Siirry sisältöön
kuulutus

Päätös maa-aines- ja ympäristölupien siirtämisestä

Kuulutus on julkaistu 19.3.2024.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.3.2024.

Päätöspäivä 13.3.2024
Rakennus- ja ympäristölautakunta             
Dnro: LAIDno-2024-165 

Asia
Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä Fjäder Group Oy:ltä Energia- ja Kierrätysparkki Oy:lle

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.3. - 25.4.2024 Laitilan kaupungin verkkosivuilla www.laitila.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 25.4.2024.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Lea Törmä, puh. 050 342 8745 tai sähköpostitse lea.torma@laitila.fi.