CO2-päästöraportti

CO²-RAPORTTI KERTOO LAITILAN KASVIHUONEPÄÄSTÖKEHITYKSESTÄ

Kuntien päästövertailuLaitilan kaupunki on saanut CO²-vuosiraportin, jossa on esitetty Laitilan kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009-2019 sekä ennakkotieto vuodelta 2020. Raportissa noudatetaan energian osalta kulutusperusteista laskentatapaa.  Energiaperäiset päästöt lasketaan siis sen mukaan, paljonko kunnassa kulutetaan sähköä, kaukolämpöä sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineita. Saman kokoluokan kuntiin verrattaessa Laitila sijoittuu asukasta koti laskettujen päästöjen taulukossa keskivaiheille – kuitenkin kymmenen suuripäästöisimmän kunnan joukkoon juuri ja juuri lukeutuen.

Laitilan päästöt tieliikenteestä vuonna 2019 olivat jopa n. 50 % suuremmat kuin CO²-raportin piirissä olevissa kunnissa keskimäärin.  Laitilassa valtatie 8:n läpiajoliikenne on yksi merkittävä tekijä tieliikennepäästöjen huomattavaan suuruuteen. Myös maatalouden, sähkölämmityksen ja jätehuollon päästöt olivat Laitilassa huomattavasti suuremmat kuin muissa kunnissa keskimäärin.

Myös positiivisia huomioita vertailutiedoista on Laitilan kannalta mahdollista tehdä: päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat n. 50 % pienemmät kuin muissa kunnissa keskimäärin. Kokonaisuudessaan päästöjen kehityssuunta on myöskin oikea: Laitilan päästöt ilman teollisuutta laskivat 4 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Laitilan tavoitteena päästöjen väheneminen entisestään

Päästöjen jakautuminenHINKU-kaupunkina Laitila pyrkii aktiivisesti löytämään keinoja päästöjen vähentämiseen eri sektoreilla. Yritykset ovat avainasemassa päästökehityksessä ja kaupunki on pyrkinyt tukemaan yrityksiä päästöjen vähentämisessä. Vuodenvaihteessa kaupunki tarjosi maksuttoman energialaskentapalvelun sitä toivoneille yrityksille. HINKU-työryhmässä keinoja yritysten ja muiden tahojen tukemiseen päästövähennysten tiellä etsitään aktiivisesti lisää.

Lähitulevaisuudessa päästötilastoihin on myös VT 8:n muutostöiden myötä odotettavissa positiivisia muutoksia. Kasitien muutostyöt tulevat sujuvoittamaan liikennettä myös Laitilan kohdalla ja vähentämään ennestään suhteellisen suuria liikenteenpäästöjä. Kuntalaisten rooli on kokonaisuudessa myös merkittävä ja kotitaloudet voivat esimerkiksi lämmitysratkaisuissaan tai ajoneuvovalinnoillaan vaikuttaa kotikuntansa päästöihin.  

 Tutustu koko raporttiin tästä


Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, puh. 0503428745, tuija.kailaste@laitila.fi