Siirry sisältöön
Uutinen

Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 6.5.2024. Kokouksessa nostettiin esiin, miten tulevina vuosina kaupungin talouden tuloissa ja menoissa on merkittävää epätasapainoa. Kaupungin talouden tasapainottamistarve on tämän hetken arvion mukaan vuositasolla noin 3,5-4 miljoonaa euroa. Tasapainottamistarpeen arvio tarkentuu tulevien valtionosuuksien, verotuloennusteiden ja muiden kaupungin toimintaympäristöön vaikuttavien seikkojen tarkentuessa.

Laitilan kaupunginhallitus päätti osana talouden tasapainottamista käynnistää koko henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Tavoiteaikataulu on, että yhteistoimintaneuvotteluiden neuvotteluesitys annetaan 15.5., ja varsinaiset neuvottelut käynnistyvät 21.5.

Laitilan kaupungin uimahallin toiminnot -hankinta keskeytyy

Laitilan kaupungin uimahallin toiminnot -hankinnassa on suorahankinnan kautta saatu määräaikaan 25.4.2024 mennessä yksi tarjous, jonka jätti Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy. Koska hankinnasta saatiin vain yksi tarjous, hankinta päätettiin keskeyttää. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa vain yksi saatu tarjous, jolloin ei riittävää vertailua hankinnan hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken voitu suorittaa. Lisäksi saatu tarjous ylitti kaupungin talousarvion hankintaan varatut määrärahat. Kaupunki jatkaa eri vaihtoehtojen selvittämistä, jotta uimahalli palvelee kuntalaisia jatkossakin.


Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi