Uusimmat uutiset

Valtuuston kokouksen seuraaminen 1.6.

29.5.2020


Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontuu kevätkauden viimeistä kertaa maanantaina 1.6.2020 klo 18.00.

Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Laitila tv:n kautta kaapeliverkossa Laitilassa kanavalla 79, internetin kautta  https://www.youtube.com/watch?v=zSRGGuIKKPo tai tulla yleisölehterille seuraamaan (huomioiden kokoontumisrajoituksen max. 50 henkeä Laitila-salissa).

Paikalle tulijoita pyydetään huomioimaan turvavälit ja hyvästä hygieniasta huolehtimisen koronapoikkeusolojen mukaisesti.


Kesäurheilukoulut alkavat 1.6.

28.5.2020


Kesäurheilukoulu alkaa heti kesälomien alettua 1.6.2020 keskusurheilukentällä.

Aikataulu:

 • 4-5 vuotiaat klo 10.00-11.00
 • 6-8 vuotiaat klo 11.00-12.30
 • 9-12 vuotiaat klo 13.30-15.00

Urheilukoulussa harjoitellaan eri lajien alkeita, pelataan eri pallopelejä ja leikitään erilaisia liikuntaleikkejä. Ohjaajina toimivat Akseli Hyytiä ja Emma Salminen, sekä Venla Laiho joka toimii myös vastuuohjaajana. Urheilukoulu on maksuton.

Koronasta johtuen urheilukouluun on ilmoittautuminen, joka toimii alla olevien linkkien kautta. Ilmoittautuminen alkaa torstaina 28.5.2020 klo 9.00. Mukaan voi tulla milloin vain, jos ryhmässä on tilaa. Tarvittaessa tiivistämme ryhmiä.

Huom! Jos perheessä on useampi lapsi, ilmoita jokainen erikseen.

4-5 vuotiaat ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/abcc053d-acd5-43f1-9281-08517b02fd3f?displayId=Fin2009947

6-8 vuotiaat ilmoittauminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/f9b7fc5f-f8eb-45d8-908c-670f086e1b31?displayId=Fin2011799 

9-12 vuotiaat ilmottautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/57c6a6a2-e641-4ae6-97a2-f846677f94c1?displayId=Fin2011815


KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS

28.5.2020

VIIMEINEN PÄIVITYS: 28.5.2020 klo 13:07 (Päivitys Muut sosiaalipalvelut -osiossa)

KORONAVIRUSTILANNE

-------------------------------------------------------------------------

UUSIMMAT TIEDOTTEET

Opetuksen järjestäminen 14.5. alkaen Laitilan esi- ja peruskouluissa

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020, että lähiopetus jatkuu 14.5.2020 eli kaikki esi- ja peruskoululaiset palaavat kouluun torstaina 14.5.2020. Lähtökohtana on se, että opetuspalvelut tarjoavat opetusta samassa laajuudessa kuin ennen maaliskuussa alkaneita etäopetuksen poikkeusjärjestelyitä.

Laitilan kaupungin perusopetuksen kouluissa valmistaudutaan lähiopetuksen jatkumiseen turvallisuudesta huolehtien. Kouluilla tehdään järjestelyitä, joilla turvataan lähiopetusjärjestelyiden hygienia, väljyys, oppilasryhmien erillään pito ja henkilöstöresurssin käyttö. Toimien tarkoituksena on tuottaa kattava, laadukas ja tarkoituksenmukainen perusopetus lukuvuoden loppuun asti. Koulut tiedottavat luokkien ja opetusryhmien järjestelyistä tarkemmin.

