Siirry sisältöön
Uutinen

Laitilan kaupunki ottaa käyttöön kasvatuksen ja opetuksen digistrategian elokuussa

Sivistysvaliokunnan tiedote 27.6.2024

Sivistysvaliokunta päätti kokouksessaan 27.6.2024, että se hyväksyy Laitilan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen digistrategian ja digipolun osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmia 1.8.2024 alkaen. Strategia otetaan käyttöön vaiheittain ja sen linjaukset huomioidaan talousarvion valmistelutyössä.

Laitilan kaupungin digistrategiatyö käynnistyi elokuussa 2023. Työskentelyn tuloksena on ohjausryhmän toimesta laadittu digistrategia ja käytännön työtä ohjaava digipolku, jonka laadinnasta on vastannut kasvatus- ja opetustyötä tekevistä asiantuntijoista koostuva työryhmä. Digistrategia on laadittu kasvatuksen ja opetuksen käyttöön ja se julkaistaan kaupungin internet-sivuilla. On tärkeää huomata, että digistrategian sisällöt ja aiheet sekä tavoitteet päivittyvät jatkuvasti, jolloin myös sivuston sisältö päivittyy ja täydentyy lukuvuosien aikana. Strategian tavoitteena on vahvistaa koulujen ja oppilaiden tasa-arvoa osaamisessa, jatko-opinnoissa ja työelämässä sekä lujittaa heidän osallisuuttaan osana tietoyhteiskuntaa.

Toisen kotimaisen kielen osaamista edistetään

B1-kielen uusi tuntijakoasetus ja sen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan vuosiluokkien 7–9 osalta käyttöön 1.8.2024 alkaen Opetushallituksen 12.2.2024 antaman muutosmääräyksen mukaisina.

Tuntijakouudistuksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin oppimista ja opetusta sekä lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista Kansalliskielistrategian mukaisesti. Kansalliskielistrategian tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä ruotsinkielisen kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös riittävän ruotsin kielen taidon saavuttaminen perusopetuksen aikana, jotta vahvistetaan oppilaan valmiuksia käyttää ruotsin kielen taitoaan monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.