintihankkeen urakoitsija. Untamalan alueen kiinteistöjen saattaminen vesihuoltolaitoksen viemäröinnin piiriin vaatii noin kolmen kilometrin mitalta vesihuoltolinjojen tekemistä. Tälle vuodelle on varattu erillinen investointimääräraha hanketta varten.

Hankkeesta julkaistiin kansallinen hankintailmoitus ja soveltuvuusvaatimuksena urakoitsijalle oli asetettu, että toimijalla tulee olla mm. kokemusta kolmen vastaavanlaisen ja suuruisen rakennuskohteen toteutuksesta. Tarjouksia saapui eräpäivään mennessä 5 kappaletta ja valintaperusteiden nojalla urakoitsijaksi valittiin Koneurakointi Heino Oy Vehmaalta. Työt Untamalan alueella alkavat heti päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

 

 

 Lisätietoja tekninen johtaja Mika Raula, puh. 050 0596127, mika.raula@laitila.fi