Vähä-Tulejärven luontopolku


VÄHÄ-TULEJÄRVEN LUONTOPOLKU (PDF)


Polku on merkitty valkoisin maalitäplin. Polun pituus on noin 5 km.
Polun varrella on 15 luontoon liittyviä opastaulua. Lisäksi on erillisiä rasteja, jotka löytyvät koordinaattien ja kuvien avulla polun läheltä. Reitti kiertää Vähä-Tulejärven. Lyhyemmän reitin voi tehdä kulkemalla edestakaisin esim. luontopolkutehtävälle 8 asti (luppo ja naava) ja siitä takaisin. Näin matkaksi tulee 2,5 km. Kuivalla kelillä reitistä selviää lenkkitossuin.
Huom! Reitti on yhteinen kävellen ja maastopyörillä liikkuville. Otathan huomioon kanssakulkijat!


Vähä-Tulejärven luontopolku 21. Soraharju
Olet kulkenut lähtöpaikalta soraharjun laitaa.
Edessäsi on nyt lähes huomaamaton vanha sorakuoppa.
Siitä on otettu soraa rakentamiseen ja hiekoitukseen.
Soranoton jälkeen kuoppa on maisemoitu rinteet loiventaen.
Maisemoinnin jälkeen kuoppa on metsittynyt. Nyt siinä kasvaa noin 15 -vuotias mäntytaimikko.

2. Suomalainen perhemetsätalous
Yksityiset metsänomistajat omistavat Suomen metsistä yli 60% ja Laitilan metsistä peräti n. 90%.
Takanasi on metsä uudistamisvaiheessa ja edessä komean tukin tuottovaiheessa.
Molempia tarvitaan luonnon monimuotoisuuden ja metsätalouden kannattavuuden kannalta.
Suomalaisten perheiden omistamat metsät ovat erittäin vaihtelevia puustoiltaan.
Tarkkaile reitin varren monimuotoisia yksityismetsiä!
Niissä on hiilensidonta parhaimmillaan!

3. Räme
Suomessa sataa enemmän kuin haihtuu. Siksi Suomessa on paljon soita.
Edessä oleva suo on syntynyt jääkauden jälkeen lähes 10 000 v. sitten.
Suo on ojitettu 1930 -luvulla lapiolla ja 1960 -luvulla kaivinkoneella.
Puusto on syntynyt ojituksen tuloksena vähitellen.
Varsinaisista suokasveista on näkyvillä suopursuja männikön alla.

4. Vanha metsä
Tässä ikään kuin ”aika pysähtyy”.
Tämä noin 150 -vuotias metsä on vaikuttava elämys maapuineen.
Metsä on säilytetty metsänomistajan päätöksellä erikoiskohteena.
Tällaisia kohteita on pääasiassa suojelualueilla.
Mitä mieltä olet marjasadosta tällaisessa metsässä?

5. Puro
Sateisen kauden jälkeen tässä purossa virtaa vesi.
Alhaalla, polun oikealla puolella on useimmiten hieman vettä kesälläkin.
Siellä voit piipahtaa katsomassa erikoisia kasveja.
Puro on kuivunut, koska metsiä ei ole alueella vuosikymmeniin käsitelty.
Puusto haihduttaa paljon vettä ja heikentää siten puron vesitilannetta.

6. Kuusi
Kuusi on Suomen toiseksi yleisin puulaji männyn jälkeen.
Tämä kuusi on sinnikäs. Harmaus kertoo korkeasta, yli 150 vuoden iästä.
Kuusi kurkottaa korkeuksiin kiven päällä.
Arvaatko miten korkealle? Vastaus on seuraavalla kohteella.

7. Luola
Vastaus: Kuusen korkeus on 31 metriä.
Tämän taulun takana kulkee polku n. 20 m päähän.
Voit käydä kurkistamassa luolia sitä pitkin.
Luolissa voi pesiä mäyrä eli metsäsika, kettu tai tulokaslaji supikoira.

8. Naava ja luppo
Naavat ja lupot ovat riippuvia jäkäliä. Niitä on vaikea erottaa toisistaan.
Lupot ovat yleisempiä, koska ne kestävät paremmin ilman epäpuhtauksia.
Naavalla on vahva keskijänne, joka napsahtaa venytettäessä.
Väriltään kummatkin voivat olla harmaita, vihertäviä, ruskeita tai lähes mustia.
Olet kulkenut nyt lähtöpaikan uimarannalta 1,25 km.

Vähä-Tulejärven luontopolku 59. Vanhat männyt
Kyltin takana näet kaksi mäntyä, arvaa niiden ikä!
Männyt ovat säästyneet aiemmin hakkuilta, koska ovat olleet heikkolaatuisia.
Viimeisimmässä hakkuussa ne on säästetty, koska ne ovat niin erikoisia.
Mäntyjen tyvellä on hioutunutta kilpikaarnaa, jota alkaa muodostua n. 150 vuoden iässä.
Näiden mäntyjen ikä on n. 180 vuotta.

10. Metsätie
Edessä on metsäautotie. Jatka sitä vasemmalle tien vasenta laitaa käyttäen!
Metsäautotiet ovat Suomessa tärkeitä puutavarakuljetusten kannalta.
Niiden ansiosta saadaan metsäpalotkin hallintaan nopeammin.
Metsätietä pitkin voit myös kulkea nauttimaan jokamiehen oikeuksista.
Jokamiehen oikeudella voit poimia sieniä ja marjoja muiden omistamilla mailla vapaasti.

11. Jyrkänteet
Takana, tien toisella puolella näet jyrkänteitä.
Ne ovat syntyneet jääkauden aikana.
Tällaiset pohjoiseen päin laskevat korkeat jyrkänteet ovat metsälain suojaamia.
Niiden alla pienilmasto on viileä, puhutaan kellari-ilmastosta.
Se on välttämätön joillekin kasvi- ja eläinlajeille.

12. Rapakivi eli moro
Rapakivi on yksi harvoista sanoista, joka on lainattu suoraan suomen kielestä muihin kieliin.
Saksaksi se on das Rapakivi. Yleisin lainattu sanamme on sauna.
Tässä ympärillä näet eriasteisesti hajonneita rapakivikumpareita.
Laitilassa niitä kutsutaan morokömpiksi.

13. Jukolan viestin lähtöalue vuonna 1985
Jukolan viestiin starttasi tästä 937 joukkuetta kesäkuussa 1985.
Joukkueissa on Jukolan veljessarjan tapaan seitsemän suunnistajaa.
Lähtölaukaus ammutaan klo 23.00 ja viesti jatkuu läpi yön 8-15 km pituisina osuuksina.
Laitilan viestin voitti Almby IK Ruotsin Örebrosta.
Naiset juoksevat Jukolassa oman 4 osuutta käsittävän Venlojen viestin iltapäivätapahtumana.

14. Kolmiomittaustornit
Oikealla mäessä on ollut puinen kolmiomittaustorni.
Kolmiomittauksella määritettiin etäisyyksiä ja maanpinnan korkeuksia.
Kolmiomittaus loppui kokonaan v. 1987 satelliittipaikannuksen vallattua alan.
Torneista näki kauas, mutta ne on purettu vaarallisina kiipeilypaikkoina.

15. Laitilan kylät
Laitilassa on yli 50 kylää.
Tämä reitti kiersi Sorolan, Haukan ja Kodjalan kylien metsissä.
Sorolan ja Kodjalan osalta nämä metsäpalstat ovat eräänlaisia enklaaveja, erillisiä alueita varsinaisten kylien ulkopuolella.
Kylien lisäksi Laitilassa on paljon kulmakuntia. Tässä lähellä ovat Kartanonperän, Kiilin ja Krouvin kulmakunnat.

Kiitos metsänomistajille mahdollisuudesta liikkua merkatulla reitillä yksityismetsissä!

Vähä-Tulejärven luontopolku 3
IN ENGLISH

Vähä-Tulejärvi Nature Trail

 The trail is marked with white paint spots. The trail is around 5 km. There are 15 nature related information boards along the trail. Additionally, there are separate tasks that can be found near the path by using coordinates and images.
  The route goes around the lake Vähä-Tulejärvi so it’s not possible to make a shortcut. You can take a shorter route by going for example to Nature Trail  task 8 (Naava ja Luppo) and back. The distance would be 2.5 km.  On a dry weather the trail can be managed using jogging shoes

 Attention! The trail is common for walking and mountain biking. Please be considerate to your fellow hikers!

1. Soraharju (Gravel Ridge)
 You have traveled from the starting point along the edge of the gravel ridge. Significant Stone Age findings have been made on the surrounding ridges. Now you have in front of you an almost unnoticeable old gravel pit. Gravel has been dug from it for construction and gritting purposes. After taking out the gravel, the pit is has been landscaped with slopes. Now 15-year-old pine trees grow there.

2. Suomalainen Perhemetsätalous (Finnish Family Forestry)
 Finnish family forestry private forest owners own more than 60% of Finnish forests and as much as 90% of Laitila forests. Behind you the forest is in the renewal phase and ahead of you producing handsome logs. Both are needed for biodiversity and profitable forestry. The forests owned by Finnish families are very diverse in their trees. Observe the diverse private forests along the trail. Carbon dioxide absorption at its best!

3. Räme
 In Finland there is more rainfall than evaporation. That's why there's a lot of swamps here. The swamp ahead was born almost 10,000 years ago after ice age. The swamp has been drained in the 1930s by shovels and in the 1960s by excavators. Woods was formed gradually as the result of drainage. Of the bog plants, you can see marsh labrador tea (Rhododendron tomentosum) under the pine trees.

4. Vanha Metsä (Old Forest)
   Here, it is as if time is coming to a halt. This around 150 year old forest is an impressive experience with its ground trees. The forest has been preserved as a special site by decision of the forest owner. This kind of sites are mainly found in protected areas. What do you think about the berry crop in this kind of a forest?

5. Puro (Stream)
 After the rainy season, water runs in this stream. Down by the right side of the path, there is usually a bit of water even in the summer. There you can drop by to see uncommon plants. The stream has dried because the forest of this area hasn’t been treated for decades. The woods evaporates a lot of water thus reducing the amount of water in the stream.

6. Kuusi (Spruce)
 The spruce is the second to most common tree after pine in Finland. This spruce is persistent. Greyness tells about high age of over hundred and fifty years. The spruce stretches high up on a rock. Can you guess how high? The answer is in the next location.

7. Luola (Cave)
 Answer: The height of the spruce is 31 meters.
 Behind this board there is a path leading around 20 meters away. You can visit caves along it. In the caves, there might be badgers, also known as the ‘forest pig’, foxes, or the new comer, raccoon dog.

8. Naava ja Luppo (Usnea and Byoria)
 Usnea and Byoria are hanging lichens. They are difficult to tell from each other. Byoria is more common because it can withstand airpollution better. Usnea has a strong middle joint which snaps when being stretched. By color both can be grey, greenish, brown or near black. You have now reached 1.3 kilometers from the beach.

9. Vanhat Männyt (Old Pines)
 Behind the sign board you can see two pine trees, guess how old they are! These pines have been spared from previous harvests because they have been of low quality. In latest harvest, they have been spared because they are special. On the base of the pines, there is polished rhytidome. That begins to form at the age of around 150 years. The age of these pine trees is around 180 years.

10. Metsätie (Forest Road)
 In front of you there is a forest road. Carry on to the left using the left side of the road. Forests roads are important for log transportations in Finland. Thanks to them the forest fires can be handled faster. Along the forest road, you can go and enjoy every man’s rights. With every man’s rights you can pick-up mushrooms and berries on land owned by others.

11. Jyrkänteet (Cliffs)
 Behind, on the other side of the road you can see cliffs. They have been formed during the Ice Age. This kind of high cliffs descending to north are protected by the forestry law. Under them, microclimate is cool. It can be called a cellar climate. It is crucial to some species of plants and animals.

12. Rapakivi, a.k.a. moro (Gruss)
You can see around you several “decomposing” stones, or gruss. They are quite rare even in the scale of the whole world. Rapakivi is one of the few words that has been borrowed from Finnish to other languages. In German it is das Rapakivi. In Laitila area dialect gruss mounds are called morokömppi.

13. Jukolan viestin lähtöalue vuonna 1985 (The start area of Jukola relay race 1985)
At this spot 937 teams started the Jukola relay race in June 1985. Teams, like Jukola brothers, consist of seven orienteers. The starting shot is always shot on the second Saturday of June at 11 pm and the relay race carries on through the night in sections of 8 to 15 kilometers. In Jukola, women run their own Venlojen viesti relay race as an afternoon event.

14. Kolmiomittaustornit (Triangle measurement towers)
On the hill to the right, there has been a wooden triangle measurement tower, 10 of which have been located in Laitila area. Triangle measuring was used to measure distances and ground surface heights. Triangle measuring was given up completely in 1987 after satellite location took over. From the towers it was possible to see far but because they were dangerous to climb into, they were dismantled.

15. Laitilan kylät (Villages of Laitila)
There are 46 villages in Laitila. This trail passes in the forest area of Sorola, Haukka and Kodjala. The forest lands of Sorola and Kodjala are so called enclaves, separate areas outside the actual villages. In addition to villages, there are a lot of neighborhoods in Laitila. The neighborhoods of Kartanonperä, Kiili ja Krouvi are located close by.

Thank you to the forest owners for the possibility to trek on the marked trail in the private forests!

Vähä-Tulejärven luontopolku 6