Siirry sisältöön
Uutinen

Kesätyötuki yrityksille ja maatalousyrittäjille

Laitilan kaupunki tukee laitilalaisia yrityksiä ja maatalousyrittäjiä, jotka tarjoavat nuorille kesätyöpaikkoja Laitilassa seuraavasti:

 1. Yritystuen hakuaika on 31.5.2024 saakka.
 2. Palkattava nuori on syntynyt 1.1.2005-31.12.2009 välisenä aikana ja nuoren kotikunta on Laitila (tai tilapäisen suojelun piirissä oleva ukrainalainen nuori, jonka asuinpaikka Laitila). 
 3. Työllistettävä nuori ei saa olla oma tai puolison lapsi.
 4. Tukea ei myönnetä nuoresta, joka vuonna 2024 on toisessa kaupungin tukemassa yritystukipaikassa tai Laitilan kaupungin palveluksessa.
 5. Yritystukikelpoisen yrityksen tulee sijaita Laitilassa.
 6.  Tuettavan kesätyön on sijoituttava 1.6.-31.8.2024 väliselle ajalle.
 7. Nuorelle on maksettava vähintään alan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa.
 8. Kaupunki maksaa yritykselle tukea vähintään neljän viikon työjaksosta, jonka työaika on vähintään 80 h. Neljän viikon työjakson ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.
 9. Tuen määrä yritykselle on 300 €/nuori.
 10. Yritys voi saada tukea useammasta kesätyöntekijästä. Tuet myönnetään hakujärjestyksessä enintään 50 nuorelle vuonna 2024.
 11. Yritystukisopimus laaditaan sähköisenä lomakkeena
 12. Yritykselle, joka täyttää yritystuesta annetut ehdot ja palkkaa tuen ehdot täyttävän nuoren, maksetaan jälkikäteen yritystuki. Mikäli annetut ehdot eivät täyty, ilmoitetaan siitä erikseen yritykselle/nuorelle.
 13. Kaupungille on lähetettävä selvitys (esim. palkkatodistus) toteutuneesta työsuhteesta. Myös mahdollisista nuoren sairauspoissaoloista tulee olla luotettava selvitys. Selvitys toimitetaan Laitilan kaupungille hallintosihteeri Jaana Suomiselle työsuhteen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Selvityksen palautus ja lisätiedot: hallintosihteeri Jaana Suominen, puh. 040 662 0922, sähköposti jaana.suominen@laitila.fi