Opetusjärjestelyt

 • Hygieniaa tehostetaan ohjeiden mukaisesti (esim. kädet pestään aina ulkoa tullessa ja ennen ruokailua ja kotiin lähdettäessä).
 • Opetusryhmät pyritään pitämään erillään koko koulupäivän ajan.
 • Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti oman luokanopettajan johdolla. Alakoulussa toimiva aineenopettaja tai siihen verrattavissa oleva opettaja voi ottaa oppilasryhmän lähiopetukseen turvallisuusnäkökulmat huomioiden (väljyys, hygienia). Kielten ja taito-ja taideaineiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää kyseistä ainetta opettavan opettajan johdolla. Arviointivastuu säilyy opettajalla, jonka vastuuseen se kuuluu. Opettajat eivät pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen.
 • Oppitunnit pidetään luokan lukujärjestyksen mukaan, jos se turvallisuus huomioiden on mahdollista. Oppilaiden viikkotuntimäärää ei vähennetä.
 • Erityisopettaja kartoittaa ja antaa tukea yksittäisille oppilaille. Turvallisuus ja hygienia huomioidaan ohjeiden mukaisesti. Samoin voidaan toimia mahdollisen resurssiopettajan antaman opetuksen kanssa (oppimista tukeva opetus).
 • Välitunnit: Välitunnit porrastetaan ja välituntialueet rajataan eri oppilasryhmille, jotta oppilaskontaktien määrää voidaan vähentää. Myös oppitunneille tulo ja sieltä poistuminen porrastetaan.
 • Ruokailut: Oppilaat syövät porrastetusti ruokasalissa, liikuntasalissa tai omassa luokassaan turvaetäisyydet huomioiden. Ruokailuajat muuttuvat näiden erityisjärjestelyjen vuoksi. Kuudesluokkalaiset ruokailevat loppukevään Kappelimäen ruokalassa.
 • Ulkona tapahtuvaa opetusta ja retkeilyä suositaan.
 • Kevätjuhlia tai muita tapahtumia ei järjestetä tänä keväänä. Huoltajat eivät tule koululle kuin poikkeustapauksessa.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu palveluun ilmoittautuneille lapsille, kuten ennen etäopetukseen siirtymistä. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsensa toiminnan tarve Daisy -järjestelmän kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään välttämään oppilaskontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Psykologinen turvallisuus

 • Opetuksessa annetaan aikaa keskustelulle. Opettaja huomioi oppilaiden erilaisia tarpeita ja konsultoi tarvittaessa oppilashuollon toimijoiden kanssa.
 • Oppilashuolto tukee tehostetusti oppilaiden koulunkäyntiä.

Hygienia ja suojaustoimenpiteet

 • Sairaana ei tulla kouluun. Koteja ohjeistetaan jättämään lievästikin flunssaoireinen oppilas kotiin.
 • Poissaolokäytänteet normaalin mukaisesti (huoltajan ilmoitus, loma-anomukset, lääkärintodistus). Etäopetusta ei järjestetä poissaolijoille.
 • Hygieniaohjeistusta noudatetaan tarkasti.
 • Koulujen siivousta tehostetaan ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen, tuen ja oppilashuollollisten tarpeiden kartoitus

 • Oma luokanopettaja/ryhmänvalvoja kartoittaa yhteistyössä oppilashuollon kanssa jokaisen oppilaan tilanteen. Niiden oppilaiden kohdalla, joista huoli herää, aloitetaan tarvittavat toimenpiteet. Seuraavan lukuvuoden suunnittelussa otetaan huomioon mahdolliset tuen tarpeet.

Tiedottaminen

 • Koulujen yhteinen tiedote to 7.5. 
 • Koulukohtainen tiedottaminen ennen lähiopetukseen siirtymistä
 • Opettajakokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä tai turvallisuus erityisesti huomioiden (esim. ulkokokoukset mahdollisia).
 • Oppilashuollon kanssa kiinteä keskusteluyhteys, jotta tuen tarpeet saadaan kartoitettua ja mahdolliset toimenpiteet aloitettua.

Poissaolot

 • Sairauspoissaolot: Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaoloista normaalin käytänteen mukaisesti. 
 • Muut poissaolot: Koulussa noudatetaan normaaleja poissaolokäytänteitä, joiden mukaan luokanopettaja myöntää 1-3 päivän poissaolon ja rehtori sitä pidemmän. 
 • Poissaolijoille ei järjestetä etäopetusta, vaan huoltajat ja oppilaat selvittävät itse rästiin jääneet tehtävät.

Koulukuljetukset

 • Koulukuljetusten mahdollisista muutostarpeista ei ole tullut ohjeistusta tai määräystä, joten mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.
 • Mikäli oppilas ei käytä kyyditystä, huoltajan tulee ilmoittaa siitä normaalikäytännön mukaan liikennöitsijöille.


Tiedote varhaiskasvatuksen vanhemmille ja henkilökunnalle 6.5.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut varhaiskasvatuksen järjestäjiä koronavirusepidemian aikana seuraavasti:

Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuslaissa tarkoitetussa opetuksessa ja toiminnassa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien.

 • varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei tulla sairaana. Koronaviruksen oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Lapsen ja aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumisen oireita. Päivän aikana sairastunut lapsi erotetaan muusta ryhmästä aikuisen kanssa ja hänet on tultava hakemaan viipymättä kotiin.
 • vanhemmat eivät saa tulla lasta tuodessaan ja hakiessaan eteistä kauemmaksi. Näin vältämme ulkopuolisten oleskelua varhaiskasvatuksen tiloissa.  Kaikki ulkopuolisten vierailut pyritään minimoimaan.
 • sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi pestään kädet ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa tai aina kun siihen on tarvetta.
 • käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa
 • maskien käyttöä ei suositella
 • omia leluja ei saa tuoda päiväkotiin
 • isoja tilaisuuksia ei järjestetä
 • Päiväkodeissa aamuisin kokoonnutaan kahteen paikkaan erillisen ohjeen mukaan ja siirrytään omaan ryhmään heti, kun oman ryhmän työntekijä saapuu. Henkilökunnan siirtymistä ryhmästä ja yksiköstä toiseen vältetään.
 • Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa lainsäädännön mukaan.
 • Varhaiskasvatuksessa pyritään hakemaan väljyyttä tilajärjestelyillä ja monipuolisella ja porrastetulla ulkoilulla, myös muuta kuin omaa pihaa voidaan käyttää.
 • ruokailu järjestetään päiväkodeissa porrastaen niin, että turhia kontakteja vältetään.
 • Poikkeustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että Daisyssä hoitoaikavaraukset ovat ajantasalla, jotta pystymme varaamaan tarpeeksi ruokaa ja henkilökuntaa. Turhia varauksia tulee välttää. Mikäli et ole muistanut varata hoitoaikojasi, ota yhteyttä omaan hoitajaan tai ryhmään.


TIEDOTE OMAISHOITAJILLE 8.4.

Ikääntyneiden ja alle 65 –vuotiaiden omaishoidon tuki koronaepidemian aikana

Suomen hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Koronaepidemian aikana useiden omaishoitajien hoitovastuu kasvaa erilaisten rajoittamistoimenpiteiden vuoksi.  Näitä ovat  muun  muassa  karanteenijärjestelyt  ja  päivätoiminnan  palvelujen  sulkemiset. Palveluja on suljettu koronavirus tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. 

Tartuntariskin vuoksi omaishoitajien vapaita suositellaan pidettäväksi koronaepidemian aikana vain välttämättömissä tilanteissa. Kaikilta osin vapaiden pitäminen ei ole mahdollista poikkeusolojen aikana. Omaishoidettavan  osalta  ulkopuolisten  fyysisten  kontaktien  tulee  olla  mahdollisimman  vähäisiä. Poikkeusolojen  aikana tehtyjen  palvelujen  supistusten  vuoksi  pitämättä jääneet vapaat voitte  pitää poikkeusolojen päätyttyä erikseen sovittavana ajankohtana. 

Jos omaishoitaja tai omaishoidettava altistuu koronavirukselle, molempien on mahdollista jatkaa kotona asumista, jos kummankin vointi sen sallii. 

Jos  omaishoitaja  sairastuu  koronavirukseen,  omaishoidettavalle  järjestetään  tarvittaessa sosiaaliviranomaisten  toimesta  hoitopaikka,  jos  kotihoidon  palvelut  eivät  ole  riittäviä  tai  jos omaishoidettavan  hoitoa ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin.  Tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Yhteydenotot  omaishoitajan  sairastuessa  erityisasiantuntija  Ritva Miesmaa puh. 0505180591 (ikääntyneet)/ Anitta Keskitalo puh. 050 3102995 (alle 65-vuotiaat) arkisin klo 9-15 ja muina aikoina Laitilan terveyskeskusosasto  puh 0406583051.  Kiireellisessä hätätilanteessa voi soittaa hätänumeroon  112.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa THL:n sivuilta www.thl. fi tai valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta puh. 0295 535 535. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. 

Mikäli  teillä  on  huoli  omasta  tai  omaishoidettavan  arjesta  selviytymisestä  (esim.  ruokakauppa-asioinnissa) tai ette saa apua alle 70-vuotiailta omaisiltanne, tuttaviltanne tai naapureiltanne, voitte ottaa yhteyttä Laitilan kaupungin ikäihmisten palvelujen puhelinnumeroon 040-6281112 arkipäivisin klo 9-15. Tästä puhelinnumerosta  ei anneta terveysneuvontaa.

Jos teillä on vaikeat oireet koronaviruksen johdosta, joiden kanssa ette pärjää, voitte olla yhteydessä:

 • virka-aikaan Laitilan terveyskeskukseen puh. 02 85018301
 • Turun alueen yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800

THL:n ohjeiden mukaan tartuntariskiä voi vähentää mm. hyvällä hygienialla:

 • pese kätesi saippualla huolellisesti ja usein
 • käytä alkoholipohjaista  käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi
 • älä koskettele  silmiäsi, nenääsi tai suutasi
 • yski ja aivasta hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Laita käytetty nenäliina heti roskiin
 • jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi

TIEDOTE 25.3.2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

•  Perhekeskuksen perhevalmentaja, perhetyöntekijät ja perheneuvolan työntekijät toimivat Laitilan kaupungin lapsiperheiden tukena ja miettivät yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja akuutteihin tilanteisiin poikkeusolosuhteiden aikana. Kysymyksiä, joita heidän kanssaan voi yhdessä ratkoa, ovat esimerkiksi seuraavat: Voinko viedä lapseni päivähoitoon tai kouluun? Miten muuttunut arki saadaan sujumaan lapsen kanssa? Miten lapsen kanssa voi puhua koronaepidemian aiheuttamista tunteista?  

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Lemmetti, puh. 040-5211182 (ma-to 8-16, pe 8-15) 
 • Psykologi, Hanna Ala-Nissi puh. 040-1209068 (ti-to 8-16) 
 • Perhevalmentaja Hanna Aalto 050-520 6475 
 • Perhetyöntekijä, sairaanhoitaja Karoline Haanpää 040 663 0143 
 • Perhetyöntekijä Riina Iso-Pärnä 040-549 0084 

Laitilan kaupunki toivoo, että kaupunkilaiset ovat omassa kaupungissa, kun tekevät etätöitä, eivätkä siirry etätöihin muissa kunnissa sijaitseviin vapaa-ajanasuntoihin/kesämökeille. 

 ----------------------------------------------------------------------

TERVEYSPALVELUT

Koska koronatilanne Laitilassa on rauhallinen, infektiovastaanottomme toimii ma 25.5.20 alkaen jatkossa vain aamupäivisin klo 8-11.

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivomme, etteivät hyväkuntoiset hengitystieoireiset ottaisi yhteyttä puhelimitse, vaan katsovat ohjeita Omaolo-sivustolta https://www.omaolo.fi/sairaanhoitopiirin verkkosivuilta http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx tai THL:n sivuilta www.thl.fi . Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta puh. 0295 535 535.

Jos sinulla on vaikeat oireet, joiden kanssa et pärjää, voit olla yhteydessä:

 • Virka-aikaan omalle terveysasemallesi puh. 02 85018301 tai työterveyshuoltoosi
 • Turun alueen yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800

Huomioithan terveyspalvelujen osalta:

 • Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on vähäänkään flunssan oireita, peruutathan vastaanottoaikasi. Tämä koskee KAIKKIA yksilövastaanottoja; lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia, toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä sosiaalipuolen vastaanotot.
 • Yli 70-vuotiaiden kiireettömät vastaanotot, mm. lääkärinvastaanotot, jalkahoidot ja fysioterapiat peruutetaan toistaiseksi.
 • Fysioterapian ryhmät on peruttu ja fysioterapian kuntosali on suljettu.
 • Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo on auki normaalisti klo 8.30 – 10.00. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Toistaiseksi ei voi varata aikaa kiireettömään hoitoon. Suun terveydenhuolto hoitaa ainoastaan kiireellisessä hoidon tarpeessa ylähengitystieoireisia potilaita. 

 Kiireettömät hoitoajat perutaan, jos:

·       sinulla on hengitystieinfektion oireita (yskää, nuhaa ja /tai kuumetta. Koskee myös lieviä oireita) 

·       olet ollut 14 vrk edeltävästi ulkomaanmatkalla lähipiirissä on todettu koronavirusta, jonka kanssa olet ollut kontaktissa

Mikäli sinulla on jo hoitoaika, ota yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen p. 02 -8501 8304, JOS  

 • olet yli 70-vuotias
 • sinulla on jokin pitkäaikaissairaus
 • kuulut riskiryhmään 

Kaikkien hammashuollon asiakkaiden on syytä varautua aikojen peruuntumiseen tai muutoksiin jopa saman päivän aikana. 

