Kirjaamo

Kirjaamossa vastaanotetaan kaupunginvaltuustolle ja –hallitukselle tai kaupungille osoitetut asiakirjat. Asianhallintajärjestelmään kirjaamisen jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille.

Kirjaamosta saa tietoa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.