Siirry sisältöön
Uutinen

Laitila lausui sotekeskusten palveluverkosta

Tiedote kaupunginhallituksen kokouksesta 8.4.2024

Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 8.4.2024 ja antoi lausunnon Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) sotekeskusten palveluverkosta. Varha esitti 15.3. sotekeskuspalvelujen palveluverkon valmistelutilanteen. Luonnoksessa esitetään Laitilaan soteasemaa, jossa olisi seuraavat vähimmäispalvelut: lääkäri- ja hoitajavastaanotot arkisin virka-aikaan, näytteenottopalvelut ja vierianalytiikka, moniammatillisen mielenterveys- ja päihdepalveluiden työryhmän palvelut, työikäisten sosiaalipalveluja ja vammaispalveluja erikseen sovitusti, äitiys- ja lastenneuvola sekä suunterveydenhuollon perustason palvelut lähes kaikilla soteasemilla. Osalla soteasemia on myös lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluja sekä toimintakykyä tukevia palveluja.

Antamassaan lausunnossa Laitila esitti huolensa sitä kohtaan, että kuntarajat ylittävää tarkastelua käytetään palveluverkkosuunnittelun pohjana. Joukkoliikenteen vähäisyys tai puuttuminen sekä pitkät välimatkat nähdään Laitilassa seikkoina, jotka haastavat palvelujen saavutettavuutta kuntalaisille. Laitila toi lausunnossaan esiin myös huolensa vanhus- ja maahanmuuttajaväestön palvelutarpeen tyydyttämisestä.

Tavoitteena Varhalla on, että sotekeskuspalvelujen palveluverkosta tehdään päätös kesäkuussa 2024.


Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi