Siirry sisältöön

Integroitu pienryhmä

Varhaiskasvatus järjestetään integroidussa pienryhmässä silloin, kun lapsen tuen tarve on vahvaa tai siitä on hänelle kehityksellistä hyötyä. Integroitu pienryhmä on toimikaudella 2023-2024 12 lapsen pienryhmä, jossa on 5-6 vuotiaita lapsia, joista kuusi on tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia.  Ryhmän kuusi ns. vertaislasta ovat erityislapselle tärkeitä malleja ja leikkikavereita hänen kehityksensä tukemiseksi.

Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja sekä ryhmäavustaja.
Integroidun erityisryhmän toiminnan tavoitteena on vastata lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Toiminta rakentuu lapsen vahvuuksille ja perustuu tiiviiseen yhteistyöhön huoltajien ja lasta kuntouttavien tahojen kanssa. Hyvä ja tiivis yhteistyö on tärkeä lähtökohta integroidun ryhmän ja lapsikohtaisen pedagogiikan suunnittelulle ja toteutukselle.