MUUT SOTE-PALVELUT

KAUPUNGIN MUUT PALVELUT Kaupungin vaihteen puh. 02 85 011

 • Kaupungintalon ovet avautuvat asiakkaille 14.5.2020 alkaen. Valtion ohjeiden mukaisesti etätyöskentelyä edelleen suositaan, joten kaikki viranhaltijat eivät välttämättä ole kaupungintalolla tavattavissa. Varaathan siis ajan viranahaltijalta asiointiasi varten (yhteystietoluettelo). Kokoustiloissa ei vielä järjestetä ulkopuolisten kokouksia, vaan tilat ovat kaupungin viranhoitokokouksiin käytössä sekä tarvittaessa muiden julkisten yhteistyökumppaneiden kokousten käytössä touko-kesäkuun ajan. Heinäkuussa on kaupungintalolla sulkuaika perinteiseen tapaan. Kaupungintalolla asioivia pyydetään ottamaan korona-aikaiset ohjeistuksen huomioon turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Kaupunki seuraa valtiolta tulevia ohjeistuksia ja toteuttaa plaveluiden avaamistoimenpiteitä ohjeistusten mukaisesti.
 • Asiointipiste Avitus: asiointi.avitus@laitila.fi / puh. 040 5414132
 • Kaupungin työntekijät ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)laitila.fi. Puhelinluettelo on osoitteessa https://laitila.yhteystiedot.fi/
 • Sivistystoimen tiedotteet on luettavissa Laitilan kaupungin sivistystoimen Facebook-sivuilla.
 • Rakennus- ja ympäristönsuojelun asiat poikkeustilan aikana: oma sivunsa
 • Kirjastojen tilat avautuvat laajemmin vasta 1.6.2020, joten toukokuun ajan lainaus tapahtuu erityisjärjestelyin. Kirjaston ollessa suljettuna tarjoamme mahdollisuuden lainata aineistoa kirjakassipalvelun kautta. Voit tarkistaa aineiston saatavuuden etukäteen verkkokirjastosta vaski.finna.fi tai kysyä saatavuudesta tilausta tehdessäsi. Otamme vastaan tilauksia sähköpostilla kirjasto@laitila.fi tai puhelimitse arkisin klo 9-15 puh. 040 485 3543 / 040 662 6893. Keräämme toiveesi mukaisen aineiston muovipussiin, jonka voit noutaa sovittuun aikaan kirjaston henkilökunnan ovelta. Noudata henkilökunnan antamia ohjeita kassia noutaessasi. Muista turvaväli!

 • Suljetut ulkoliikuntapaikat avataan käyttäjille 14.5. kokoontumisrajoituksia noudattaen. Yli 10 hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä 31.5. asti, jonka jälkeen 1.6. lähtien kokoontumisrajoitus koskee yli 50 hengen kokoontumisia toistaiseksi. HUOM! Tämä 50 hengen kokoontumisrajoitus arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä, ja tarvittaessa muutetaan! Seurat ja järjestöt saavat alkaa pitämään yhteisharjoituksia seuraavin ehdoin:

 1. Kokoontumisrajoituksia noudatetaan
 2. useampia pienryhmätreenejä saa järjestää yhtä aikaa, kunhan treenien ohjaajat ja vastuuhenkilöt huolehtivat osallistujien riittävistä etäisyyksistä ja ryhmät ovat selvästi omia ryhmiään
 3. treenien aloittaminen ja lopettaminen tulee järjestää siten, että esim. parkkipaikoilla ihmisten määrä ei ylitä kokoontumisrajoituksia.
 4. Lähikontakteja ei saa tulla
 5. Käsihygieniasta huolehtiminen ennen ja jälkeen harjoitusten
 6. Huomioidaan 1 m turvavälit toisiin 

OPETUS JA VARHAISKASVATUS

 • Perusopetus ja muut sivistystoimen palvelut: Heli Kiertokari-Laitinen puh. 050 5180 588
 • Varhaiskasvatus: Taija Jalonen puh. 044 585 6806
 • Vakka-Suomen musiikkiopiston tiedote 5.5.2020 pdf-muodossa

TE-PALVELUT

Henkilöasiakkaitten valtakunnallinen puhelinpalvelu ma-pe klo 9-16.15: suomi puh. 0295 025500 / ruotsi puh. 0295 025510 / englanti puh. 0295 020713. Varsinais-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut: puh. 0295 044502

KELA

Koronaviruksen takia suosittelemme asiointia verkossa tai puhelimitse. Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot: www.kela.fi.

