Siirry sisältöön

Kappelimäen koulu

Kappelimäen koulussa on noin 470 oppilasta ja 70
opetushenkilöstön jäsentä. Koulussamme annetaan
perusopetusta vuosiluokilla 1-6, ja vaativan erityisen
tuen yksikössämme, Toimelassa, opetusta annetaan
esiopetuksesta päättöluokkaan asti.

Kappelimäen koulu
Koulutie 15
23800 LAITILA
kappelimaen.koulu@laitila.fi

Koulussamme painotetaan laadukkaan opetuksen ohella oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia sekä kaveritaitojen ja viihtyvyyden kehittämistä. Kun lapsen on hyvä olla ja hän tuntee olevansa osa yhteistä joukkoamme, kouluun on mukava tulla oppimaan uusia asioita yhdessä kaverien kanssa, ja oppiminen on tehokkaampaa. Hyvään yhteishenkeen kuuluvat mm. toisten auttaminen ja hyvät käytöstavat. Tervehdimme, kiitämme, autamme, pyydämme anteeksi sekä puhumme ystävällisesti ja kohteliaasti toiselle. Emme kiusaa ketään.

Hyvä käytös ei ole vaikeaa – yksinkertaisimmillaan se on toisen ihmisen huomaamista ja arvostamista.Yhteystiedot: