Energia-asiat ja HINKU

Kohti hiilineutraalia kuntaa!

Hinku_esite_kansikuvaKestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdolliset. Kestävässä kehityksessä otetaan tasavertaisesti huomioon sekä ympäristö, ihmiset että talous.


Kaupunginvaltuuston päätöksellä, Laitilan kaupungista tuli vuonna 2013 Hinku-kunta. Laitila HINKU-kuntana tavoittelee 80% kasvihuonekaasujen päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan ilmastopäästöjä. HINKU-työtä kaupungissa koordinoi eri toimialojen edustajista sekä yritysten ja energiayhtiön edustajasta koostuva HINKU-yhteistyöryhmä.

Laitila on sitoutunut selvittämään kunnassa jo toteutettuja toimenpiteitä, ryhtymään kunnan kiinteistöjen energiakatselmointeihin ja vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien tekoon sekä viestimään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista sidosryhmille.


Tähtäin tulevaan Hinku


Laitilan kaupunki on hyväksynyt oman HINKU-profiiliin:

HINKU-profiili