Yhdistykset

Patentti- ja rekisterihallituksen (24.9.2021) mukaan Laitilassa oli yhteensä 168 yhdistystä.

Yhdistykset tarjoavat paljon erilaista toimintaa laitilalaisille. Kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimet tekevät tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä monien yhdistysten kanssa. Yhdistykset tuottavat myös yhä enenevästi erilaisia palveluita kaupungille. Laitilan kaupungille on myös luonteenomaista aktiviinen kylä-, asukas,- tai kotiseututoiminta, sillä Laitilassa on paljon vireitä, vehreitä ja viehättäviä kyliä. 

Yhdistykset ovat keskeisessä roolissa niin laajan harrastusmahdollisuuksien kirjon tarjoajina kuin väylänä vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kaupunkilaiset voivat olla mukana heille merkityksellisissä asioissa – olipa se sitten kulttuuria, liikuntaa, perinnetyötä, turvaverkostoja tai edunvalvontaa. Osallisuuden juuret ovat yhdistystoiminnassa!


YHTEISTÄ KUMPPANUUTTA -HANKE

Yhteistä kumppanuutta -hanke on Laitilan, Uudenkaupungin ja Pyhärannan kuntien yhteinen kaksivuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää kuntien kesken hyviä yhdistysyhteistyön, kansalaisaktiivisuuden ja osallisuuden parantamisen käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on kuntien yhdistysyhteistyön kehittäminen Vakka-Suomen alueella ja yhteistyön tiivistäminen maakunnan järjestöfoorumin kanssa.

Laitilan kaupunkikohtaisena tavoitteena on aikaansaada yhdistysohjelma yhdessä alueen yhdistys- ja järjestötoimijoiden kanssa sekä luoda kestävä ja toimiva rakenne kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistoiminnalle.

Yhdistys- ja järjestöasioissa ota yhteyttä Yhteistä kumppanuutta -hankeen järjestökoordinaattori Teija Pajulaan (yhteystiedot sivupalkissa).

-----

Yhteistä kumppanuutta -hanke on Laitilan, Uudenkaupungin ja Pyhärannan kuntien yhteishanke, joka on toteutetaan  Leader Ravakan sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella.

-----


Järjestökentän poikkeusolokyselyn (2020) tulosten tiivistelmä.

Poikkeusolokyselyn tiivistelmä

Mikäli sinulla on kyselyyn, Yhteistä kumppanuutta -hankkeeseen taikka muuhun kaupunki – järjestö -yhteistyöhön liittyvää kysyttävää tai kommentoitavaa, niin ota yhteyttä järjestökoordinaattoriin (yhteystiedot sivun oikeassa reunassa).
Teija Pajula
Järjestökoordinaattori
Yhteistä kumppanuutta -hanke
puh. 040 149 5450Järjestökoordinaattori toimii yhdistysten ja kunnan välisenä yhteyshenkilönä. Koordinaattori suunnittelee hankkeen toteutuksen yhteistyössä kunnan kanssa sekä organisoi ja toteuttaa suunnitelmat ja toimenpiteet.