Laitilan kaupunki / Terveyskeskus/terveyspalvelutTänään on perjantai 18. huhtikuuta 2014

Terveyskeskus


 
 

Sairaalantie 8

PL 34
23801  LAITILA
Puhelin (02) 85 991 vaihde

Fax (02) 856195

 

YHTEISPÄIVYSTYS:

.
Katso oheisesta linkistä tarkemmat tiedot yhteispäivystykseen liittyen.
.
----------------------------------------------------------

Laitilan terveyskeskuksen sähköisen

potilastietojärjestelmän käyttöönotto

-   huhtikuun lopulla 2014

 

Potilastiedon arkisto lyhyesti

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee. Julkinen terveydenhuolto alkaa käyttää Potilastiedon arkistoa vuoden 2014 aikana. Itä-Savon sairaanhoitopiiri aloitti käytön jo vuoden 2013 marraskuussa.

 

Laitilan terveyskeskus ottaa sähköisen Potilastietojärjestelmän käyttöön keväällä 2014.

 

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

 

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

 

Tietojen luovutukseen tarvitaan potilaan suostumus

Potilastiedon arkistoon tallennetut potilastiedot ovat ko. tiedon tallentaneen terveydenhuollon palvelujen antajan käytettävissä. Tietojen luovuttaminen muille terveydenhuollon palvelujen antajille edellyttää potilaan antamaa suostumusta. Suostumus on voimassa toistaiseksi ja käsittää kaikki järjestelmässä jo olevat ja myös siihen myöhemmin tallennettavat potilastiedot. Potilas voi kuitenkin rajata suostumuksen laajuutta erikseen tekemällään kiellolla. Suostumuksen tai kiellon tai niiden peruutuksen voi tehdä palveluun liittyneen terveydenhuollon palvelujen antajan luona tai Omakanta-nettipalvelussa.

 

Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä.

 

Tietoturvallinen järjestelmä

Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arkistoa potilastietojärjestelmien kautta, tunnistautumalla palveluihin yksilöidyillä terveydenhuollon ammattikorteilla. Arkistossa olevien asiakirjojen käyttäminen edellyttää, että ammattilaisen ja potilaan välillä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys, jonka perusteella käyttö on oikeutettua. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja Potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

 

Konkreettiset hyödyt Potilastiedon arkistosta kansalaiselle

ü  tiedot ovat turvassa (suojattu tiedonsiirto, ammattikortit, lokitietojen seuranta)

ü  voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä > säästää potilaankin rahaa

ü  tiedonkulku paranee

ü  omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta

ü  potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä

ü  mahdollistaa toimivat hoitoketjut KAIKKIEN toimintayksiköiden välillä

ü  potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan

ü  ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta

 

 

Omakannasta lyhyesti:

ü  Omakanta on kansalaisille tarkoitettu palvelu, jossa voit internetissä osoitteessa www.kanta.fi katsella omia potilastietojasi ja tulostaa niistä yhteenvedon. Tiedot näkyvät palvelussa vasta, kun olet asioinut terveydenhuollossa. Näet palvelusta sinulle kirjoitetut sähköiset reseptit sekä hoitotiedot. 

ü  Palvelu on kaikkien 18 vuotta täyttäneiden käytettävissä.

ü  Voit kirjautua Omakantaan samoilla tunnuksilla kuin verkkopankkiin. Kirjautua voit myös sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Tunnukset vastaavat allekirjoitustasi. 

ü  Palvelussa voit tarkastella sinulle määrättyjen sähköisten reseptien tietoja. Jos sinulla ei ole yhtään sähköistä reseptiä, näyttöön tulee teksti, ettei tietoja ole. Sen lisäksi Omakannassa voit katsoa omia potilastietojasi, kuitata lukeneesi Potilastiedon arkistoa koskevan informaation, antaa suostumuksen tai kiellon tietojesi luovuttamiseen tai seurata, mille terveydenhuollon toimijoille tietojasi on luovutettu.

 

Linkkejä:

Omakantaan kirjaudutaan www.kanta.fi, linkki etusivulla

tarkemmin Potilastiedon arkistosta: http://www.kanta.fi/fi/earkisto-esittely

tarkemmin Omakannasta: http://www.kanta.fi/fi/omakanta

 

Kanta-palvelujen käyttöönotto: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/palveluiden-kayttoonotto

Nettisivun oikealla puolella mm. linkit: 

Sähköistä reseptiä käyttävät julkisen terveydenhuollon yksiköt Sähköistä reseptiä käyttävät yksityiset terveydenhuollon yksiköt Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon yksiköt Potilastiedon arkiston alustava käyttöönottosuunnitelma

 

Potilastiedon arkiston video: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/earkiston-esittely

ü  video soveltuu hyvin myös kansalaisten katsottavaksi. Linkki sivun oikealla puolella.

.

.

--------------------------------- 

.

INFLUENSSAROKOTUKSET:
.

Riskiryhmiin kuuluvat saavat ilmaisen rokotuksen ja muut voivat saada rokotteesta sähköisen reseptin.

.

Laitilan terveyskeskuksessa aloitetaan influenssarokotukset viikolla 44. Rokotuksia annetaan terveyskeskuksen poliklinikalla diabeteshoitajan huoneessa (huone 9) marraskuun loppuun saakka tiistaisin ja torstaisin klo 8-11 ja klo 13-16 välisinä aikoina, poikkeuksena torstai 14.11.13, jolloin rokotukset jatkuvat klo 17 asti. 

.

Jotta toiminta pysyy joustavana puolin ja toisin, em. aikoja toivotaan noudatettavan. Jos ilmoitetut rokotusajat eivät sovi, voi terveyskeskuksesta varata myös muun ajan. 

.

Neuvolassa rokotukset annetaan äitiys- ja lastenneuvolassa vastaanottokäyntien yhteydessä ja lastenneuvolassa lisäksi ajanvarauksella puh. 02-85995410 ja 02-85995411 (klo 8-9). 

Kotihoidon asiakkaat saavat rokotteen omalta kotihoitoryhmältään. Riskiryhmiin kuuluvat työterveyshuollon asiakkaat voivat hakea rokotteen Laitilan Työterveydestä. 

.                                      

Ilmaisen rokotteen saavat riskiryhmiin kuuluvat:

* 65 vuotta täyttäneet

* raskaana olevat

* 6-35 kuukauden ikäiset lapset

* sairautensa tai hoitonsa vuoksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat

* kaikki em. ryhmien lähipiirit kuten puolisot ja sisarukset samasta taloudesta

* myös alle 6 kuukauden ikäisten lasten perhe on oikeutettu rokotukseen, vaikkei vauvaa voidakaan rokottaa 

* varusmiespalvelukseen astuvat, joiden kannattaa siis hakea rokotus ennen armeijaan menoa

* sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

.

Riskiryhmiin kuulumattomat voivat saada sähköisen reseptin rokotteesta soittamalla terveyskeskuksen numeroon 02-85009 klo 13-14 välisenä aikana. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien kannattaa myös pohtia rokotuksen ottamista.

Joillekin rokotuksesta voi tulla paikallinen reaktio ja lämpö voi hetkellisesti nousta, mutta oireet menevät yleensä ohi parissa päivässä. Rokotusta ei voida antaa, jos henkilöllä on kuumeinen infektio.

Yleensä vuoden lopulla alkava ja pitkään keväälle jatkuva influenssa-aalto kaataa petiin monia. Paras suoja ehkäistä tautia on rokote. Rokote ei luonnollisestikaan suojaa tavallisilta nuhakuumeilta.

. 

Tarkempaa tietoa kausi-influenssarokotuksista löydät www.kausi-influenssa.fi

.
-------------------------------------
.
.
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Tekstikoon muutos:
A A  Laitilan kaupunki, Keskuskatu 30, 23800 LAITILA Puh. (02) 850 11, Fax (02) 856 790