Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Laitilan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden eri käyttäjäryhmille EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki voisivat käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja tilanteesta riippumatta.

Vaatimusten mukaisuus

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: teksti ei rivity oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Yhteystiedot“-sivulla jotkut tekstit eivät rivity oikein, ja niitä ei pysty lukemaan kunnolla, kun tekstin kokoa kasvatetaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

Havaittava: lomakkeen kenttien tarkoitusta ei voida selvittää ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Palaute Laitilan kaupungille” -sivun lomakkeen henkilön tietojen keräämiseen tarkoitettujen kenttien tarkoitusta ei voida selvittää ohjelmallisesti (Etunimi, Sukunimi, Sähköposti, Lähiosoite, Kaupunki, Postinumero ja Puhelin).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Havaittava: vaihtoehtoisten tekstien puute

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Osasta kuvista puuttuu vaihtoehtoinen teksti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havaittava: lomakkeen ryhmään liittyvien kenttien suhde

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Sivuston haun lomakkeen ryhmään liittyvien kenttien suhdetta ei voi selvittää ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: sivutus-navigaation linkin tekstin väri

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Sivutus-navigaation aktiivisen sivun linkin tekstin kontrastisuhde ei ole riittävä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: linkkien kontrastisuhde tekstikappaleessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Tekstikappaleissa olevien linkkien värin kontrastisuhde ympäröivään tekstiin ei ole vähintään 3:1, ja linkki ei erotu oletuksena muuten visuaalisesti (esim. alleviivaus).

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
1.4.1 Värien käyttö

Hallittava: kohdistuksen ilmaisin puuttuu tai erottuu heikosti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Hakulomakkeen painikkeesta puuttuu näkyvä kohdistuksen ilmaisin. Muualla kohdistuksen ilmaisin on näkyvissä, erottuu usein todella heikosti taustasta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
2.4.7 Näkyvä kohdistus

Ymmärrettävä: kielivalikon linkkien kielimääritys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:
Kielivalikon linkeissä ei ole määritely dokumentista poikkeavaa kieltä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty:
3.1.2 Osien kieli


Palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia koskien verkkosivujen saavutettavuuteen voi antaa sähköpostitse hallinto@laitila.fi. Saavutettavuusongelmien suhteen anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos saamasi vastaus ei tyydytä, voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön valvontaviranomaiselle. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI):
Digitaaliset palvelut saavutettaviksi – Saavutettavuusvaatimukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
saavutettavuus@avi.fi
vaihteen puh. 0295 016 000