Siirry sisältöön

Osoitenumerointi

Osoitteiden antaminen rakennuksille ja muille rakennetun ympäristön kohteille on kuntien tehtävä osana rakennetun ympäristön suunnittelua ja toteuttamista. Rakennusten osoitteet annetaan osana kaavoitus- ja rakennusvalvontatehtäviä tai kunnan erillisen päätöksen mukaan.

Osoitteet

Kaikilla vakituisesti asutuilla ja vapaa-ajan käytössä olevilla kiinteistöillä mantereella ja saarissa tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Kunnan tehtävänä on rakennusten osoitteen päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen.

Osoitenumeroinnin vahvistaa maankäyttöinsinööri. Asiasta tiedotetaan kirjallisesti kiinteistönomistajille hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Laitilan kaupunki ilmoittaa muuttuneet tien nimet ja osoitteet tarvittaville viranomaisille.

Tiedot osoitteista ja kunnan alueella käytössä olevista tie- ja katunimistä löytyy osoitehaulla Laitilan Internet-karttapalvelusta(siirryt toiseen palveluun).

Opaskartasta havaituista virheistä voi ilmoittaa sähköpostilla maankäyttöinsinöörille.

Katujen ja teiden nimeäminen

Kunnan tehtäviin kuuluu teiden ja katujen nimeäminen.

Uusien katujen ja teiden nimet vahvistuvat asemakaava-alueella asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Haja-asutusalueella teiden nimeäminen tapahtuu maankäyttöinsinöörin päätöksellä.

Hakemuksen tien nimeämisestä voi lähettää sähköpostilla maankäyttöinsinöörille. Lähetä vapaamuotoisen hakemuksen mukana karttaote, johon tie on merkitty. Pyydä hakemukseen kaikkien tien varrella olevien kiinteistöjen omistajien suostumukset allekirjoituksineen.

Osoite asemakaava-alueella

Kiinteistön ensisijainen osoite päätetään asemakaavoituksen yhteydessä ja osoitenumerointi on juokseva, parilliset numerot kaavakadun vasemmalla ja parittomat kaavakadun oikealla puolella. Osoitenumerointi annetaan kaavanmukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille.

Pääsääntöisesti kunnan keskustaajamaan johtavien katujen osoitenumerointia laadittaessa kadun tai tien alkupiste on keskustaajaman puoleisessa päässä ja numerointi kasvaa keskustaajamasta ulospäin. Sivukatujen ja -teiden alkupisteenä pidetään liittymiskohtaa ylempiluokkaiseen katuun tai tiehen taikka sitä päätä, jonka kautta liikenne pääasiallisesti tapahtuu.

Osoite haja-asutusalueella

Haja-asutusalueella osoitenumero annetaan pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydessä, kun kyse on uudisrakentamisesta.

Haja-asutusalueella tielle voidaan antaa nimi, jos tie johtaa useammalle kuin kahdelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle.

Osoitenumerointi määräytyy etäisyytenä osoitetietä kuljettavan matkan tien alkupisteestä kiinteistölle kääntyvän liittymän kohdalle. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero, parilliset numerot vasemmalla ja parittomat tien oikealla puolella.

Tien ja kadun nimikilven asettaminen

Tie- ja katunimikyltit asetetaan Laitilan kaupungin toimesta asemakaava-alueella. Haja-asutusalueella nimikilvistä vastaa Laitilan kaupunki sekä yksityisteiden osalta kukin tiekunta.

Laitilan kaupungilta saa tienimikyltin asennustarvikkeineen.

Epäselvistä, puuttuvista tai hoidon tarpeessa olevista nimikilvistä voi jättää palautetta sähköpostilla maankäyttöinsinöörille. Sähköpostin mukaan voi liittää kartan tai valokuvan kohteesta, josta ilmoittamanne virhe näkyy. Tämä helpottaa huomattavasti kohteen ja asian yksilöimistä.

Numerokilven asettaminen

Kiinteistön omistajan tulee huolehtia osoitenumeroinnin sijoituksesta ja näkyvyydestä niin kuin kaupungin rakennusjärjestyksen 11 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 84 §:ssä on mainittu.

Navigaattorit

Laitilan kaupunki ei vastaa kaupallisten navigaattoriohjelmien paikannusongelmista.

Lisätietoja