Siirry sisältöön

Kaupungin metsät

Laitilan kaupunki omistaa yhteensä noin 650 ha metsäalueita ja ne ovat arvokkaita monessa muodossa. Kunnan metsät ovat monikäyttöisiä, eli riippuen metsien sijainnista ja käyttötarkoituksesta, metsää hoidetaan eri tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon mm. seuraavia tavoitteita: virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, taloudelliset tavoitteet ja mahdolliset maankäytölliset tavoitteet.

Laitilan kaupungin metsien hoitotavoitteet jakautuvat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Toimenpiteisiin vaikuttavat mm. kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, uusien rakentamisalueiden avaaminen ja taloudellinen tuotto.

Taajamien lähimetsät ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä tai taajamien välittömässä läheisyydessä olevia ns. raakamaa-alueita. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Talousmetsät  sijaitsevat kauempana tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan.