Sirpunpuisto

Tällä sivulla kerrotaan Sirpunpuiston kunnostamishankkeen etenemisestä


10.9.2021 Sirpunpuiston hanketiimin tervehdys blogikirjoituksen muodossa

3.9.2021 Penkit ovat paikallaan ja parkkialueen kunnostus on edennyt.

penkit

parkkis


 


26.8.2021 Sirpunpuiston kunnostushanke on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Keväällä sateet hidastivat töiden aloitusta ja kesän aikana hanketta valvonut kaupungin työntekijä irtisanoutui. Hanke tullaan saattamaan loppuun loppuvuoden aikana, jolloin alueella tullaan toteuttamaan reitistön reunaluiskien tasausta sekä sen rakenteita tullaan vielä kunnostamaan ja rakentamaan uudistunut valaistus. Alueella saa oleskella, mutta työkoneiden lähelle ei tule mennä. Laitilan kaupunki kiittää alueen käyttäjiä kärsivällisyydestä.


5.8.2021

Sirpunpuisto 5.8.2021  Sirpunpuisto 5.8.2021

Sirpunpuisto 5.8.2021      

Sirpunpuisto 5.8.20215.8.2021: Sirpunpuistossa tehdään parhaillaan maanmuokkaustöitä. Puistossa kävijöiden pyydetään pitämään etäisyyttä alueella oleviin koneisiin. Levähdyspaikkojen ja penkkien sijoittelun suunnittelua on jatkettu maastokäynnillä, joka tehtiin tänään. Uusien valaisimien paikat ovat pääosin valmiina. Ojia on alueella ruopattu. Puistossa on siis kova pöhinä päällä ja valmista tulee pikku hiljaa. Syksyn myötä nähdään entistä ehompi Sirpunpuisto, joka palvelee kävijöitään aiempaa monipuolisemmin. 
Maansiirtoa

27.5.2021 Sirpunpuiston reitistö on pois käytöstä toistaiseksi. Alueella tehdään maansiirtotöitä. Pyydämme käyttämään muita ulkoilualueita ja reittejä.

10.5.2021: Sirpunpuiston reittien kunnostustöitä tehdään puiden poiston osalta 11.-21.5. Toivomme, että vältätte liikkumista alueella tuona aikana. Koneiden lähelle ei saa mennä! Puiden poistosta vastaa metsänhoitoyhdistys (Kari Laiho puh. 044 722070) ja puunkaatokoneesta Toni Lainio (puh. 050 5712838).

7.5.2021: Hankesuunnitelma päivittynyt (sivun alaosassa uusi versio): salaojitus ja kasvillisuuden raivaus toteutetaan toukokuussa.

3.5.2021 Tilannepäivitys:  Sirpunpuiston valaistus uudistetaan valaistussuunnitelman mukaisesti ja valotolppien valaminen aloitetaan pian. Tänään tehdyllä käynnillä kuitenkin havaittiin, että valotolppien merkintäkeppejä oli alueella revitty irti. Sirpunpuisto on pääasiassa tavanomaisessa käytössä kunnostustöiden aikaan. Kaikilta alueen kävijöiltä toivotaan kärsivällisyyttä ja kunnostustöiden eteen tehtyjen toimien kunnioitusta tänä aikana. Annetaanhan kunnostuksen edetä rauhassa ja käyttäydytään fiksusti, niin saadaan entistä ehompi puisto suunnitellussa aikataulussa! :) Terveisin, Sirpunpuisto-hankkeen vetäjät.

Sirpunpuisto 3.5.2021

20.4.2021: valaistussuunnitelma ladattu (sivupalkissa)

8.4.2021: Sirpunpuiston alueen kuivatussuunnitelma on valmistunut (klikkaa kuvasta pdf:nä auki)

Sirpunpuiston kuivatussuunnitelmakartta


Vuoden 2020 lopulla Laitilan kaupunki laati avustushakemuksen ELY-keskukselle Laitilan keskustan kupeessa sijaitsevan Sirpunpuiston alueen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Avustushakemuksen laadintavaiheessa Sirpunpuiston kehittämisideoita kerättiin kuntalaisilta sähköisen kyselyn avulla (kyselyn tulokset pdf-muodossa). 

ELY-keskus lähetti kaupungille päätöksen avustuksen myöntämisestä perjantaina 5.3.2021 ja hankkeelle myönnettiin sille anottu 70 000 euron summa. Samankokoisen summan kaupunki tulee itse osoittamaan hankkeelle, eli yhteensä Sirpunpuistoon tullaan satsaamaan 140 0000 euron edestä.

Sirpunpuistoon suunnitellut toimet ja niiden aikataulu

Sirpunpuiston alueella on jo ennestään ollut kuntoilureitti, joka on ajan saatossa päässyt huonoon kuntoon. Reitti aiotaan kunnostaa ruohottuneita ja vesakoituneiden osia karsimalla ja aluetta kuivattamalla, jotta alueella olisi mahdollista liikkua eri vuodenaikoina. Alueen valaistus aiotaan uusia ja valaistun alueen laajuutta kasvattaa. Reitin varrelle rakennetaan taukopaikka ja parkkipaikalle tehdään peruskunnostus. Myös esteetön reittiosuus aiotaan rakentaa, jotta alue palvelisi mahdollisimman kattavasti eri väestöosia. Nämä toimet on mainittu avustushakemuksessa, ja ne tullaan toteuttamaan vuoden 2021 aikana.

Tarkempi kuvaus hankkeen aikataulusta (klikkaa auki pdf-muodossa):

Sirpunpuiston aikataulu

Sirpunpuiston sijoittelusuunnitelma

Sirpunpuiston kokonaisuus

Valaistussuunnitelma


Sirpunpuiston reitille pääset esim. Valkojärvenkujalta tai Talanranta -tieltä.

Lisätietoja Sirpunpuiston hankkeesta antavat:                                    

  • Työpäällikkö, (valitaan syksyllä) (puh. 050 3428753)
  • Tuija Kailaste, ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi, puh. 050 3428745