Kestävä kehitys

Kohti hiilineutraalia kuntaa!

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdolliset. Kestävässä kehityksessä otetaan tasavertaisesti huomioon sekä ympäristö, ihmiset että talous.