YRITTÄJÄT

Koronainfo elinvoiman sivuilla


Laitilan kierrätyskeskus aukeaa maanantaina 1.6.

27.5.2020

Laitilan kierrätyskeskus avaa maanantaina 1.6.2020 ovensa osoitteessa Niinisuontie 5.

Kierrätyskeskus vastaanottaa aukioloaikoinaan maanantaisin ja perjantaisin klo 10-17 kotitalouksilta tarpeettomaksi käyneet tavarat. Lue lisätietoja siitä, mitä tavaroita voi viedä kierrätyskeskukseen ja mitä ei, kierrätyskeskuksen sivuilta.

Kierrätyskeskuksessa vietetään avoimia ovia lauantaina 13.6. kierrätyksen teemapäivän merkeissä. Lisätietoja tästä myöhemmin lisää!


Koulutyön päättyessä on hyvä keskustella päättäjäisten juhlimisesta kotona

27.5.2020

Tulevana lauantaina 30.5.2020 alkaa lasten ja nuorten kesälomat, poikkeuksellisessa tilanteessa ilman isoja juhlia. Nuorisotoimi haluaa muistuttaa, että kokoontumisrajoitukset yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten osalta on vielä päättäjäisviikonloppuna 10 henkilöä. Nuorisotoimen henkilöstö kannustaa vanhempia keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa siitä, miksi annettujen ohjeiden ja kokoontumisrajoitusten noudattaminen on nyt tärkeää. Pelisäännöt kannattaa sopia perheessä yhteisesti: juhlimisen tulee tapahtua päihteettömästi sekä poikkeusolosuhteiden rajoitusten rajoissa, jotta tartunta- ja onnettomuusriski pienenevät.

Nuorisotoimen henkilöstö jalkautuu lauantaina 30.5. Laitilan eri alueille kohtaamaan nuoria, seuraamaan tapahtumia sekä puuttumaan ja auttamaan tarvittaessa. Nuorisotyöntekijöiltä voi pyytää apua niin itselle kuin myös kaverille. Nuorisotoimen tavoittaa päättäjäislauantaina numerosta 040 717 7817 klo 15-22 välisenä aikana. Jaamme illasta kuvia ja fiiliksiä Instagram-tilille Nuortenlaitila.

Päättäjäispäivää voi juhlistaa tänä vuonna virtuaalisesti esimerkiksi YleXPop-tapahtuman merkeissä. Lisätiedot tapahtumasta https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/04/27/ylexpop-2020-kesan-paras-aloitus-tarjoaa-taysin-uudenlaisen-festarikokemuksen

 

Lisätiedot: nuorisopäällikkö Noora Mantere p. 040 717 7817 noora.mantere@laitila.fi


Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti Lauri Kattelusta Laitilan kaupunginjohtajaksi

25.5.2020

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.5.2020 ja päätti yksimielisesti esittää oikeustieteen maisteri Lauri Kattelusta Turusta Laitilan uudeksi kaupunginjohtajaksi. Edeltävällä viikolla haastatteluvaiheesta edenneille kaupunginjohtajaehdokkaille oli tehty soveltuvuusarvioinnit, joiden tulokset esitettiin hallitukselle perjantaina 22.5.2020. Tulosten perusteella hallitus kutsui kaikki neljä ehdokasta valtuuston kuultavaksi sunnuntaina 24.5.2020. Näin ollen valtuustoryhmillä oli mahdollisuus antaa asiasta evästyksensä kaupunginhallitukselle. Valintapäätös tulevasta kaupunginjohtajasta tehdään kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina 1.6.2020. Laitilan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat seurattavissa Laitila TV:n lähetysten kautta, jotka esitetään suorana myös sen Youtube-kanavalla. Kanavalle pääsee mm. Laitila TV:n kotisivuilta www.laitilantelevisio.fi. 

VUOSI 2019 HALLITUKSEN TARKASTELUSSA TILINPÄÄTÖKSEN JA HYVINVOINTIRAPORTIN MYÖTÄ

Kaupunginjohtajavalinnan lisäksi hallituksen listalle oli kertynyt runsaasti myös muita asioita. Vuoden 2019 tilinpäätös oli yksi näistä asioista ja hallitus päätti saattaa sen ja siitä annetun tarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupungin tilinpäätös viime vuodesta jäi yli 2,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Kaupunki teki investointeja 6,1 miljoonan euron edestä, ja suurin investointi oli Pähkinäpensaan päiväkodin rakentaminen Tuunan alueelle 2,7 miljoonalla eurolla. Kuten asian liitteenä olevasta tarkastuslautakunnan muistiossa todetaan, suuren investointimäärän seurauksena myös lainamäärä ja poistot kasvavat ja johtavat talouden tunnuslukujen heikkenemiseen.

Tilinpäätöksen lisäksi vuodesta 2019 oli myös toisenlainen raportti hallituksen pöydällä, kun laajan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti merkittiin kokouksessa tiedoksi. Raportissa kerrotaan kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja se on keskeinen dokumentti kuntien hyvinvointijohtamisessa. Koko kaupungin tasolla Laitilassa on hyvinvointityön painopisteeksi nostettu voimavarojen yhdistäminen osallistamalla. Jotta tätä tavoitetta saataisi vietyä eteenpäin, on sitä työstämään perustettu neljä alatyöryhmää: lapset ja nuoret -, aikuisväestö-, vanhusväestö ja toimintarajoitteiset - sekä talous ja elinvoima –työryhmät.

Raportissa tulee kattavasti ilmi kaupungissa toteutettuja hyvinvointitekoja. Esimerkiksi nuorisotoimessa on toteutettu Mahis-hanke, jonka myötä nuoret on saatu ehdottamaan, hallinnoimaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Alatyöryhmien myötä toimia on pystytty kohdistamaan eri väestönosiin tehokkaasti. Yhtenä esimerkkinä on Kirjasto kotiin -palvelu, jonka myötä kirjastoaineistoa toimitetaan kotiin niille, jotka sairauden, vamman, liikuntaesteen tai korkean iän takia eivät pysty käymään kirjastossa tai kirjastoautossa. Raportissa nostetaan esille myös Laitilan oleminen mukana HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -tavoitteiden saavuttamisessa, jonka myötä vaikutetaan tulevaisuuden kokonaishyvinvointiin.


 

Lisätiedot: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto, puh. 040 744 3663

vt. talous- ja hallintojohtaja Atte Hyvärinen, puh. 040 705 0347, atte.hyvarinen@laitila.fi


Teknisen valiokunnan kokous 20.5.2020

22.5.2020

VALIOKUNTA VALITSI URAKOITSIJOITA JA JAKOI YKSITYISTIEAVUSTUKSIA

Laitilan tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 20.5.2020. Valiokunta valitsi urakoitsijoita alkaville hankkeille. Tarjouksia vuoden 2020 kestopäällystetöiden tekemiseksi oli tullut yhteensä 6 kappaletta ja urakoitsijaksi valittiin Asfaltti Kallio Oy. Tämän vuoden päällystyskohteet ovat pääasiassa Välimetsän asuinalueella.

Saneerausurakat olivat myös valiokunnan pöydällä. Kaupungintalon lvis-saneeraukselle on varattu investointimäärärahaa 200 000 euroa ja kaupungintalon kellarikerroksen käyttöasteen nostamiselle 100 000 euroa. Saneeraukset on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi urakoiden hallinnan helpottamiseksi. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiourakoitsijoiksi valittiin edullisimman tarjouksen jättäneet toimijat Fidelix Oy (automaatio), Laitilan IP-työ Oy (IV), Iso-Kouvola Oy (putki) ja JMT-Service Oy (sähkö). Varppeen koulun kellarisaneerauksen urakoitsijoiden valintaa ei tehty, koska tarjousten yhteenlaskettu hinta ylitti merkittävästi talousarvissa varatun määrärahan. 

Kaupungintalon lvis-saneerauksen valinta on ehdollinen, koska valiokunta kokouksessaan päätyi ehdottamaan kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle lisämäärärahaa hankkeelle. Suunnittelutöiden aikana ovat korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus kasvaneet aiemmin oletetusta. 

Lisäksi yksityisteiden kunnossapitoavustukset saivat kohteensa kokouksessa, kun avustusta myönnettiin sitä hakeneille 85 tiekunnalle. Suurimmat avustussummat menivät Untamalan-Nummen, Tulejärventien ja Rantalantien tiekunnille. Avustusprosentti vaihtelee tien luokituksen mukaisesti 15-41 % hyväksytyistä kustannuksista.


Lisätietoja: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500596127, mika.raula@laitila.fi


Kaupunginhallituksen kokous 22.5.2020

22.5.2020

KAUPUNGINJOHTAJAEHDOKKAIDEN SOVELTUVUUSARVIOINNIT HALLITUKSESSA

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui perjantaina 22.5.2020 kuulemaan kaupunginjohtajaehdokkaiden soveltuvuusarviointien tuloksia. Aiemmin, kokouksessaan 12.5., hallitus päätti haastattelujen perusteella lähettää soveltuvuusarviointiin valtiotieteiden maisteri Juuso Alatalo Mynämäestä ja oikeustieteen maisteri Lauri Kattelus Turusta, sekä hakuajan jälkeen tehtävään suostumuksensa antaneet filosofian maisteri Kalle Larsson Salosta ja varatuomari, oikeustieteen maisteri Nina-Mari Turpela Porista.

Soveltuvuusarviointien tulosten perusteella hallitus päätti kutsua Juuso Alatalon, Lauri Katteluksen, Kalle Larssonin ja Nina-Mari Turpelan kaupunginvaltuuston kuultavaksi. Hallitus kokoontuu maanantaina 25.5. tekemään esityksensä kaupunginjohtajavalinnasta kaupunginvaltuustolle. Valtuuston kevätkauden viimeinen kokous pidetään 1.6., jolloin päätös uudesta kaupunginjohtajasta tehdään.

Lisätiedot: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto, puh. 040 744 3663


Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku katsottavissa videotallenteena

18.5.2020

Perinteistä poiketen kaatuneitten muistopäivän tilaisuus Laitilan sankarihaudalla järjestettiin tänä vuonna ainoastaan videoituna. Video julkaistiin sunnuntaina 17.5. Laitilan seurakunnan Youtube-kanavalla ja on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/KAc6QjKNm20

Seppeleen laskevat sankarihaudalle Laitilan kaupungin puolesta Eero Kuisma ja Kaatuneitten Omaisten puolesta Riitta Laaksonen sekä Karjalaan jääneiden muistomerkille seurakunnan puolesta Jussi Kauranen ja Karjalaseuran puolesta Tuula Aula. Rukouksen pitää Petri Laitinen, musiikista vastaa Laitilan soittokunnan pienryhmä ja kuvaajana toimii Kari Penttinen.

Tilaisuutta juhlistaa Laitilan reservinaliupseerien järjestämä lippulinna, jossa Suomen lipun lisäksi ovat Kaatuneitten Omaisten, Sotaveteraanien, JR56:n ja Karjalaseuran liput. Kunniavartiossa ovat reserviläiset, sotilasmestari Jarmo Mäki-Arvela ja vääpeli Sakari Koskinen.


Laitilan kaupunki hakee sosiaali- ja terveysjohtajaa / perusturvajohtajaa

18.5.2020

Laitilan kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAA / PERUSTURVAJOHTAJAA

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajana johdat kaupungin sosiaali- ja terveystointa, toimit esittelijänä kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sekä olet kaupungin johtoryhmän jäsen. Toimialajohtajana vastaat toimialan toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Sosiaali- ja terveystoimi työllistää 300 ammattilaista ja budjetti on noin 30 milj. euroa.

Haemme johtajaa, joka tukee henkilöstöä toiminnan kehittämisessä uudelle tasolle. Pääset luomaan uutta ikäihmisten asumispalvelutoimintaa ja kehittämään sosiaalihuollon palveluja yhdessä motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa. Meillä henkilöstön resursointi ja osaaminen ovat hyvällä tasolla ja olemme jo pystyneet tehostamaan toimintaamme organisaatiouudistusten kautta. Odotamme sinulta hyvän kehitystyön ja yhteistyön rakentamisen jatkamista.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (29.4.2005/272; laki uudistettu (817/2015) 10 § 1 momentin mukainen kelpoisuus katsotaan hakijan eduksi. Tehtävässä tarvitaan myös johtamiskokemusta, hankintaosaamista sekä hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Hakemukset sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan pyydämme toimittamaan viimeistään sunnuntaina 7.6.2020 klo 16.00. Tehtävää haetaan hakuajan puitteissa Kuntarekryn sähköisen kanavan kautta (www.kuntarekry.fi).

Laitilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiokaavio: https://www.laitila.fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/organisaatiokaavio/

Kuntarekryn liitetiedosto 1 -kohtaan tulee ladata CV.


Lisätietoja antavat kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, puh. 040 673 2001
ja Mercuri Urvalin konsultti Juha Laurila puh. 044 975 7848