Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Laitilan vanhusneuvosto on Laitilan kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja vanhus- ja
eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston tehtävänä ja tarkoituksena on

 • edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjenyhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
  pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään työhön ja ennaltaehkäisemään ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.
 • pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävään työhön ja ennaltaehkäisemään ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.
 • pyrkiä edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.
 • seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten tarpeisiin.
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.


Laitilan vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Virve Aho (virve.aho.lh@laitila.fi) ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch (anna.dauksch@laitila.fi / 040 6537 075).

Muut jäsenet:

 • Tiina Saari, Laitilan kaupunginhallituksen edustaja
 • Marjatta Tala, Laitilan Senioriopettajat ry
 • Paulina Iiskala, Laitilan vanhaintuki ry
 • Mauri Lehto, Eläkeliiton Laitilan yhdistys

 • Tiina Rehmonen, Laitilan seurakunta

Vanhusneuvoston pöytäkirjat