Siirry sisältöön
Uutinen

Liikenneturvallisuustyöryhmän vuosikatsaus

Tiedote teknisen valiokunnan kokouksesta 22.5.2024

Tekninen valiokunta kävi läpi kokouksessaan 22.5.2024 liikenneturvallisuustyöryhmän vuosikatsausta viime vuodelta. Laitilassa on jo usean vuoden ajan toiminut liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toiminnasta laaditaan vuosittain katsaus. Katsaus sisältää tietoja kaupunginliikenneturvallisuustilanteen kehityksestä ja erityispiirteistä sekä kaupungin liikenneturvallisuustyöstä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tämän kevään tienpidon ja liikenteen ajankohtaiskatsauksesta ilmenee, että tiesuunnitelmia on käynnissä useita. Vt 8 Laitilan kohdalla tiesuunnitelma on hyväksymisvaiheessa. Hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 48 miljoonaa euroa.

Vesihuoltomaksujen tarkistaminen

Vesihuoltolaitoksen maksuja on tarkasteltu ja niiden korotuksille on tarve ensi vuonna. Vuosien 2024-2030 välisenä aikana vesihuoltolaitoksen korjausinvestoinnit tulevat kasvamaan huomattavasti johtuen putkilinjojen korkeasta iästä. Jotta kaikki tarpeelliset uudet investoinnit sekä korjausinvestoinnit ja kustannukset voidaan kattaa, on maksujen korotus välttämätöntä.

Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltomaksujen tulee olla sellaiset, että ne kattavat kaikki kustannukset. Maksujen tarkistuksessa yhtenä painopisteenä tulee huomioida perusmaksun ja käyttömaksun keskinäisen suhteen tasapainottaminen. Vesihuoltolaitoksen käyttömaksuja korotettiin viimeksi vuoden 2024 alusta.


Lisätiedot: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500 596127, mika.raula@laitila.fi