CO2-päästöraportti

Co2 grafiikkaCO²-RAPORTTI KERTOO LAITILAN KASVIHUONEPÄÄSTÖKEHITYKSESTÄ

Laitilan kaupunki on saanut CO²-vuosiraportin, jossa on esitetty Laitilan kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009-2020 sekä ennakkotieto vuodelta 2021. Raportissa noudatetaan energian osalta kulutusperusteista laskentatapaa.  Energiaperäiset päästöt lasketaan siis sen mukaan, paljonko kunnassa kulutetaan sähköä, kaukolämpöä sekä lämmityksen ja liikenteen polttoaineita. Saman kokoluokan (alle 10 000 asukkaan) kuntiin verrattaessa Laitila sijoittuu asukasta kohti laskettujen päästöjen taulukossa keskivaiheille – kuitenkin kymmenen suuripäästöisimmän kunnan joukkoon lukeutuen.

Laitilan päästöt tieliikenteestä vuonna 2020 olivat jopa n. 50 % suuremmat kuin CO²-raportin piirissä olevissa kunnissa keskimäärin.  Valtatie 8:n läpiajoliikenne on yksi merkittävä tekijä tieliikennepäästöjen huomattavaan suuruuteen. Tieliikenteen päästöistä lähes 86 % kertyy Laitilassa kauttakulkuliikenteestä. Myös maatalouden, jätehuollon sekä erillis- ja sähkölämmityksen päästöt olivat Laitilassa huomattavasti suuremmat kuin muissa kunnissa keskimäärin. Rakennusten lämmityksestä suurin osuus tulee Laitilassa erillislämmityksestä eli rakennusten öljy-, puu- ja maakaasulämmityksestä.

Myös positiivisia huomioita vertailutiedoista on Laitilan kannalta mahdollista tehdä: päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat n. 40 % pienemmät kuin muissa kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus on laskenut suurinkin harppauksin raportoinnin alusta, vuodesta 2009, saakka tarkasteltuna. Kokonaisuudessaan päästöjen kehityssuunta on oikea: Laitilan päästöt ilman teollisuutta laskivat 4 % vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Co2 grafiikkaTyötä on edelleen tehtävänä – niin kunnalla, yrityksillä kuin asukkaillakin

HINKU-kaupunkina Laitila pyrkii aktiivisesti löytämään keinoja päästöjen vähentämiseen eri sektoreilla. Yritykset ovat avainasemassa päästökehityksessä ja kaupunki on pyrkinyt tukemaan yrityksiä päästöjen vähentämisessä. Kuntalaisten rooli on kokonaisuudessa myös merkittävä ja kotitaloudet voivat esimerkiksi lämmitysratkaisuissaan tai ajoneuvovalinnoillaan vaikuttaa kotikuntansa päästöihin. Maakunnan sisällä tehtävän vertailun tulos on Laitilan kannalta harmillinen: päästöt asukasta kohti olivat 43 prosenttia kuin muissa maakunnan kunnissa keskimäärin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tekee myös vuosittaiset päästölaskennat HINKU-kuntaverkostossa mukana oleville kunnille HINKU-tavoitteen saavuttamisen seuraamiseksi. Tässä laskennassa kuntien päästöiksi ei lasketa kauttakulkuliikenteen tuomia päästöjä, jotka CO²-vuosiraporttoinnissa vaikuttavat suuresti Laitilan sijoittumiseen päästövertailussa. CO²-vuosiraporttoinnin laatii Sitowise. 

 Tutustu koko raporttiin tästä


Grafiikat sivulla: 1) Asukaskohtaisten päästöjen vertailu keskimääräisen CO²raportin kuntaan vuonna 2020. 2) Varsinais-Suomen kuntia vertailtaessa, Laitila asettuu asukaskohtaisesti suuripäästöisimpien kuntien joukkoon (vertailu ilman teollisuutta).


Lisätiedot: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, puh. 0503428745, tuija.kailaste@laitila.fi