Energia-asiat ja HINKU

Kohti hiilineutraalia kuntaa!

Hinku_esite_kansikuvaKestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdolliset. Kestävässä kehityksessä otetaan tasavertaisesti huomioon sekä ympäristö, ihmiset että talous.


Kaupunginvaltuuston päätöksellä, Laitilan kaupungista tuli vuonna 2013 Hinku-kunta. Laitila HINKU-kuntana tavoittelee 80% kasvihuonekaasujen päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvaa energiaa hyödyntämällä vähentää kunnan ilmastopäästöjä. HINKU-työtä kaupungissa koordinoi eri toimialojen edustajista sekä yritysten ja energiayhtiön edustajasta koostuva HINKU-yhteistyöryhmä.

Laitila on sitoutunut selvittämään kunnassa jo toteutettuja toimenpiteitä, ryhtymään kunnan kiinteistöjen energiakatselmointeihin ja vuosittaisten toimenpidesuunnitelmien tekoon sekä viestimään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista sidosryhmille.

Laitilan kaupunki on hyväksynyt oman HINKU-profiiliin:

HINKU-profiili

Oppaita ja esitteitä

Tietoa HINKU-hankkeesta

Laitilalaisen pikaopas kestävään kehitykseen

Vakka-Suomen bioindikaattoritutkimus

Linkkejä

Hiilineutraalisuomi.fi

HINKU-foorumi / Kestävä kehitys

Yksilöityä tietoa kaupungeittain:

HINKU-mappi on ilmastotekojen näyteikkuna. Tutustu, mitä me ja muut olemme tehneet!


Mitä hyötyä HINKUsta on?

Asukkaille

Yrittäjille


Yhteydenotot Laitilan kaupungin Hinku-asioiden tiimoilta:

Tuija Kailaste Ympäristöpäällikkö

  • tuija.kailaste@laitila.fi
  • puh. 050 3428745