Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö: lajien ja luontotyyppien suojelu, suojeluohjelmien toteutus kuuluu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen toimialaan.

Kunta päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja luonnonmuistomerkkien rauhoituksen lakkauttamisesta sekä antaa pyydetyt lausunnot luonnonsuojelua ja luonnonvaroja koskevista hankkeista. 

Perhonen