Siirry sisältöön
Uutinen

Vexve Oy lahjoitti uuden hitsauskoneen Varppeen koululle

Varppeen yläkoulun tekninen luokka sai ilahduttavan lahjan tänään paikalliselta Vexveltä, kun se vastaanotti uuden ja modernin hitsauskoneen. Uusi hitsauskone otettiin ilolla vastaan Kappelimäen koululla. Kuvassa vas. lukien: Tommi Laivoranta, Pasi Nieminen, Akseli Wikström sekä Nestori Mäkelä.

-Tämänkaltainen lahja on konkreettinen asia, ja parhaimmillaan pystymme innostamaan nuoria oman ammattihaaveen saavuttamisessa, sanoo Laitilan kaupungin sivistystoimen palvelupäällikkö Nestori Mäkelä. Mäkelän mukaan yrittäjä- ja elinkeinopuolen kasvatustehtävässä nuorien valmennus työelämään tapahtuu alaa kohtaa syntyvän kipinän ja motivaation kautta, jollaista yritys-koulutussektori erityisesti tänä päivänä tarvitsee. -Se on meidän ammattilaisten tehtävä, painottaa Mäkelä.  

Nyt lahjoitettu, käsikytkimellä toimiva, hitsauskone tarjoaa sekä Varppeen yläkoulun teknisen työn opettajalle, Akseli Wikströmille, että hänen 8.-9.-luokan valinnaisaineryhmilleen jatkossa mahdollisuuden hyödyntää hitsauksessa mahdollisimman monipuolisesti eri tekniikoita ja menetelmiä. Etenkin niin kutsuttu TIG-tekniikka, joka soveltuu esimerkiksi ruostumattoman teräksen ja ei-rautametallien, kuten alumiinin hitsaukseen, on asia, josta kannattaa opetusmielessä olla ylpeä. Kaikkiaan kalusteinvestoinnin arvo on noin kahdentuhannen ja viidensadan euron luokkaa, ottaen huomioon esimerkiksi uuden koneen sisältämät eri teräsvaihtoehdot.

Sivistystoimen palvelupäällikkö ja Varppeen yläkoulun teknisen työn opettaja ovat yhtä mieltä siitä, että paikallinen yritysyhteistyö valinnaisryhmien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Opinahjon kehittäminen käytännön näkökulmasta luonnistuu hyvin valinnaisaineiden kohdalla. Samalla kosketus työelämään ja tietoisuuden lisääminen eri ammattialoista vahvistuu.

-Nykyisin hitsausalan ammattilaisten työskentelyolosuhteet ovat hyvät, eivätkä vanhat työmetodit ole enää samanlaiset, valistaa Vexven tehdas- ja tuotepäällikkö Pasi Nieminen. Nieminen yhtyy Mäkelän kanssa siihen, että hyvä pohja jatko-opinnoille luodaan jo peruskoulussa. Niemisen kollega, tuotannonkehityssuunnittelija Tommi Laivoranta, on hyvä esimerkki siitä, miten työelämän alkutaival voi lähteä hitsauksessakin tärkeiden kädentaitojen oppimisen kautta ja edetä myöhemmin aina esimiestehtäviin saakka.

Osalle nuorista voivat myös ympäristöeettiset asiat olla avainroolissa mietittäessä omia urahaaveita. Vexve on ottanut ympäristön ja hiilijalan jäljen tosissaan ja se näkyy jopa yrityksen uudistuneen brändi-ilmeen raikkaudessa. Tänä kesänä Vexven palveluksessa työskentelee kaksitoista nuorta, joista enemmistö on jo tuttuja aiemmilta kesätyöjaksoilta. Mukaan mahtui myös kaksi uutta nuorta kesätyöntekijää. Vexve toivoo, että nyt lahjoitettu hitsauskone voisi rohkaista myös toisia yrityksiä yrittäjäkasvatusyhteistyöhön. Varppeen yläkoulu saa vastedes tukea Vexveltä uuteen koneeseen liittyvässä hienosäädössä sekä materiaalien hyötykäytössä. Ammattilaisten tehtäville on siis luvassa hyvää yhteistyön jatkoa.


Lisätietoja: Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, sähköposti: nestori.makela@laitila.fi, puh. 040 1984154