Saavutettavuusseloste

Laitilan kaupungin saavutettavuusselote

Laitilan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivustojensa mahdollisimman hyvän saavutettavuuden eri käyttäjäryhmille EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Lisää asiasta on luettavissa osoitteessa https://saavutettavuusdirektiivi.fi/. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että kaikki voisivat käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja tilanteesta riippumatta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://www.laitila.fi  ja on laadittu 27.08.2020. Saavutettavuus on arvioitu automaattisella testausohjelmalla ja itsearviolla.

Vaatimustenmukaisuus

Laitilan kaupungin verkkosivusto vastaa pääosin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla olevat asiakirjat ja lomakkeet

Valtaosa sivustolla olevista asiakirjoista on julkaistu ennen 23.9.2018, eivätkä ne täytä saavutettavuusvaatimuksia eivätkä kuulu lainsäädännön piiriin. Osassa uusista dokumenteista saattaa olla taulukkorakenteista sisältöä, joka haittaa ruudunlukijakäyttöä tai ne saattavat sisältää kaavioita tai kuvia, joille ei ole asetettu tekstivastineita.

Painikkeiden toiminnallisuus

Hakupainikkeelle ei ole määritetty toiminnallisuutta kuvaavaa tekstivastinetta.

Puutteelliset linkkitekstit ja turhat linkit

Osassa linkkitekstejä ei ole selvennetty siirtymistä toiselle sivulle tai linkkiteksti ei ole selkeä ja ymmärrettävä.

Otsikointi ja tekstin korostus

Osa sisältöpalvelun tekstistä on korostettu puutteellisesti käyttäen lihavointia ja kursivointia. Myös eri otsikkotasoja on saatettu käyttää puutteellisesti tai otsikkotasojen yli on hypätty.

Kuvien käyttö

Kuvia on saatettu käyttää puutteellisesti ja kuvia on myös puutteellisesti käytetty sivujen taustakuvana.

Puutteelliset ja epäkuvaavat kuvatekstit

Osaan sisältösivujen kuvista ei ole määritetty vaihtoehtoista kuvatekstiä tai kuvatekstit ovat puutteelliset. 

Kielellinen sisältö

Osa sisällöstä on huonosti ymmärrettävää ja sivustoilla saattaa olla epäyhtenäistä ja epäselvää tekstiä

Sivustohierarkia

Sisällön laajuuden takia sivustolla saattaa olla epäloogisia ja rakenteellisia epäyhtenäisyyksiä.

Lang-attribuutti puuttuu HTML-juurielementiltä

Sivuston HTML-juurielementillä ei ole lang-attribuuttia, joka kertoo sivuston kielen.

Kontrastisuhde riittämätön

Sivustolla on muutamia tekstielementtejä, joiden kontrastisuhde taustaväriin ei ole riittävä.

Fonttikoko paikoitellen liian pieni

Sivuston leipätekstin fonttikoko on 14px ja useilla elementeillä 12px suosituksen ollessa 16px.

Käyttöliittymässä rajoitteita käytettäessä pelkkää näppäimistöä

Päävalikon pudotusvalikot eivät toimi kaikilta osin käytettäessä näppämistönavigaatiota

Palaute ja yhteystiedot

Mahdollista palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia koskien verkkosivujen saavutettavuutta voi antaa palautelomakkeella tai sähköpostitse hallinto@laitila.fi


Valvonta ja valvontaviranomainen

Saavutettavuusongelmien suhteen anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos saamasi vastaus ei tyydytä, voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön valvontaviranomaiselle. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI):.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000