Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Laitilan vammaisneuvosto on Laitilan kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja invalidi- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten sekä invalidi- ja vammaistyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vammaisneuvosto pyrkii myös edistämään vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vammaisneuvosto seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vammaisneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten tarpeisiin.

Vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Laitilan vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Pertti Pokki (pertti.pokki.lh@laitila.fi) ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Anna Dauksch (anna.dauksch@laitila.fi/040 6537 075).

Muut jäsenet:

  • Pauliina Uusikartano, kaupungin edustaja  
  • Sari Väätäjä, Laitilan kuulonhuoltoyhdistys
  • Maarit Huuhka, Laitilan mielenterveysyhdistys  
  • Sirpa Lahtinen, Neuroyhdistys  
  • Atro Tannermaa, kaupungin edustaja  
  • Jaakko-Olavi Romppanen, Vakka-Suomen invalidit  

Vammaisneuvoston pöytäkirjat