Opetus

Tutustu Laitilan kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluihin! 


Laitilan kaupunki tuottaa lakisääteistä päivähoitopalvelua ja perusopetusta. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista lapsilähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Perusopetus vastaa perusopetuslain mukaisen toiminnan järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä.


Laitilan kaupungin opetuspalvelujen tarjonnasta huolehtii kahdeksan peruskoulua ja yksi lukio.


Lisäksi opetusta on tarjolla Vakka-Suomen musiikkiopistossa sekä Vakka-Suomen kansalaisopistossa. Molempien opistojen toiminta-alueeseen kuuluvat Laitilan lisäksi Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat sekä Uudenkaupungin kaupunki.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Näppäimistö


Kodin ja koulun yhteistyö


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kiipeily


Oppilashuolto


Perusopetukseen ilmoittautuminen

Sivistystoimiala


Perusopetukseen ilmoittautuminen


Laitilan sivistystoimi

Koulu


Sivistystoimen hallinto


Ajankohtaista

Lukuvuosi 2018-2019 alkaa 15.8.

Kodin ja koulun päivää vietetään Laitilan perusopetuksen kouluissa 28.9.2018

Kodin ja koulun päivä 2018
Opetuksen kehittämishankkeet Laitilassa

Yhteistyö


Opetuksen kehittämishankkeet