Siirry sisältöön
Uutinen

Kutsu: Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä 27.03.2024 klo 14-16 Laitila-salissa

KUTSU

Laitilan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä kokoontuu 27.3.2024 klo 14-12 Laitila-salissa (Keskuskatu 30, Laitila). Aihealueina tapaamisella keskitytään varhaisen puuttumisen ja rikosten ennaltaehkäisyyn painottuvan Ankkuritoiminnan käynnistymisen esittelyyn Vakka-Suomen alueella sekä asiakas- ja palveluohjaus Soihdun (sosiaalihuollon neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi) toimimiseen lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Lisäksi esitellään soveltuvin osin Laitilan turvallisuuskyselyn tuloksia. 

Ryhmän tarkoitus on toimia Laitilassa nuorisolain 9 § mukaisena monialaisen yhteistyön ohjaus- ja palveluverkostona vuorovaikutuksessa nuorten parissa toimivien kanssa ja sen kohderyhmänä ovat kaikki kaupungissa asuvat alle 29 -vuotiaat nuoret (kts. alla nuorisolaki 3 § ja 9 §).

Kutsua lähetetään sähköpostikutsuna viranomaisille ja sellaisille nuorten parissa toimiville, joiden yhteystiedot ovat tällä hetkellä tiedossa. Kaikkia kohderyhmään kuuluvia toimijoita ei välttämättä tavoiteta kohdennetulla kutsulla, jonka vuoksi sitä jaetaan myös julkisesti. Jos olet epävarma, tulisiko edustamastasi organisaatiosta tai muusta toimintaryhmästä osallistua ryhmän kokoontumisessa, voit tiedustella asiaa nuorisopäälliköltä.

Toivomme runsasta ja matalan kynnyksen osallistumista lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän kokoontumiseen. Ilmoittaudu mukaan 25.3.2024 klo 16:15 mennessä.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/27C7EBA562365648(siirryt toiseen palveluun)

Tervetuloa!

Tero Vinterbäck
nuorisopäällikkö, lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän puheenjohtaja
puh. 0407177817 etunimi.sukunimi@laitila.fi

NUORISOLAKI 1285/2016

3 § Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) nuorilla alle 29-vuotiaita;

9 § Monialainen yhteistyö

Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.