Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

Laitilan kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt:

Laitilan lämpö Oy

Jääkukko Oy

Kiint. Oy Hartikkalankartano

Kiint.Oy Keskevaari

Kiint. Oy Terveyskoti

Kiint. Oy Laurinpelto

Kiint. Oy Papinranta

Kiint. Oy Suulimäen teollisuusalue

Kiint. Oy Valkoranta

Kiint. Oy Laitilan talot

Kiint. Oy Kaukolan Teollisuus

Osakkuusyhteisöjä ovat:

Kiint. Oy Ylistupa

Kiint. Oy Eerikin yritystalo I

As Oy Laitilan Mirjaminpuisto

As Oy Laitilan Martanpuisto

As Oy Laitilan Tanhuantie

Kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen liitto