Jäteveden käsittely

Ajantasaiset tiedot jäteveden käsittelystä Ympäristöministeriön Kiinteistön jätevesien käsittely-sivuilta sekä  VALONIAn haja-asetuksen jätevedet -sivuilta.


 

Tilaa jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille

Laitilan kaupungin asukkailla ja mökkiläisillä on mahdollisuus kutsua Valonian puolueeton jätevesineuvoja ilmaiselle kiinteistökäynnille kesän 2018 aikana. Käynnillä kiinteistönomistaja saa tiedon tarvitseeko kiinteistön jätevesijärjestelmää uudistaa ja mitkä käsittelymenetelmät sopivat kyseiselle kiinteistölle.

Kiinteistökäyntejä tarjotaan erityisesti vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla tai 100 metrin etäisyydellä vesistöstä. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Neuvontaa saa myös puhelimitse ja sähköpostilla.

Käynnin voi varata ottamalla yhteyttä Valoniaan: Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369 (ark. klo 9-16) katariina.yli-heikkila@valonia.fi

Jätevesineuvonta toteutetaan osana Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen HAKKU-hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Lisätietoja Valonian jätevesineuvonnasta www.valonia.fi/hakku