Yhdistykset

Patentti- ja rekisterihallituksen (24.9.2021) mukaan Laitilassa oli yhteensä 168 yhdistystä.

Yhdistykset tarjoavat paljon erilaista toimintaa laitilalaisille. Kaupungin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimet tekevät tiivistä ja hedelmällistä yhteistyötä monien yhdistysten kanssa. Yhdistykset tuottavat myös yhä enenevästi erilaisia palveluita kaupungille. Laitilan kaupungille on myös luonteenomaista aktiviinen kylä-, asukas,- tai kotiseututoiminta, sillä Laitilassa on paljon vireitä, vehreitä ja viehättäviä kyliä. 

Yhdistykset ovat keskeisessä roolissa niin laajan harrastusmahdollisuuksien kirjon tarjoajina kuin väylänä vaikuttaa yhteisiin asioihin. Kaupunkilaiset voivat olla mukana heille merkityksellisissä asioissa – olipa se sitten kulttuuria, liikuntaa, perinnetyötä, turvaverkostoja tai edunvalvontaa. Osallisuuden juuret ovat yhdistystoiminnassa!
Yhteistä kumppanuutta -hanke on päättynyt 08/2022.

Yhdistysyhteyshenkilönuorisopäällikkö
p. 040 717 7817