Uusimmat uutiset

Petovaarakuljetukset aloitetaan suunniteltua aiemmin

22.9.2023

Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 21.9.2023 ja päätti kuluvan lukuvuoden osalta aikaistaa kuukaudella petovaarakuljetusten aloitusta. Koulukuljetusoppaassa on linjattu, että petovaarakuljetuksia järjestetään marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Opetustoimi on kuitenkin vastaanottanut toiveen kuljetusten aloituksen aikaistamisesta tehtyjen susihavaintojen vuoksi. Valiokunta päätti, että kuljetukset aloitetaan lokakuun alusta. Paikallista riistanhoitoyhdistystä oltiin kuultu asiassa päätöksenteon tueksi. Tulevien lukuvuosien osalta tilannetta arvioidaan ajankohtaisen suurpetokannan mukaan. Suurpetokuljetukseen tulee kunkin oppilaan osalta hakea erikseen lukuvuodeksi kerrallaan ja niistä päätetään sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Rantasaunojen vuokrakäytännöt yhtenäistettiin

Laitilan kaupungilla on kahdella yleisellä uimarannalla rantasaunat. Mustajärven rantasaunan ympärivuotisesta hoidosta ja lämmittämisestä on vastannut Suontaan kyläyhdistys ja Särkijärven rantasaunalla on talvikautena (lokakuu-huhtikuu) toiminut Särkijärven Kluttaajat. Valiokunta vahvisti vastuunjaon näiden toimijoiden ja kaupungin välillä ja päätti samalla yhtenäisistä linjoista saunojen vuokraamisesta.

 

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi


Ennakkotieto: Yhdistysilta 8.11.2023

22.9.2023


Hyvä yhdistystoimija, kaupungin yhdistysyhteyshenkilö tiedottaa tulevasta Yhdistysillasta, joka järjestetään keskiviikkona 8.11.2023 klo 17-19 Laitila-salissa (Keskuskatu 30, Laitila). 

Virallinen kutsu ja ohjelma julkaistaan lähiviikkojen aikana kaupungin verkkosivulla. 

Lisätiedot: nuorisopäällikkö Tero Vinterbäck, puh. 0407177817


Kotipesä Laitilaan ja vuoden munat kaupan päälle

20.9.2023


Laitilan kaupunki tarjoaa uusia omakotitalotontteja

Laitilan kaupunki uudistaa omakotitalotonttiensa valikoimaa. Kasitien varressa sijaitsevalle Laessaaren rauhalliselle asuinalueelle on tullut myyntiin 24 uutta reilunkokoista tonttia. Lähitulevaisuudessa myös suosittu Kotoharjun asuinalue saa laajennuksen ja kokonaan uusi asuinalue avataan Kodjalan kylään.

Laessaaren uudesta asuinalueesta odotetaan viihtyisää, vehreää ja omaleimaista kokonaisuutta, jossa on tilaa myös yksilöllisille ratkaisuille. Alueen tontit ovat reilun kokoisia ja puutarhat antavat lämpimään ilmansuuntaan päin. Laessaari sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. Autoilija pääsee kasitielle parissa minuutissa ja keskustan palvelut, koulut ja päiväkotikin ovat kävely- tai pyörämatkan päässä.

”Laessaaren valtakunnallisesti arvokas viljelymaisema tarjoaa elämälle kauniit puitteet. Uusi asuinalue rajautuu viljapeltoihin, puistoalueeseen ja historialliseen Sirppujokeen. Oman viehätyksensä tuo myös Laessaaren lehtipuupuistikko, tammet ja suojellut pähkinäpuupensaat. Täällä on mukava katsella vuoden ajan vaihtumista peltomaisemassa, ja retkeillä ja leikkiä lähiluonnossa,” kertoo Lauri Kattelus, Laitilan kaupunginjohtaja.

Laitilan kaupunki houkuttelee tontinostajia paitsi edullisella hintatasolla ja reilunkokoisilla tonteilla myös kaupungille omaleimaisella elintarvikkeella. Vuoteen 2024 mennessä tontin ostanut perhe saa kaupanpäällisiksi vuoden munat lähellä sijaitsevalta kananmunatilalta. ”Uudet laitilalaiset pääsevät heti uuden kotikaupungin makuun. Laitilassa tuotetaan edelleen suuri osa suomalaisista kananmunista”, Kattelus sanoo.

Tutustu tonttitarjontaan laitila.fi/tontit.


Kaupunginhallitus merkitsi toimialojen selvitykset tiedoksi arviointikertomukseen

19.9.2023

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 18.9.2023 ja merkitsi tiedoksi toimialojen ja talouden erillisyksikön antamat selvitykset tarkastuslautakunnan pyytämiin seikkoihin. Hallitus merkitsi selvitykset tiedoksi vuoden 2022 tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja lähetti ne kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta oli pyytänyt selvityksiä liittyen kahteen asiaan: pitämättömiin kehityskeskusteluihin ja yhteistyön käytännön järjestämisestä hyvinvointialueen kanssa.

Kehityskeskusteluja oli jäänyt osassa yksiköitä käymättä, minkä syyksi kerrottiin muun muassa henkilöstövaihdokset ja virkavapaille jäämiset. Varha-yhteistyön osalta vastuuhenkilöt rajapintatyöskentelyyn on joka toimialalla tunnistettu ja yhteistyö on monilta osin alkanut jo viime vuoden aikana. Yhteistyön tiivistämisen tarve ja vastinparien tietojen saaminen hyvinvointialueen vastuuhenkilöistä nostetaan kuitenkin esille kehittämiskohteina.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Valtuuston kokous 25.9.

19.9.2023

Laitilan kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupunginviraston valtuustosalissa maanantaina 25. syyskuuta 2023 kello 18.00.

Esillä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
 3. ​​​​​​Vastaus Laitilan puolesta ja Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien vanhusten asumispalveluyksikön paikkaa
 4. Vastaus Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien vanhojen neuvolan tilojen ottamista vanhusten käyttöön
 5. Monikulttuurisuusneuvoston perustaminen
 6. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
 7. Osavuosikatsaus 1-6/2023
 8. Konserniyhtiöiden talouden toteuma 1-6/2023
 9. Laitilan kaupungin tilintarkastuspalvelujen tilintarkastussopimuksen optiovuosi 2024
 10. Lisämääräraha siirrettävän painimaton hankintaan
 11. Vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutos / Palke 5 auton hankinta
 12. Vuoden 2023 talousarvion investointiosan muutos / Purunpoistojärjestelmän korjaus Palke 5

Kokous televisioidaan Laitila TV:n välityksellä suorana lähetyksenä. Laitilan Television lähetyksiä voi katsella kaapeliverkossa Laitilassa kanavalla 80. Kokousta voi seurata myös internetin välityksellä http://www.laitilantelevisio.fi/


Monikulttuurisuusneuvosto sai hahmonsa elinvoimajaostossa

12.9.2023

Laitilan elinvoimajaosto kokoontui maanantaina 11.9.2023 ja kävi keskustelua uuden monikulttuurisuusneuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta. Uuden vaikuttamistoimielimen muodostaminen sai alkunsa toukokuun kaupunginvaltuuston kokouksesta, kun kotouttamisohjelman hyväksymisen yhteydessä esitettiin ponsi monikulttuurisuusneuvoston perustamisesta. 

Neuvoston tehtäväksi jaostossa todettiin maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, monikulttuurisuuteen liittyvien ajankohtaisten kysymysten seuraaminen, eri kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen ja eri toimijoiden ja tahojen välisen yhteistyön lisääminen. Neuvosto vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään palvelujaan huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta eri kulttuuriryhmille. Neuvoston asettaminen etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 


Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Haku kunnallisiin taidenäyttelytiloihin on avoinna vuodelle 2024

5.9.2023


Toteuta taidenäyttely Vakka-Suomessa – haku kunnallisiin näyttelytiloihin Vakka-Suomessa avoinna vuodelle 2024


Uudenkaupungin, Laitilan, Vehmaan ja Taivassalon kunnallisiin näyttelytiloihin on avautunut vapaa haku kaikille taiteilijoille, taiteen harrastajille, työryhmille ja kuvataidejärjestöille. Kuntien yhteisellä näyttelyhaulla pyritään voimistamaan kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä sekä taiteilijoiden liikkuvuutta Vakka-Suomen alueella. Näyttelyhaku mahdollistaa myös tasavertaisen kohtelun hakijoiden välillä sekä edesauttaa monipuolisen näyttelyvuoden suunnittelua kuhunkin näyttelytilaan.

Haettavat näyttelytilat ovat Uudenkaupungin Kulttuurikeskus Cruselli, Laitilan Kustaa Hiekan lukutupa sekä Kalannin, Laitilan, Vehmaan ja Taivassalon kirjastojen näyttelytilat. Näyttelyaika on noin yksi kuukausi ja se voi sijoittua tammi–joulukuulle 2024.

Hakemuksen lähettäminen

Tutustu ensin näyttelyhaun ohjeisiin ja toimita sen jälkeen hakemus sähköpostilla osoitteeseen joni.pietilainen@uusikaupunki.fi sunnuntaihin 24. syyskuuta 2023 mennessä. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

·         hakijan yhteystiedot

·         lyhyt taiteilijakuvaus

·         näyttelyn kirjallinen kuvaus

·         kuvanäytteitä teoksista

·         tietoa mahdollisesta aiemmasta näyttelyhistoriasta

·         toive näyttelytilasta ja -ajankohdasta

Samalla hakemuksella voi hakea useampaa näyttelytilaa.

Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille viimeistään perjantaina 13. lokakuuta 2023. Lisätietoja näyttelytiloista voi kysyä kuntien näyttelytilojen vastaavilta.

·         Näyttelyhaku 2024.pdf


Uusi ulkokuntosali palvelee Terveyskodin sisäpihalla

4.9.2023


Laitilan Terveyskodin sisäpiha-alueelle on valmistunut kaupungin uusin ulkokuntosali. Ulkokuntosali toteutettiin osallistavan budjetoinnin mahdollistamana: se ehdotettiin vuonna 2022 yhdeksi toimeksi edistää ikäihmisten hyvinvointia. Ikäihmisiä silmällä pitäen kuntosali onkin suunniteltu, mutta on avoin kaikille kuntalaisille ikään katsomatta. Kuntosali sisältää tasapainolaudan, jalkaprässin, vartalonkierto-, vaakasoutu- ja dippilaitteet. Tasapainolaudan vieressä on tanko, josta voi tukea pitäen tehdä myös kyykkyliikkeitä. Laitteet mahdollistavat suurten lihasryhmien harjoittamisen ja niiden avulla voi treenata esimerkiksi tasapainon kannalta tärkeitä lihaksia. Ulkokuntosalilaitteille pääsee kulkemaan osoitteesta Keskuskatu 4.

Ulkokuntosalilaitteet ovat jo vapaasti käytettävissä, mutta virallisesti ne vihitään käyttöön keskiviikkona 13.9. klo 16.00. Silloin ovat kaikki kuntalaiset tervetulleita paikan päälle! Poukanvillen kerhotilassa tarjotaan 50 ensimmäiselle kakkukahvit uusien laitteiden kunniaksi.

UlkokuntosaliUlkokuntosali


Sirpun koirapuisto on avattu

1.9.2023

Sirpun koirapuisto sijaitsee Sirpunpuiston lähivirkistysreitin varrella ja Valkojärven kentän tuntumassa. Sirpunpuiston reittiä pitkin pääset koirapuistoon, reitille pääset Valkojärvenkujalta. Koirapuiston käyttäjien tulee huolehtia lemmikkiensä jätöksistä, kuten koko Sirpunpuiston reitillä. 

Koirapuistoa parannellaan vielä jatkossa

Suunnitteilla on jakaa koirapuisto isojen ja pienten koirien alueiksi, mutta vielä tällä hetkellä aitaus on yksi yhtenäinen alue. Kaksi sisäänkäyntiä aitaukseen on jo olemassa ja niihin tullaan lisäämään eteistilat, jotka helpottavat turvallisissa siirtymisissä sisään ja ulos aitauksesta. Sirpunpuiston kyltityksiin tullaan myös lisäämään tiedot koirapuistosta.

Koirapuiston sijainti

KoirapuistoKoirapuisto


Urheilutielle uusi suojatie

25.8.2023

Uuden suojatien on suunniteltu johtavan Lehdokkikujalle. Havainnekuva, katukuvan lähde Google Maps.

 

Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 23.8.2023 ja tutustui Urheilutielle ehdotetun uuden suojatien suunnitelmiin. Lehdokkikujan asukkaiden esiin tuoman Urheilutien turvallisuutta koskevan huolen seurauksena valiokunta päätti kesäkuun kokouksessa käynnistää uuden suojatien suunnittelun. Nyt esitellyissä suunnitelmissa tavoitteena on rakentaa Lehdokkikujalle johtava suojatie ja myös uusi sorapolku johtamaan suojatieltä Urheilutien asfaltoidulle kevyenliikenteenväylälle. Valiokunta hyväksyi esitetyt suunnitelmat ja ne etenevät toteutukseen.

Pesäpallokentän katsomon rakentamista ei aloiteta vielä

Pesäpallokentän katsomolle hyväksyttiin viime kokouksessa suunnitelmat, mutta kilpailutuksen myötä saadut tarjoukset ovat kaikki ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat merkittävästi. Valiokunta päätti olla valitsematta urakoitsijaa.

 

Lisätiedot: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500596127, mika.raula@laitila.fi